RUŽICA JUKIĆ NA SUDU: „Šimić mi je mnogo prije uhićenja rekao, da mu Dalida Burzić prijeti i sprema: „Uhićenje, pritvor i psihijatriju“!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Naime, bitno je napomenuti, da je „Josip Šimić-Đinđić mjesec dana prije lišenja slobode, točnije u toku 7. ili 8. mjeseca 2017. godine, upoznao Ružicu Jukić, dopredsjednicu VSTV-a BiH, da ga u to vrijeme glavna kantonalna tužiteljica KS Dalida Burzić u cilju osvete i odmazde, zbog njegovih javnih članaka o Dalidi Burzić, u kojim člancima ukazuje na njezine kriminalne radnje, želi uhapsiti i na Psihijatriju KS smjestiti, da za ovo ima informacije iz policijskih struktura. Sve navedeno se i ostvarilo. Šimić je dana 05.09.2017.g., uhićen, a samo mjesec dana kasnije po prijedlogu Tužiteljstva KS na Psihijatriju KS smješten, gdje ga Burzićeva preko njoj podložnih vještaka pokušala neuračunljivim proglasiti, ali bezuspješno“, kao što je posvjedočila Jukićeva na sudu.

Dana 15.01.2020. godine sa početkom u 11,00 sati, u krivičnom predmetu, broj 65 0 K 665895 18 K nastavljen je glavni pretres protiv Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0116640 17 od 17.11.2017. godine, zbog pod točkom 1 krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. krivičnog Zakona Federacije BiH i dr.

Sutkinja Melika Murtezić konstatirala je, da je na glavni pretres javan i isto se vrši snimanjem audio snimkom, te ustvrdila, da je na glavni pretres pristupila kantonalna tužiteljica Nevena Aličehajić, odvjetnik – branitelj Ifet Feraget, Josip Šimić-Đinđić, te svjedoci obrane i to: dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić, Jasmina Iftić, Jasmin Džaferović, Vahidin Šahinpašić i državna tužiteljica Suada Pašić.

Najprije je pred sudom svjedočila Ružica Jukić, dopredsjednica VSTV-a BiH, kao svjedok obrane.

Odgovarajući na pitanja odvjetnika Ifeta Ferageta, svjedokinja Ružica Jukić je izjavila, da „nije u zavadi s Josipom Šimićem-Đinđićem, da je bila upoznata s novinarskim angažmanom Josipa Šimića, da piše o raznim političarima i ljudima u pravosuđu“.

Jukićeva je dalje izjavila, da „joj je poznato, da je Josip Šimić dana 28.08.2017.g., pred kraj radnoga vremena predao Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine naredbu, koju je navodno potpisao neko iz SIPA-e, o praćenju dakle glavne tužiteljice i nje, da je jedan primjerak Šimić donio i njoj, da se upozna, obzirom, da – kako je svjedokinja izjavila – „sam se i ja pratila“.

Ružica Jukić, a odgovarajući na daljnja pitanja odvjetnika Ferageta, je pred sudom izjavila, da je „tada bila jako uznemirena, da ju netko prati, da joj se to dešava prvi puta u životu, da smije netko pratiti bez sudske naredbe, te da su se dešavale i druge stvari gdje im je prijećeno smrću i da nitko nije reagirao. Jukićeva je pred sudom ponovila, da je bila jako isfrustrirana, te da je vidjela, da je tamo pisalo, da postoji nekakva šema njihova praćenja, nje i Gordane Tadić, glavne tužiteljice BiH“.

Odgovarajući na daljnja pitanja Ferageta, Jukićeva je izjavila, da je „odmah tada otišla kod Gordane Tadić, glavne tužiteljice, da razgovaraju u vezi toga, te da je bila jako uznemirena, da je nakon toga Gordana Tadić zvala Đuru Kneževića, koji je zamjenik Direktora SIPA-e, da je nakon što je Gordana Tadić završila razgovor sa Đurom Kneževićem, uzela potom i ona slušalicu, te ga napala u smislu: „kakav je ovo način“, a da joj je on tada rekao, da on nema ništa s tim“.

Na upit odvjetnika Ferageta upućenog Ružici Jukić, da „malo sudu preciznije opiše, šta je to konkretno vidjela, šta joj je Josip pokazao? Koju dokumentaciju“? Svjedokinja je izjavila, da je „prvo išla ta naredba od SIPA-e o praćnju nje i glavne tužiteljice, da je na tome dokumentu bio memorandum SIPA-e, pečat i potpis, da se preduzimaju mjere njihova praćenja (Tadićeve i Jukićeve) i snimanja“.

Na poseban upit odvjetnika Ifeta Ferageta: „Jeste li se vi gospođo Jukić upoznali sa sadržajem tog drugog dokumenta koji se odnosi na praćenje vas i gospođe Tadić“?

Svjedok Ružica Jukić je odgovarajući izjavila, da „pošto je pisalo (op.a na aktu SIPA-e), da postoji ta šema kretanja, da je ona nakon toga upitala Josipa: „Josipe, ‘ko ti je ovo dao“? „Gdje je ta šema tih naših razgovora, da moraju postojati i transkripti, ako piše ovdje u toj naredbi, da su to prilozi uz naredbu“?

Ružica Jukić je kazala, da joj je Josip tada rekao: „Pa dobro, dobit ćete“, da sam mu nakon toga ja rekla: „Daj odmah brzo“, i on je – izjavila je Jukićeva „mislim 30.08.2017.g., ponovno dostavio Tužiteljstvu BiH tu šemu kretanja i odmah je meni isto gore dostavio tu šemu, ne samo kretanja, nego i prisluškivanja putem mobilnog telefona, zatim moj službeni e-mail. Ja kad sam vidjela moj službeni e-mail da se nalazi na tom transkriptu, onda je to bio vrhunac mog nezadovoljstva, s time da znam da neko doista kontrolira pravosuđe iz vana, bez ikakve naredbe suda, u nečiju korist. Dakle, vidjela sam sve što je pisalo i sve je to istina…“ – izjavila je Ružica Jukić na sudu.

Jukićeva je potvrdila, da je točna e-mail adresa koja se nalazi na transkriptu.

Na upit odvjetnika Ferageta: „Ostali podaci, kažete mobilni telefon i sadržaj razgovora. Jeste li vi u sadržaju tog dokumenta prepoznali dešavanja koja se baš tiču vas i vaših razgovora“?

Ružica Jukić je odgovarajući na ovo pitanje kazala: „Da, upravo smo glavna tužiteljica i ja razgovarale u vezi jednog svjedoka. Dva su bila razgovora između mene i glavne tužiteljice, vrlo su bila povjerljiva razgovora, koja su se odnosila u vezi jednog svjedoka koji je trebao taj dan da se dovede iz određene države, jer je pobjegao da ne svjedoči. I meni je neko rekao da bi moglo se desiti da se taj svjedok možda i povrijedi, liši, da mu je težak pristup doći do tužiteljstva i da neko iz tužiteljstva izađe pred tog svjedoka i ja sam tada nazvala glavnu tužiteljicu“. Jukićeva je potvrdila na sudu, da su ona i glavna tužiteljica vodili razgovor o značajnom predmetu.

Jukićeva je odgovarajući na daljnja pitanja obrane, odnosno odvjetnika Ferageta izjavila, da „je za nju bio nonsens, da je tada ministar Mektić iz druge institucije izlazio i putem medija to pobijao, da je poznato u narodu, da je on stand up komičar, da su svi mediji tada (prateći ministra Mektića) prenijeli, da to nije točno“.

Ružica Jukić je posvjedočila na sudu, da je tada upitala Josipa: “Josipe šta govori ministar Metkić da je ovo falsifikat i tako dalje“, Josip me je pitao: “Da li su istiniti ti navodi u transkriptu“? Rekla sam: “Jeste naravno, ne bih bila ovoliko uzbuđena da nije, upravo sam zbog toga uzbuđena“, kaže on (op.a Josip): „Ja ne mogu vama, što se tiče falsifikata, ne vjerujem, jer mi je dala osoba, iz ne mogu ti reći koje policijske agencije“ i tako dalje. Ja kažem: „Josipe šta god da je, ti moraš reći da zaštitiš sebe“, kaže: „Ne mogu, jer ću ja onda doći pod udar, ili ću ja kao novinar izgubiti izvore, izvori se ne smiju odavati, jer ću ja biti kažnjen, počiniti ću drugo krivično djelo, ako ja dam takvu izjavu ko mi je to dao“ – bila je na sudu decidna Ružica Jukić.

Odgovarajući na pitanje Ferageta, „da li joj je Josip tada rekao, zašto je on to predao Tužilaštvu BiH?“, svjedokinja Ružica Jukić je izjavila, da je „Josip to predao, da se otkrije, da netko njih nelegalno prisluškuje i prati, dakle radi zaštite glavne tužiteljice i mene“ – izjavit će Jukićeva.

Na upit, da odgovori, obzirom, da je potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, odnosno savjeta, te da li joj je poznato, da li je Tužilaštvo BiH povodom te prijave, povodom predavanja tog dokumenta od strane optuženog gospodina Josipa Šimića-Đinđića poduzelo ikakve aktivnosti“? Svjedokinja Ružica Jukić je odgovarajući na postavljeno pitanje izjavila na sudu, da „joj je poznato, da su dolje u Tužiteljstvu BiH otvorili istragu povodom toga, da je i ona saslušana u toj istrazi, da su njezin mobilni telefon i Gordanin dolazili vještaci, i vještačili telefone, da su potom dolazili iz Tužiteljstva BiH zajedno sa IKT-ovcima iz VSTV-a, uzimali su iz e-mail-a onu dokumentaciju koja se našla na tim transkriptima“.

Svjedočeći dalje na sudu, Jukićeva je izjavila, da su „IKT tehničari sve uzeli, te da se sve nalazi u Tužiteljstvu BiH, te da im je ona usput dala i messenger poruke između nje i Josipa Šimića, a koje su bile zadnje“.

„U onom momentu kada je Josipu Šimiću dakle SIPA došla na vrata da ga uhapsi, pa da vam kažem, brzo je to bilo, da li je 05.09.2017.g., hajde ne mogu sad sa sigurnošću reći, ali to je zabilježeno, par dana, mislim ima zabilježeno na Messinger komunikaciji. Ja sam ga tad molila, kad je rekao da SIPA hoće da ga hapsi, da ga pretresaju, ja sam rekla obzirom da nije htio ni po koju cijenu da mi kaže ko mu je dao tu naredbu, ja sam ga molila: “Josipe molim te ko je sad, ko ti je dao tu naredbu, za koju se smatra da je falsifikat“. I on mi je rekao da mu je dao Šaja, kao Šahinpašić, koji radi u SIPA-i i ne znam neku funkciju ima i tako dalje. Tako da to ima dakle u Tužiteljstvu BiH, ja sam to predala“ – izjavila je na sudu Ružica Jukić.

Na upit odvjetnika Ferageta s obzirom na funkciju, koju ova svjedokinja obnaša, da „li joj je poznato, da li je još netko osim Tužilaštva BiH otvorio istragu u ovome predmetu, te da li je o tome informirana“?

Jukićeva je izjavila, da joj je poznato, da je istragu otvorilo i Kantonalno tužiteljstvo KS, ali da ju nikada ovo tužiteljstvo nije pozvalo, ni nju, ni glavnu tužiteljicu, da pitaju „da li je istina ovo o čemu se radi“. Ružica Jukić je svjedočeći dalje izjavila, da „ne zna, da li je ikada itko stavljen u pritvor radi falsifikata“, te nadodala: „Moje je mišljenje, ne znači da je istina, da se htjelo jednostavno ovaj slučaj apsolutno da baci u zaborav, dakle stvarni transkripti, stvarno naše prisluškivanje i praćenje. Pored toga smo imali medije, koji su bukvalno govorili da lažemo, da lažemo da se prisluškujemo. Ministar, bivši ministar Mektić je to uporno za govornicom govorio da to nije istina, da mi to izmišljamo i tako dalje. Ja sam shvatila stvarno da postoji jedan sistem ljudi koji nekoga kriju. Koji neko stvarno uradio, ko je uradio? Ja čitavo vrijeme tragam i želja mi je i čini mi se da ću otići u Tuzlu sad 06. mjeseca sad se vraćam u Tuzlu, a da neću otkriti ko su osobe koje su nas prisluškivale i pratile. I druga stvar čitavo pravosuđe je u opasnosti. Ako se moj službeni e-mail prati, onda znajte sigurno da ni jedan e-mail ni od tužitelja ni od sudaca nije zaštićen. I to je trebalo biti, to ni u jednoj državi se ne bi moglo desiti, da su dvije osobe koje su u vrhu pravosuđa, praćene, prisluškivane, njihov e-mail, da poslije toga svi urade tako da se to jednostavno poravna, da od toga nema ništa i da neko se stavi kao žrtveno jagnje da se kaže da je to…ja kažem, neću da tvrdim je li to falsifikat ili nije, to nije moje. Ja samo govorim kao svjedok ono što je meni poznato i što se dešavalo oko toga, ali moja impresija je dakle da se sve uradilo da se ne sazna da smo mi stvarno prisluškivane i praćene“ – navela je na sudu Ružica Jukić.

Jukićeva je potvrdila na sudu, da je „za nju značajnija suština onoga što stoji u dokumentu, nego forma, te da Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo nikada od nje nije tražilo službeni e-mail i telefon radi vještačenja, a da je očekivala to. Na sudu je također izjavila, da su joj iz Tužiteljstva BiH kazali, da su došli nalazi vještaka, koji su vještačili telefone, nje i glavne tužiteljice Gordane Tadić, i da su vidjeli sve, da je uspostavljena komunikacija i tako dalje, te da se ide na drugi stepen, da se utvrdi, ‘ko je točno prisluškivao, te da su ovo iz Tužiteljstva BiH rekli“.

Na upit, da odgovori, da li je povodom svojih saznanja, još nešto poduzela kao potpredsjednica VSTV-a i šta“? Ružica Jukić je izjavila, da „kada je vidjela da sistem ne funkcionira, da je obavijestila OHR, da je uglavnom kontaktirala sa Andreom Šporer isto kada je u pitanju slučaj Memić“.

Jukićeva je odgovarajući na daljnja pitanja odvjetnika Ifeta Ferageta, na sudu izjavila, da „nakon što je Šimić izašao iz pritvora je li tako, pitala sam ga zašto je rekao lažno da su mu dali naredbu Kordić i Kvesić? Reko, jer to nije moralno nekoga optužiti ko nije dao, on je meni rekao: “Ružice, nisam smio jer sam se nalazio u pritvoru, plašio sam se šta će mi uraditi Šahinpašić Vahidin“, to je njegov odgovor bio, strah ga bilo od onoga što je već sve doživio i što je znao. Inače on je čitavo vrijeme znači govorio da želi da sakrije te policijske službenike, koga ne znam ni ja šta… On je čitavo vrijeme skrivao, čak je i mene evo iskreno rečeno nervirao zbog toga, što skriva dakle te ljude i rekla sam mu: “Josipe ti si sad, odgovarati ćeš, ti moraš reći ko ti je to dao, jedino na takav način možeš da se spasiš.“

„Ja sam njemu rekla kao novinar naravno da mora čuvati izvor, ali u onom momentu kad je on došao u situaciju da bude optuženi zbog toga, onda se on mora braniti. Ako je taj izvor čak njega možda doveo do toga, onda se on mora braniti“ – navela je Jukićeva.

Odgovarajući na pitanja Josipa Šimića-Đinđića, „da li je upoznata sa javnim člancima Josipa Šimića i prije nego što je lišen slobode“, svjedokinja Ružica Jukić je kazala, da je „upoznata, te da je uglavnom Šimić pisao o glavnoj tužiteljici, bivšoj Dalidi Burzić“, te nadodala: „Ja sam vas molila da ne pišete o tužiteljima i tako dalje, ako se sjećate, ako ne nije važno, jeste sve mi je poznato, ali ste mi rekli tada da vam prijeti da će vas staviti u pritvor ako ne prestanete pisati. Čak ste spominjali nekog, da vam je neko slao poruku: “Ponesi deku biti će hladno u pritvoru“ i tako dalje, ne znam gdje i to je to. Uglavnom izražavao je bojazan da će ga Dalida Burzić, bivša glavna tužiteljica uhapsiti, jer to ima opet dojave od nekih policijskih, ne znam ni ja struktura koje nije htio, ja sam to malo uzimala da on je možda mlad, da se straši, onako rekla sam: “Ne može se tako uhititi bez veze, nema razloga“, ali da mislim da je bolje da ne piše da ne bi sam eto sebi stvarao neke komplikacije“ – navela je Jukićeva.

Na poseban upit Josipa Šimića-Đinđića postavljenog Ružici Jukić: „Da li sam vam neposredno prije evo lišenja slobode govorio da me glavna Kantonalna tužiteljica želi na psihijatriju smjestiti“? Svjedokinja Ružica Jukić je odgovorila: „Da, da je o tome obavijestila Gordanu Tadić, glavnu tužiteljicu BiH“.

Odgovarajući na pitanje, da li joj je poznato, koga je ministar Dragan Mektić optuživao vezano za akt SIPA-e i transkripte, u javnosti“?, svjedokinja Jukić je odgovorila, da je „Dakle, ministar Mektić optuživao mene, glavnu tužiteljicu i vas naravno, što je bilo vrlo nekorektno i po mom mišljenju on je upao u istragu, ometao je rad pravosuđa i da je ovo država kakva treba on bi već odgovarao za ometanje pravosuđa. Dakle, on je išao direktno da tvrdi da to nije istina, dakle upadao je u istragu. Znao je točno kad je Josip Šimić ušao u tužiteljstvo, kad je izašao i jasno se znalo da on nekog prikriva ili je direktno on učestvovao u tome svemu. Eto to je moje mišljenje“ – navela je na sudu Ružica Jukić!

Na upit da odgovori, „da li ju je netko obavijestio, da je Josip Šimić u SIPA-i bio podstrekavan, da laže na nju i Gordanu Tadić“? Ružica Jukić je odgovarajući na ovo pitanje na sudu izjavila: „Pa to ste vi Josipe meni rekli da su vam rekli da kažete da ste, da smo vas mi podstrekavali i da ćete biti slobodni i da možete odmah ići kući, da će vas odvesti autom kući“, te nadodala, da ju je o navedenom „obavijestila i odvjetnica Belma Balijagić Džuho, kao i o tome kada si prvi put bio lišen od strane pripadnika SIPA-e pa sam ja obavijestila Gordanu, i Gordana je tražila odmah isto da te puste i onda su te oni taj dan odmah i pustili, nakon intervencije Gordane, jer je bilo bez ikakvog naloga“.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI