ŠIMIĆ: „Tegeltijina krivična prijava čisti je idiotizam i glupost. On pojma o pravu nema“!

Autor: dnevno.ba

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv NN osoba uposlenih u Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH (OSA BiH), zbog kako navodi u prijavi „napada na ustavni poredak BiH“, a u vezi – u medijima objavljenog snimka – u kojem se čuje, da je Tegeltiju netko snimao, kako namješta poziciju sudije sestri članice VSTV-a BIH.

Zatražili smo komentar od Josipa Šimića-Đinđića, teologa i novinara, te studenta Pravnoga fakulteta UNSA, da prokomentira krivičnu prijavu Milana Tegeltije, a u vezi napada na ustavni poredak BiH.

„Sama prijava Milana Tegeltije podnijeta Tužilaštvu BiH, čista je glupost. Naime, Krivičnim zakonom BiH propisano je krivično djelo „Napad na ustavni poredak BiH“:„Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina“. Dakle, prema KZ BiH, KZ FBiH i KZ BD BiH ovo djelo nastaje upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile radi promjene ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Ustavom BiH radi svrgavanja njihovih najviših institucija. Pod ustavnim poretkom se podrazumijeva organizacija vlasti, njena nadležnost i funkcionisanje kroz institucionalne forme, kao što su zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Radnja izvršenja ovog krivičnog djela predstavlja svaki pokušaj nasilne promjene ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini, odnosno svrgavanje njenih najviših institucija. Krivično djelo je svršeno kada su preduzete radnje nasilne promjene ustavnog uređenja ili svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika. Izvršilac ovog krivičnog djela može da bude svako lice. Krivično djelo se može izvršiti samo sa direktnim umišljajem. Za ovo djelo u KZ BiH, KZ FBiH i KZ BD BiH propisana je kazna zatvora najmanje pet godina, a u KZ RS – kazna zatvora od dvije do dvanaest godina“.

Da bi postojalo biće elementa krivičnog djela „Napad na ustavni poredak“ potrebno je, da određena grupa ljudi, sa umišljajem, koji se manifestuje u htijenju, upotrebom fizičke sile (vojska, policija) svrgnu predstavnika sa položaja. U konkretnom slučaju, Tegeltija se provaljuje, blamira i sramoti, jer krivično djelo nije ni započeto, a kamoli svršeno, te nedostatak „dolusa“, kao sastavnog krivičnog djela „Napad na ustavni poredak BiH“, čini krivičnu prijavu Milana Tegeltije fiktivnom. Tegeltiji nitko nije prijetio, nego se isti poziva da nakon niza godina neadekvatnog obavljanja dužnosti odstupi. OSA BiH čak i nema mogućnosti da nekoga svrgne sa vlasti i kada bi to htjela, jer nije oružana sila, i nema ni kapacitet za takvo što.

Stvari za koje Tegeltija navodi u prijavi, da je počinjeno krivično djelo „napad na ustavni poredak BiH“ čisti je idiotizam i plod njegova ne znanja, jer da je znao biće elementa krivičnog djela, ne bi ga niti navodio u prijavi. Mediji su razotkrili Milana Tegeltiju u još jednoj u nizu koruptivnih afera, i on se sada na svakovrsne mahinacije vadi, te i ova prijava jest, ništa drugo, doli skretanje pažnje sa težišta onoga što se Tegeltiji na teret stavlja, a to je, da je korumpiran i za tu poziciju, kao što je OHR dobro kazao „neadekvatan“!

Prisluškivane su nelegalno bile glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić i potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić, pa se u Tužilaštvu BiH ne vodi istraga, zbog „Napada na ustavni poredak BiH“, nego zbog „Neovlaštenog prisluškivanja“ iz člana 147a KZ BiH. Tegeltija nema nikakav integritet ni kredibilitet na koji se u prijavi poziva, da mu je ugrožen. On je integritet odavno izgubio, on paničari, a što je jedna od osobina korumpiranih ljudi, kako papa Franjo u svojoj knjizi i navodi, jer Papa navodi: „Da korumpirana osoba ima često potrebu za samo pravdanjem u medijima, a što Tegeltija upravo čini, nastojeći sebe i ovoga puta, kao i u aferi potkivanje, žrtvom predstaviti, podnoseći prijave protiv NN lica i OSA-e BIH.

Vjerujem, da će krivična prijava Milana Tegeltije koju je podnio Tužilaštvu BIH ekspresno naredbom o ne sprovođenju istrage biti završena, a ukoliko bi se Tužilaštvo BiH upustilo u istraživanje takvih gluposti, bili bi veći glupani od Tegeltije i pristali bii da igraju na igru Milana Tegeltije, a to je, da Tegeltiji trenutno treba medijski spektakl o svim drugim temama, kako bi skrenuo pažnju sa svoje najnovije koruptivne afere, koja je srozala moralni dignitet, kredibilitet i integritet VSTV-a BiH, „zaslugom“, upravo Milana Tegeltije.

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI