ŠIMIĆ PISAO INZKU: Znate li za iskaz suca Igora Todorovića i mučku šutnju Tužiteljstva BiH!?

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Poštovani, Ekselencijo, Vrlopoštovani gospodine, Visoki predstavniče u Bosni i Hercegovini!

Bosnu i Hercegovinu i njezin glavni Grad osim predmeta „Leutar“, potresa zadnjih tri godine do danas, najveći postdejtonski pravosudni organizirani kriminal neviđenih razmjera u predmetu „Dženan Memić“, a izazvan isključivo svjesnim i namjernim propustima pravosudno – policijskih djelatnika, koji združeno i pojedinačno rade i kriminalno djeluju na području Kantona Sarajevo, u Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, i toga ste i Vi, kao predstavnik najviše upravno – zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini svjesni.

Nakon oslobađajuće presude u predmetu „Dženan Memić“, postalo je evidentno i očigledno, da je od strane pravosudno – policijskih djelatnika predvođenih Dalidom Burzić izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, sa ciljem neotkrivanja pravih ubojica Dženana Memića, pri čemu su u toj namjeri prikrivanja pravih ubojica Dženana Memića, optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje sa kritičnim događajem nisu uopće povezane, što je presudom Kantonalnog suda u Sarajevu i utvrđeno.

Kao predstavnik najviše upravno – zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovine, svojevremno ste, prošle 2018. godine, u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti, ukazali na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijskih djelatnika, koji su radili i svojevremno svojim radnjama involvirani bili u predmet „Dženan Memić“.

Iako sam Vam se više puta obraćao i pisao, da morate nešto učiniti po pitanju organiziranog pravosudnog kriminala u BiH, jer se već odavno odluke u VSTV-u BiH, presude u sudovima BiH, i istrage u tužiteljstvima, kontroliraju, koordiniraju i naručuju van tih institucija, po diktatu identificiranih, ali vrlo moćnih centara političke moći, sada želim, kratko, ali jasno kazati, da je pravosuđe u BiH postalo ništa drugo doli „Sodoma i Gomora“, koju je nekoć Gospod sumporom i ognjem, zbog preteških grijeha sa Neba zasuo, trag njihov zatro, jer „opak je ovaj naraštaj, uništimo ga i načinimo sebi, narod, koji će hvalu Bogu dati, neće se klanjati kumirima, novcu i zlatu, koji će prigrliti pravdu, a odbaciti nepravdu i svaku ljagu i vrstu zloće“!

Kao što ste upoznati iz mojega ranijeg obraćanja Vama, Kantonalni sud u Sarajevu u vijeću sastavljenom od suca Igora Todorovića, kao predsjednika vijeća, te Mirsade Dučić Čaušević i Silvane Brkić Mujagić, kao članova vijeća, dana 16. 07. 2018. godine, donio je presudu, broj: 09 0 K 025844 16 K, kojom se Ljubo i Bekrija Seferović oslobađaju od optužbi za smrt Memić Dženana.

Nakon presude, cio predmet je po žalbi Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo upućen prema Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se, prema mojim informacijama, očekuje odluka toga suda iza 20. – og ožujka/marta 2019. godine, kada je i zakazana sjednica Vrhovnog suda F BiH.

Vaš Ured je upoznat sa prijetnjama i zastrašivanjima, kojima je bilo izloženo prvostepeno vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu, a koje je sudilo u predmetu „Dženan Memić“! ‘Ko je i kakve prijetnje upućivao, sada nije ni mjesto, ni vrijeme, ali je bitno jedno reći i ovdje istaknuti, da su navedene, u ovome članku imenovane suce, bile prijetnjama i zastrašivanjima izvrgnute, jer nisu pristale, da budu pripadnici zločinačke organizacije, koju je osnovala i njome rukovodila bivša Glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, novoimenovana sutkinja Suda BiH. Te sudije su presudile i svoju presudu donijele u skladu sa slobodnim sudijskim nahođenjem i na osnovu slobodne procjene dokaza, ne pristavši, da ispune protivpravne zahtjeve Dalide Burzić.

Sudsko vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu bilo je izvrgnuto užasnim prijetnjama i zastrašivanjima u vidu hapšenja, a koje prijetnje su dolazile iz Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, dok je o svemu ovome još prošle godine obavješten VSTV BiH i Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, gdje su prikupljeni materijalni dokazi, koji potkrepljuju navode iz ovoga članka. Međutim, niti do dana današnjega konkretno ništa nije učinjeno, jer je već javna tajna postala, da je Tužiteljstvo BiH ne samo u profesionalnom kolapsu, već i da je najveći uspjeh Tužiteljstva BiH od dolaska Gordane Tadić na to mjesto postao samo to, da formiraju predmet, a „sposobnost“ Tužitelja Tužiteljstva BiH, da zaštite svoje svjedoke, koje saslušavaju u istrazi jednaka je nuli.

No, vratimo se predmetu „Dženan Memić“.

Nakon što je prošle godine Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, i to postupajući tužitelj Ćazim Hasanspahić, saslušao u svojstvu svjedoka više osoba, a između ostaloga i samoga suca Igora Todorovića, a vezano za predmet „Dženan Memić“ (o čijem ću iskazu u slijedećem članku), glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić morala je odmah i bez odlaganja biti uhićena, kako bi se spriječilo njezino buduće kreativno protivpravno i protivzakonito djelovanje na suce Vrhovnog suda F BiH, jer prema iskazu suca Todorović Igora, a imajući u vidu sadržinu istoga, postoji osnovana sumnja, da će Dalida Burzić zajedno sa drugima, posegnuti za istim onim metodama, prijetnjama i zastrašivanjima, koje je primjenila prema sudećem vijeću Kantonalnog suda u Sarajevu, te kad se navedeno vijeće oduprlo pristiscima, zastrašivanjima i prijetnjama, nedvojbeno proizlazi, da će Dalida Burzić isto to pokušati i prema sucima Vrhovnog suda F BiH.

Međutim, hapšenje Dalide Burzić se nije dogodilo!

Kad je u pitanju Dalida Burzić, radi se o veoma opasnoj osobi, koja ne bira ni način ni sredstva da dođe do cilja, radi se o osobi koja je na sve spremna, kako bi zaštitila svoje kriminalno-političke motive i interese.

Nakon saslušanja suca Todorovića, tada je postalo jasno, da na strani glavne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i dr., egzistira osnovana bojazan, da će, ukoliko bude i dalje na slobodi, uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, jer postoje naročite okolnosti, da će ometati krivični postupak uticajem i zastrašivanjem svjedoka i sudaca. Naročite okolnosti opravdavaju bojazan, da će ponoviti krivično djelo (već ostvareni uticaj na Vrhovni sud F BiH) ili dovršiti pokušano, te da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za koja krivična djela se može izreći kazna zatvora od tri godine, odnosno pet godina, i teža kazna.

Sve do sada navedeno, uz činjenicu, da su Dalida Burzić i dr., iskazali upornost i odlučnost u vršenju krivičnih djela, po ocjeni, ne dovodi u pitanje postojanje interacijske opasnosti na stranih iste. Činjenica njezine ranije neosuđivanosti, postojanje interacijske opasnosti ni u kom slučaju ne isključuje. Sve navedeno jasno oslikava karakter Dalide Burzić i dr., koji je očito sklona vršenju inkriminiranih radnji, te naprijed sve do sada navedene činjenice i okolnosti upućuju, da je u pitanju posebna spremnost, odlučnost i upornost u vršenju krivičnih djela, a za koje je ista osnovano sumnjiva, a koje okolnosti u svojoj sveukupnosti predstavljaju naročite okolnosti, koje su zahtjevale izdavanje naredbe za lišavanje slobode Burzić Dalide.

Sudsko vijeće na Kantonalnom sudu u Sarajevu se oduprlo svim prijetnjama i zastrašivanjima, no suci Vrhovnog suda F BiH to nisu uspjeli, jer je Dalida Burzić, umjesto, da nakon saslušanja suca Todorovića bude iza rešetaka, tih pet mjeseci od saslušanja Igora Todorovića na slobodi bila i sa slobode uticala i suce Vrhovnog suda F BiH podmitila.

Prije negoli će predmet „Dženan Memić“ po žalbi Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo na oslobađajujuću presudu doći na Vrhovni sud F BiH, ali i nakon toga, tada glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, kontinuirano i permanentno nastavila je da poduzima i ostvaruje protivpravne radnje, ali sada prema sucima Vrhovnog suda F BiH sa ciljem ishodovanja ukidanja prvostepene oslobađajuće presude Kantonalnog suda u Sarajevu i vraćanja predmeta „Dženan Memić“ na ponovno odlučivanje, kako bi se dobilo na vremenu.

Navedene radnje Dalida Burzić je ostvarila preko sutkinje Vrhovnog suda F BiH Jasmine Begić, koja je članica paradržavne munafičke obavještajne službe, koja kontrolira Vrhovni sud F BiH u procentu od 45%. No, prije toga, i Dalida Burzić je u tu službu vrbovana i na vrbovanje ista i pristala.U cilju ostvarivanja ovih zadataka, Dalida Burzić se više puta sa sucima Vrhovnog suda F BiH sastala, dajući i obećavajući sucima mito, a na što su suci Vrhovnog suda F BiH i pristali. O svemu je ovome jako dobro upoznat predsjednik Vrhovnog suda F BiH Milorad Novković, ali njegovo nezamjerenje sa organiziranim pravosudnim kriminalom, bolest koja ga je „spopala“ (rak) razgradilo je pravosudnu zločinačku organizaciju, koja svoje leglo ima i u Vrhovnom sudu F BiH.

Završavajući ovo otvoreno pismo Vama, na znanje stavljam, da će iza 20.-og ožujka/marta 2019. godine oslobađajuća presuda Kantonalnog suda u Sarajevu u predmetu „Dženan Memić“ biti ukinuta, iako je ista mogla biti potvrđena, da je Tužiteljstvo BiH na vrijeme reagiralo i naredbu za lišavanje slobode Dalide Burzić već prije pet mjeseci izdalo, ipak to nije učinilo. Nereakcija tužitelja Ćazima Hasanspahića, koji duži predmet „Dženan Memić“ na Tužiteljstvu BiH, a imajući u vidu da je sudac Todorović Igor prije pet mjeseci saslušan, omogućila je Dalidi Burzić ostvarivanje takvih protivpravnih radnji, a sama nereakcija tužitelja Hasanspahića povlači ogromnu krivičnu odgovornost na strani istoga, jer je po ZKP-u obavezan bio, ne samo da spriječi počinitelja (Dalidu Burzić) u daljnjem činjenju kaznenih djela, već i da otvori istragu, tamo gdje postoje osnovu sumnje o počinjenju kaznenih djela.

Nakon što presuda Kantonalnog suda u Sarajevu od strane Vrhovnog suda FBIH bude ukinuta, Tužiteljstvo BiH će također dobiti na vremenu, tvrdeći, kako navodno ništa ne mogu poduzimati, dok presuda u predmetu „Memić“ pravosnažna ne postane. Naravno, ovakve konstatacije bacanje su samo prašine u oči i kupovina vremena, koja se smišljeno i planski odigrava u režiji Gordane Tadić, tužitelja Ćazima Hasanspahića i Milana Tegeltije, koji i kontrolira sve procese u Sudu i Tužiteljstvu BiH i koji pod svojom šapom drži tužitelja Ćazima Hasanspahića i glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić.

Imajući u vidu, da od ni jedne istrage koju vodi tužitelj Hasanspahić, pa i krivičnih predmeta, koje isti duži, neće biti ništa, doli samo laži, petljanja i zamajavanja, kako oni navodno rade, saslušavaju itd., u slijedećem tekstu objavit ću iskaz suca Igora Todorovića dat u prostorijama Tužiteljstva BiH, pred tužiteljem Hasanspahićem, da Vam pokažem, da neće da se radi, jer nije do dokaza, ni do svjedoka, nego do tužitelja, koji je pristao da bude politička marioneta moćnih centara političke moći.

Sudac Todorović Igor samo je „namamljen“, da da svoj iskaz u Tužiteljstvu BiH za neke veće ciljeve, kao i ja što sam tijekom 2017. godine iskorištavan bio. Iskaze u Tužiteljstvu BiH protiv Dalide Burzić sam davao, obećavalo se, sjećam se ljeto je bilo, polovina kolovoza, šetam navečer Kreševom, kad zovu me iz vrha pravosuđa: „E u četvrtak hapsimo Dalidu, da znaš“! Sav sam tada sretan bio, kad nije malo prošlo uhapsi Dalida Burzić mene, u lance i katance me sveza i stavi, muku neviđenu pripremi, odradi me i na stup srama me prope, lažljivcem i preverantom označi me, na pleća mi proces stavi – meni, koji sam u krivičnim predmetima Tužiteljstva BiH saslušavan protiv nje bio, a koje predmete je opet dužio tužitelj Hasanspahić. No, prije uhićenja, molio sam, kako Gordanu Tadić i tužitelja Hasanspahića, da me zaštite, jer imam informacije, da ću uhićen biti. Ma obećavalo se, mi ćemo tebe zaštiti Josipe, ali kada sam, uhićen svi su se distancirali, pa je čak tužitelj Hasanspahić i protiv mene istragu otvorio i vodio i još uvijek sprovodi.

Ima li išta licemjernije, da Dalida Burzić hapsi svjedoke, koji su u krivičnom predmetu protiv Dalide Burzić saslušavani u prostorijama Tužiteljstva BiH bili,a to sve „mrtvo hladno“ posmatra postupajući tužitelj Hasanspahić, kako mu Dalida Burzić svjedoke odrađuje, još me 25.10.2017. godine kada sam iz pritvorske jedinice doveden u prostorije Tužiteljstva BiH bio, radi saslušavanja u istrazi, pita cinično „Josipe, kakvi su uslovi u KPZ Sarajevo“! Kakvi će biti u građevini, koja od Austrougarske monarhije renovirana ni okrečena nije, a tonja na sve strane i deke poderane. Za doručak, ručak i večeru samo su konzerve bile, a svakoga četvrtka napolju minus, a hladna voda za tuširanje meni pripremljena. U ćeliji 39 temperaturu imam, plačem, zvonim i dozivam, samo da mi se donese jedan paracetamol, kad stiže odgovor, „aj još jednom pozvoni, Allaha mi zaradit će vaspitaničku, nećeš dobiti paracetamol kada ti hoćeš, već kad ti ga ja donesem“! Eto to su uslovi u KPZ-u!

Cijela javnost je znala, da je moje lišavanje slobode pod nadzorom Tužiteljstva KS bila nikad zapamćena „selektivna istraga“ u režiji Dalide Burzić sa ciljem osvete i odmazde prema meni, zbog javnih članaka o istoj, kao i prijava koje sam protiv iste podnosio, u kojem je do sada na najgori mogući način zloupotrebljen pravni sistem za obračun sa onima, koji su ukazivali na kriminal Dalide Burzić. I svi su šutjeli i njemo promatrali. Moja Gordana Tadić dok sam u pritvoru bio, skakala je sa seminara na seminar, sa kave na kavu, sa Bramertzom se slikala i da ne nabrajam.

Postao sam u svemu „žrtveno janje“ upavši u unakrsnu vatru i rat koji se odvijao tijekom kolovoza 2017. godine, između dvije pravosudne mafije (klana), sa jedne strane koju je predvodila Dalida Burzić, a sa druge strane Gordana Tadić, u kojem ratu sam ja, umalo glavom zaplatio.

Tako sam sa vremena na vrijeme spoznao, da je moje saslušavanje samo iskorišteno bilo, da se spriječi kandidatura Dalide Burzić za poziciju Glavnog tužitelja BiH, i kako bi se otklonila svaka konkurencija Gordani Tadić, a nakon toga je i Dalidi Burzić prijećeno, da ako pošalje svoju kandidaturu, da će uhićena biti. Usuditi se kandidirati nije smjela, te kada to nije učinjeno, tužitelj Hasanspahić predmet je ad acta odložio, a svi znaju, da sam zbog toga predmeta uhićen bio. Tako će biti i sa salušanjem suca Todorovića. Njegov će se iskaz dalje koristiti, ucjenjivanjem Dalide Burzić po pojedinim predmetima kojima kao sutkinja Suda BiH bude postupala. Neće ništa da bude, jer će Dalida Burzić još da bude nasmijana.

Morate znati, da se protivpravne i protivzakonite odluke u Tužiteljstvu BiH donose po diktatu moćnih centara političke moći, a koordiniraju iz VSTV-a BiH, izravno iz Ureda Milana Tegeltije, pa tako i ona Odluka, da se Dalida Burzić amnestira od svake krivice u predmetu „Memić“, jer ju je „smjerno“ kod Milana Tegeltije „preporučio“ Tegeltijin prijatelj Muhamed Ajanović, koga je doduše Dalida Burzić spasila od krivične odgovornosti.

S poštovanjem,
Josip Šimić

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI