SIPA lažirala da je Šimić uništio „dokaz-papir“ – Sud uvažio opet prigovore odvjetnika Ferageta!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 27. 03. 2019. godine, pred Općinskim sudom u Sarajevu, na glavnom pretresu u krivičnom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, saslušan je svjedok optužbe Melis Fišo, inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), uposlen u Odjelu Kriminalističko – istražnog odjeljenja SIPA-e (KIO SIPA), po zanimanju dipl. kriminalista, inspektor, koji je radio na predmetu „Šimić“.

Ispred Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo pristupio je tužitelj Samir Selimović, koji je najprije u direktnom ispitivanju ispitao svjedoka optužbe Melisa Fišu.

No, prije toga, sutkinja Melika Murtezić upitala je Fišu, „da li poznaje Josipa Šimića-Đinđića, te da li je eventualno u nekim rodbinskim ili prijateljskim odnosnima ili zavadi sa istim“?, na što je svjedok Fišo Melis odgovorio: „Poznajem ga kroz rad na predmetu i ono kroz medije, nemamo nikakav odnos te vrste“! Sutkinja Murtezić upozorila je svjedoka Melisa Fišu, da je „pred sudom dužan govoriti istinu, te da ne smije ništa prešutjeti od onoga što mu je poznato o ovom događaju. Davanje lažnog iskaza je krivično djelo, ali da ne mora, da odgovara na pitanja ukoliko smatra da bi ga istinit odgovor izložio krivičnom gonjenju, te kazala svjedoku da položi zakletvu“,svjedok Melis Fišo izjavi:„Zaklinjem se i izjavljujem da ću o svemu što pred sudom budem pitan govoriti istinu i da ništa što mi je poznato neću prešutjeti“.

Odgovarajući na pitanja tužitelja Selimovića, „da li se sjeća vremenskog perioda, kada je bio angažiran na predmetu „Šimić“, ‘ko ga je angažirao, te da li je to bio neki Tim, te o kom vremenskom periodu se radi“? Svjedok Melis Fišo je odgovorio: „Da, ja sam bio na godišnjem odmoru, znači ljetni period, kraj avgusta, početak septembra 2017.godine, otprilike, bio na godišnjem odmoru, pa sam ove stvari vidio onako slobodno kao građanin, šta ja znam, imao priliku da čitam i da vidim, ali kad sam došao sa godišnjeg počeo sam postupati u okviru tima istražitelja šta ja znam, jedno dvoje kolega vodi kompletnu proceduru, ovaj svega toga, objedinjava papirologiju, podnosi izvještaj itd., ostali članovi tima dobijaju konkretne zadatke u zavisnosti od dinamike“.

Na upit tužitelja Selimovića, svjedoku Melisu Fiši:„Koje je konkretno radnje poduzeo u peroiodu 2017. godine?“

Svjedok Fišo je odgovorio:„Prva radnja koju sam poduzeo nakon što je kako se zove, nego što sam došao na posao, ne mogu se sjetiti koji je baš dan, ali taj dan je lišen gospodin Šimić, je li to 03., 04. ili 05. septembar. Prva moja radnja koju sam poduzeo je da sam uručio neke naredbe ili izvršio izuzimanje video nadzora sa objekta Suda BiH. Isti taj dan kolege su izvršile lišenje slobode i pretres ovih objekata kod gospodina Šimića, a po njegovom dolasku u Državnu agenciju za istrage i zaštitu ja sam imao zadatak, da tako reći obezbijedim lice koje je lišeno slobode, da ga čuvam, eto tako, to je bilo onaj dan kada je lišeno slobode, to ima na tim Zapisnicima“.

Odgovarajući na upit tužitelja,„Kako ste provodili tu radnju obezbjeđenja, čuvanja gospodina Šimića, te gdje se Fišo nalazio prilikom osiguravanja Šimića?“

Svjedok Fišo je odgovorio: „Postoji tamo sala za saslušanje, tu ja ili neko od kolega boravimo sa gospodinom Šimićem, procjena je bila takva da lice ne mora biti izolovano, da ne mora biti vezano, jednostavno sjedite i očekujete daljne radnje, a daljna radnja bi bila uzimanje izjave ili tako dalje…bilo je nekih specifičnosti, gospodin Šimić dolazi u večernjim satima, ne u predvečernjim ili večernjim satima u SIPA-u, u takvim slučajevima mi nemamo običaj da dugo zadržavamo lice u prostorijama Agencije ukoliko neće davati odmah izjavu, pa onda se ono smjesti na zadržavanju nekih od policijskih organa, lice prenoći i sutra nastavljamo sa izjavama, da li predajom u Tužilaštvo ili tako dalje. Međutim, malo je gospodin Šimić insistirao molio ove ove moje rukovodioce, ako može da na neki način, da mu omogućimo da provede to vrijeme u SIPA-i, da ne ide u te pritvorske jedinice koje jesu da kažem neuslovne za ove obične građane, kako da kažem, pa smo mi tu ostali cijelu noć, kako da kažem, sjedili. Bilo je tu više ljudi ovako, mora neko nekad otići u WC, neko jest, nekad neko se odmoriti, trojica, četvorica sigurno“ – izjavio je Fišo!

Ovaj dio izjave Melisa Fiše na upit tužitelja u odnosu na Fišin odgovor posebno je zanimljiv, kada tvrdi, da lice lišeno slobode u večernjim satima se odmah predaje u Jedinicu za zadržavanje MUP-a KS, te kako sam ja (o.p. Josip Šimić) molio njegove rukovoditelje (o.p. Fišine), da provedem svo vrijeme u SIPA-i. Iako je točno, da sam molio rukovoditelje Melisa Fiše, da me ne šalju u pritvorske jedinice, samo iz jednoga razloga, a o čemu smo pisali, jer su u međuvremenu Vahidinu Šahinpašiću, načelniku KIO SIPA-e, u kasnim večernjim satima pristizale poruke na mobitel, kako se „u pritvorskoj jedinici otimaju za moju guzu“, te je to jedini razlog, molbe Josipa Šimića-Đinđića, da isti ostane u prostorijama SIPA-e svo vrijeme, odnosno, da se ne šalje u Jedinicu za zadržavanje MUP-a KS.

U nastavku direktnog ispitivanja od strane tužitelja svjedoka Melisa Fiše „Da li je Šimić kod sebe imao određenu dokumentaciju u SIPA-i“?Svjedok Fišo je izjavio:„Jeste, imao je onako što bi rekli slobodnim žargonom “štos papira”, nekako A4 formata, ovako, sedam, osam centimetara, stotinjak nekih papira, ja sam pitao ove kolege šta je to, kažu ovo je to je on ponio od kuće, to mu treba za odbranu i tako dalje, imao je kod sebe papire“.

A na upit tužitelja:„Recite mi, da li se sjećate neke specifične situacije, da li je bio problem neki sa tom dokumentacijom“?, međutim nakon ovoga pitanja, odvjetnik Ifet Feraget sudu je uložio prigovor konstatujući, da se radi o sugestivnom pitanju. Sutkinja Melika Murtezić ukazala je tužitelju Selimoviću, kako je „već postavljeno pitanje, ali evo probajte sad postaviti sad ponovo pitanje, ali da nije sugestivno“.

Tužilac:„Dobro, dokumentacija koja je, koju ste vidjeli kod Šimića, da li se sjećate da li je ona oduzeta ili je ostala u njegovom posjedu“?

Svjedok Melis Fišo: „…u toj dokumentaciji, ja sam sa gospodinom Šimićem razgovarao u kontinuitetu, razgovarao malo kao istražitelj, malo kao osoba, pokušavao sam da dokučim o čemu se to radi i on se često kroz razgovor pozivao i podizao neke od tih papira, ja sam uzeo da pogledam i stvarno sam tu primjetio papir koji bi mogao biti značajan za ovo naše dokazivanje iz razloga što problem je bio, nije bio problem, potrebno je bilo dokazati, da je gospodin Šimić upotrijebio krivotvorenu ispravu, a na tom papiru između ostalog je bio, šta ja znam prijemni pečat Tužilaštva, i to je bilo nešto što je po meni traženo, a što nije oduzeto u sklopu radnji i pretresa, što ličnog pretresa, što pretresa objekata. Ja sam gospodina Šimića obavijestio da će mu u sklopu te iste naredbe i to biti privremeno oduzeto, ostavio sam to na stolu, izašao tamo u svoju kancelariju da uzmem,šta ja znam, potvrde zapisnika i šta mi treba da to realizujem, u tom momentu ovaj, u tom momentu kolegica, baš ova maloprije pomenuta (Jasmina Sarvan) dobija poziv od neke gospođe, da li je ona psiholog, ili nešto Elvira, koja je sjedila iza stakla, to možemo objasniti razloge njenog, šta ja znam tu pozivanja, ako vas interesuje, ali ne znam, kako tako brzo gospođa poziva kolegicu, kaže meni kolegica Fišo, ovaj Šimić je uzeo neki papir sa stola, ja sam otprilike nekih 20 metara udaljenosti hodnikom trčećim korakom došao tamo, ovaj neko od kolega je gospodina Šimića ispratio u WC ja sam uletio na vrata prilikom puštanja vode iz vodokotlića i smatrao sam u tom momentu da mi je gospodin Šimić uništio taj dokaz, eto tako da mi je … izvršio sam ponovni pregled svega toga, okoline, čak i uviđaj, skidao šolju, eto tako, propust sam napravio, eto tako, ukazao sam gospodinu Šimiću povjerenje, a on mi je na neki način izradio i uništio taj papir koji sam mislio da je bitan u tom momentu za postupak“ – tvrdi Fišo.

Pa, dragi Melise, kakav si ti istražitelj SIPA-e, kad te Šimić izraditi može?! Nikakav! Ipak moraš znati, da se nakon svake nužde pušta voda u WC školjki, to je opća kultura!

Sutkinju Meliku Murtezić ovo je posebno interesiralo, pa je upitala Fišu: „Ako ste mislili da je taj papir bitan, zašto niste odmah izvršili pretres lica, oduzimanje predmeta… možete li mi samo malo objasniti, optuženi se nalazio u toj prostoriji i onda odjedanput se ne nalazi više, je li vi njega ostavljate samog ili?… vi izlazite i sa kim ostaje optuženi“??

Svjedok Fišo je odgovorio sudu:„Pa izvršio sam, znači ja sam pregledao, znači odvojio na stranu i izašao po zapisnik, ne mogu ja sad to nositi, da mi kaže neko da sam ja to donio, nisam donio, moram stvoriti zakonske pretpostavke za oduzimanje, tako da nisam to mogao ponijeti sa sobom, eto tako se desilo, džaba,…, a sa Šimićemostaje, da li je kolegica ili kolega, bile su dve kolega koji su na smjeni bile u prisustvu, čovjek je lišen slobode i mora uvijek biti prisutan istražitelj. Ja izlazim po dokumentaciju,…, ostaje da li sa kolegom ili sa kolegicom. Znači dvije su osobe, može biti da je kolega stajao i posmatrao to, ovako propust je to, nema šta“.

Sudija Melika Murtezić zamolila je Fišu, da odgovora, samo u ono u što je siguran, što je vidio i čuo, ukazujući, da tvrdnje svjedoka „može biti da je“ ne znače ništa za sud. Melis Fišo je odgovorio, da obavezno svaki puta Šimić ostaje sa nekim od njegovih kolega u prostoriji u kojima samo se nalazili, te da su bar dvije osobe bile zadužene za čuvanje Šimića, te da nema šanse, da je gosp. Šimić i u jednome momentu ostao bez nadzora.

Tužitelj Samir Selimović je upitao svjedoka, da „Papir koji je Šimić navodno uništio u SIPA-i bi mogao biti bitan za istragu“, na što je svjedok odgovorio „nažalost“. No, tek sada postaje zanimljivo, pa je svjedok Melis Fišo odgovarajući na pitanja tužitelja Selimovića, „da li je u tome pogledu tog događaja (o.p. navodnog uništenja papira) i svega što se desilo poduzeo neku radnju, neki uviđaj ili službenu zabilješku sačinio“? Melis Fišo je odgovorio, da „jesu sačinili službenu zabilješku, skidali WC šolju, zavlačio se tamo u neke cijevi u pokušaju, da nađe izgubljeni navodno uništeni papir, ali da nisu našli nikakve tragove…„ništa, ništa nismo našli,ništa nismo našli, ono, ništa“ – bio je izričit Fišo!

Na ovaj način postalo je jasno, da su pripadnici SIPA-e izmislili činjenicu, da je Josip Šimić uništio bilo kakav papir, koji bi – prema kazivanju Melisa Fiše i drugih aktera – „bio značajan za istragu“, a sve sa ciljem i namjerom, kako bi se stvorili uvjeti, da se Šimiću odredi pritvor propisan članom 146. točka b) ZKP-a F BiH u kojem je Tužiteljstvo KS tvrdilo, da „bi puštanje Šimića na slobodu rezultiralo uništenjem dokaza, jer je navodno već pokazao tu sklonost u SIPA-i“!

No, SIPA-inoj farsi i blamaži tu nije kraj?!

Pa je tužitelj Selimović, svjedoku Melisu Fiši prezentirao dva akta SIPA-e predložena uz Optužnicu, dakle Zapisnik o uviđaju Državna agencija za istragu i zaštitu broj 16-04/2-3/17 od 06.09.2017.godine i fotodokumentacija sačinjena 04.10.2017.godine broj 16-04/2-04-1-5790-24/17 od 04.10.2017.godine“, a vezano za dokumente i navodnog uništenja papira od strane Šimića u prostorijama SIPA-e.

Tužitelj Samir Selimović je kazao i svjedoku Fiši prezentirao navedene akte: „Dakle, ovo je dokumentacija koja je sačinjena u pogledu navedenog uviđaja i ove situacije koja se desila, uz Vaše dopuštenje ja ću prezentovati ovu dokumentaciju svjedoku“? Sudija: „Izvolite“.

Na Zapisniku o uviđaju svjedok Fišo je kazao, da uopće to nije njegov rukopis! Na upit sutkinje Murtezić: „Jeste li ga Vi sačinili, vidim da je…“, Svjedok Fišo:„Nije moj rukopis, zato što sam vjerovatno imao obaveza oko lica, ali sam bio prisutan i vidim da sam potpisao ja ovaj zapisnik i apsolutno da,,!Sudija, vi niste popunili taj formular čitav,,?Svjedok, Fišo: „Ovo nije moj rukopis“. Sudija:„Dobro“.

Sada zamislite situaciju, da Vi dajete neku izjavu policijskom organu npr. izjavu daje izvjesni Pero, vlastoručno istu napiše, a vlastoručnu izjavu potpiše izvjesni Mato umjesto Pere?!

Tužitelj Selimović obratio se sudu ističući, „Časni sude, ja imam još samo jedno pitanje u okviru direktnog ispitivanja evo ukoliko Vi dozvolite“, na što je sutkinja Murtezić kazala: „Izvolite“!

Tužilac Selimović: „…obzirom, da je svjedok rekao da je vidio taj neki akt koji bi mogao pomoći u istrazi, kada je vodio istragu vezano protiv Josipa Šimića optuženog, i onda je objasnio situaciju da je taj dokument nestao, i tako dalje, dakle ja ovdje imam isprintanu verziju fotografije dokumenta, dakle za koju Tužilaštvo smatra da se upravo radi o dokumentu koji je svjedok vidio te kritične prilike. Dakle ova fotografija, odnosno isprintana fotografija je nastala nakon što je izvršeno vještačenje“!

Međutim, nakon ovakvih tvrdnji tužitelja Selimovića, odvjetnik Ifet Feraget sudu je uložio prigovor ističući „časni sude, ako se vrši određena vrsta prepoznavanja ne može se davati ovoliko detalja, dakle prvo prigovor zato što se ne radi o originalnom aktu i ne radi se niti o ovjerenoj fotokopiji, a niti o kopiji koja je u odnosu na original učinjena nespornim od strane lica koja je donosilac ili dostavljača te izvorne isprave, dakle ne može se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku uopće koristiti takva dokumentacija, originalni akt se nalazi u Tužilaštvu BiH i Kantonalno tužilaštvo je moralo obezbijediti ili original ili ovjerenu kopiju, tako kaže Zakon, dakle ovo se ne može, ovo je nekakva slika iz nekog, ne znam kako je obezbjeđena ali prigovor zakonitosti“!

Sudija Murtezić: „Izvolite tužioče, možete se očitovati na ovaj prigovor zakonitosti, da li vi imate original ili ovjerenu kopiju“?

Tužilac Selimović: „Duže je trajao prigovor uvaženog kolege nego moje pitanje koje nisam uspio ni postaviti. Dakle Tužilaštvo nije u posjedu originala ovog dokumenta ja to mogu potvrditi, kolega je u pravu, dakle, ono što sam ja namjeravao, da predočim, naravno uz Vašu saglasnost jeste ustvari fotografija koja je napravljena sa telefona koji je oduzet od optuženog Josipa Šimića i dakle nakon što je izvršeno vještačenje takvog telefona pronađena je u njegovom aparatu, mobilnom aparatu ova fotografija, dakle, to je dakle dokaz redni broj 57. u optužnici na stranici 14. Optužnice, nalaz i mišljenje vještaka Adnana Bešlića“.

Sudija Melika Murtezić se okrenula prema tužitelju Selimoviću ističući:„Neću Vam dozvoliti da ovaj, dio nalaza predočavate svjedoku, šta više svjedok nije ni opisao šta ste Vi to vidjeli, kakav akt“?

Svjedok Melis Fišo se obratio sudu ističući: „…To je papir A4 formata, gore na lijevoj strani Josip Šimić Đinđić sa adresom eventualno broj telefona, naslovljen na Tužilaštvo BiH. Popunjena stranica kucanog teksta ovako zatamnjeno, nageto, podvučeno eventualno znači onako, otkucan tekst tipa ovih nekih standardnih stvari, da kažem tekst mi nije bio toliko značajan, pošto piše tamo gospođo uvažena ,, šta ja znam, obraća se taj autor u tom pismenu, obraća se v.d. glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH, u tom momentu Tadić Gordani i kaže, kako ne znam, da li Osman Mehmedagić, Mektić i Perica Stanić favoriziraju Dalidu Burzić na mjesto glavne tužiteljice i tako dalje, zašto je važan akt, na desnoj strani u gornjem desnom uglu je bio prijemni pečat Tužilaštva, ali baš prijemni pečat, sa potpisom i vremenom, što je meni ukazivalo na to da je gospodin Šimić isti takav dokument predao, a kao dokaz predaje da je Tužilaštvo otisnulo da kažem, otisnulo svoj prijemni pečat, to je jedna stranica papira sa takvim tekstom i takvim rasporedom, sad…,,!

Sudija Murtezić: „Dobro“!

Tužilac Selimović:„Evo nakon što je svjedok opisao kako je izgledao taj dokument prema njegovom sjećanju, ja ponovo predlažem da se prezentuje taj akt“.

Sudija Murtezić: „Ali opet predlažete da se ovaj predočava dio nalaza vještaka, tako da Vam neću dozvoliti, ako imate akt,,, to ću Vam dozvoliti da predočite, ali ovaj imate dio nalaza“!

Nakon što sutkinja Melika Murtezić nije dozvolila Tužiteljstvu KS, da svjedoku Melisu Fiši prezentuje dio nalaza vještaka Adnana Bešlića, tužitelj Selimović Samir je predložio da se „odgodi nastavak ovog saslušanja, dakle direktnog ispitivanja ovog svjedoka, da se na naredni pretres pozove i sasluša i provede vještačenje Adnana Bešlića, vještaka koji je vještačio mobitel optuženog Šimića, pa nakon što izvedemo taj dokaz, onda bismo nastavili sa saslušanjem svjedoka Melisa Fiše. Eto to je prijedlog Tužilaštva časni sude“!

Sudija Melika Murtezić okrenula se prema Šimiću te istakla:„Samo, optuženi nešto ste htjeli da dodate“?

Optuženi Šimić:„Jesam časni sude, ovakav prijedlog Tužilaštva po meni nije ni najmanje ekonomičan, druga stvar, sudu je jasno da sam ja nezaposlen, dakle i da ja se prebacujem iz Kreševa dovde sa autobusom, gotovo svakim danom, finansijska snadbjevanje kod moje obitelji nije baš niti sjajno niti bajno, pa bi ponovo dolazak za istog svjedoka ovdje po mene bi bio zaista neekonomičan i kao takav neefikasan“!

Branilac Ifet Feraget, također se obratio sudu ističuči: „Što se tiče prijedloga Tužilaštva za saslušanjem vještaka Adnana Bešlića protivim se iz razloga što na taj način nećemo obezbijediti kvalitet isprave koju zahtjeva Zakon o krivičnom postupku. Dakle, evidentno je, uvaženi kolega tužilac je rekao da ne posjeduje original, ako nema originalna onda se može pribaviti ovjerena kopija originala, obzirom da se original nalazi u Tužilaštvu BiH. Ovako dolazimo u situaciju da koristimo nezakonit dokaz. Dakle u telefonu može biti fotografija bilo čega, ali se na njoj ne može prepoznati da li se radi o originalnom aktu ili se radi o fotokopiji, jer danas možemo fotokopirati akt u boji, napraviti fotokopiju u boji i onda to uslikamo telefonom, dakle uslikali ste fotokopiju, prema tome, ovo nije dokaz autentičnosti i smatramo ako ćemo dosljedno primjeniti ZKP, da se takvi dokazi ne mogu koristiti u krivičnom postupku. Hvala.“!

Sudija Melika Murtezić obratila se tužitelju Selimović Samiru te istakla:„Dobro. Ovako tužioče mi, svi da saslušamo na narednom ročištu vještaka, to će opet biti dio nalaza vještaka i bit će znači dio sadržaja koliko sam shvatila, znači mobitela, rezultata vještačenja, koje će sud cijeniti u konačnici u vezi sa svim ostalim izvedenim dokazima. Međutim, ovaj, dio nalaza ne može zamjeniti, vi opet ne možete nekoj trećoj osobi predočavati ovaj dio nalaza da potvrdi ili ne potvrdi, jedino vam je vještak relevantan znači da daje iskaz u odnosu na taj nalaz i sve što je u vezi sa tim nalazom, a sud će sadržaj nalaza cijeniti, imajući u vidu sadržaj iskaza svjedoka. Tako da se Vaš prijedlog odbija kao neosnovan“!

U slijedećem nastavku čitajte ispitivanje svjedoka Melisa Fiše od strane odvjetnika Ifeta Ferageta u unakrsnom ispitivanju, o čemu smo jedan dio već objavili, ali posebno čitajte činjenicu, kako su pripadnici SIPA-e Vahidin Šahinpašić i Slađenko Čerkez napili alkoholom Šimića, prekršili mu sva njegova prava, kao lica lišenog slobode, ispitivali ga i službene radnje provodili bez prisustva odvjetnika, te kako je sutkinja Murtezić upozorvala Fišu na ponašanje u sudu, također čitajte u kojem Fišo svjedoči o totalnom neredu svojih šefova Čerkeza i Šahinpašića, o flašama, staklenim i plastičnim, a naravno u staklenoj flaši neće biti „sok na razgađanje“, već rakija, zatim da je Šimić u SIPA-i bio u lošem i polusvjesnom stanju, a pomoć mu nije ukazana…

Nastavlja se…

POVEZANI TEKST:

VIDEO: Inspektor SIPA-e Fišo na Sudu – „Objave Šimića su dosta vjerodostojne – Valjda mu je neko podvalio akt SIPA-e“?!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI