SLUČAJ SUZANE ALAČ: Svi bruje o lažnim diplomama u školama, a nitko ne spominje lažne diplome lažnih sudaca

Autor: Mega-media.hr

ZAGREB - Dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FFZG) Vesna Vlahović Štetić rekla je Hini da ne misli da je itko od zaposlenih na Fakultetu bio uključen u krivotvorenje diploma i da ima potpuno povjerenje u zaposlenike, a dekan Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras da su sveučilišne diplome vjerodostojne

U četvrtak ujutro Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO) potvrđeno je da je FFZG među 280 diploma koje su im ravnatelji osnovnih i srednjih škola poslali na provjeru pronašao 3 lažne diplome, i to jednog zaposlenika u osnovnoj i dva zaposlenika u srednjim školama. “Mi smo užasnuti da smo na 280 diploma našli 3 krivotvorene i da su ti koji predaju u školama potpuno nekompetentni za to i da pokraj naših studenata koji uspješno diplomiraju rade ljudi s krivotvorenim diplomama”, komentirala je u četvrtak za Hinu Vlahović Štefić i dodala kako se u tu radi o kaznenom djelu koje su prijavili DORH-u.

Ministarstvo pravosuđa po saznanjima portala Megamedia nije zainteresirano za istraživanje lažnih diploma u svojim redovima. U posjedu smo knjige naslova Makarska Biro-korupcija koja je iz tiska izišla 2014. godine, u kojoj je jedan dio sadržaja posvećen bivšoj predsjednici Općinskog suda Makarska, Suzani Alač, kojoj je sudskim putem -pravomoćnom presudom dokazano da je na temelju lažiranih-falsificiranih papira iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva, sudovala skoro dva desetljeća.

Lažiranim Uvjerenjem o položenom pravosudnom ispitu u Sarajevu-Ministarstvu pravde BiH, daktilografkinja Općinskog suda Makarska postaje sudac Općinskog suda Makarska. Dijeljenje pravde u modernoj Hrvatskoj, na mafijaški način, bio je modus operandi pravosudnih struktura u Makarskoj. Mediji su desetljećima bilježili naslove s predmetom Suzane Alač, koja je suspendirana s Općinskog suda nakon što su otkrivene njene malverzacije -kriminal u pravosuđu . Nesavjesni rad -ne/činjenje DORH-a, omogućilo je danas da Suzana Alač glumi odvjetnicu u Makarskoj.

Nečinjenje i nesavjestan rad ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića u predmetu Suzana Alač, dodatno komplicira stanje pravosuđa, kao i žrtava presuda u kojima je sudovala lažna sutkinja Općinskog suda Makarska – Suzana Alač. Ministarstvo pravosuđa, Kabinet ministra dobio je Predstavku i primjerak knjige Makarska – Biro korupcija od samog autora Zdenka Lučića. Do danas nitko iz Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske ,niti institucije DORH-a, nije zakonito postupio po predmetnoj Predstavci, koja dokazuje i ukazuje na dugogodišnji kriminal djelatnika Općinskog suda Makarska.

Razlog ne činjenja Ministarstva pravosuđa kao i DORH-a može biti isplata milijunskih odštetnih zahtjeva RH, žrtvama sutkinje Suzane Alač. Postavlja se pitanje funkcioniranju hrvatske kao pravne države i temeljnog prava građana na zakonito suđenje, koje mnoge žrtve Općinskog suda Makarska u predmetima u kojima je sudovala Suzana Alač nisu imale. Je li vrijeme da institucije pravosuđa Republike Hrvatske profunkcioniraju i kazne sudce s lažnim diplomama?

Ne donošenje Rješenja Ministra pravosuđa o imenovanju javnog bilježnika u Makarskoj, dodatno komplicira sukob interesa trodiobe vlasti kod hrvata. Jesmo li svi je

Dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vesna Vlahović Štetić rekla je Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji HINI, kako ne misli da je itko od zaposlenih na Fakultetu bio uključen u krivotvorenje diploma i kako ima potpuno povjerenje u zaposlenike, a rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, kako su sveučilišne diplome vjerodostojne.

Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske potvrđeno je kako se Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nalazi među 280 diploma koje su im ravnatelji osnovnih i srednjih škola poslali na provjeru, zauzima mjesto s 3 lažne diplome i to jednog zaposlenika u osnovnoj te dva zaposlenika u srednjim školama. “Mi smo užasnuti jer smo između 280 diploma našli 3 krivotvorene i kako su ti ljudi s lažnim diplomama koji predaju u školama potpuno nekompetentni za to i pored naših studenata koji uspješno diplomiraju, rade s krivotvorenim diplomama”, komentirala je u četvrtak za Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju HINU, Vlahović Štetić i dodala kako se u tu radi o kaznenom djelu koje su prijavili DORH-u.

Kako će postupiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ostaje nam za vidjeti ali sudeći po dosadašnjoj praksi ove institucije i Ministarstva pravosuđa teško možemo očekivati pravodobnu i zakonom propisanu akciju nadležnih tijela?!

Ministarstvo pravosuđa prema saznanjima portal www.mega-media.hr nije zainteresirano za istraživanje lažnih diploma u svojim redovima. U posjedu smo knjige pod naslovom “MAKARSKA BIRO-KORUPCIJA” autora Zdenka Lučića, koja je iz tiska izašla 2014. godine, u kojoj je jedan dio sadržaja posvećen bivšoj predsjednici Općinskog suda Makarska, Suzani Alač, kojoj je sudskim putem, pravomoćnom presudom, dokazano kako je na temelju lažiranih i falsificiranih papira iz Bosne i Hercegovine, točnije Sarajeva, skoro dva desetljeća obavljala sudačku dužnost. Lažiranim Uvjerenjem o položenom pravosudnom ispitu iz Sarajeva, točnije Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, daktilografkinja Općinskog suda Makarska postaje sudac Općinskog suda Makarska. Djeljenje pravde u modernoj Hrvatskoj, na mafijaški način, bilo je modus operandi pravosudnih struktura u Makarskoj. Mediji su desetljećima bilježili naslove s predmetima Suzane Alač, koja je suspendirana iz Općinskog suda nakon što su otkrivene njene malverzacije i kriminal u pravosuđu.

Nesavjesni rad i nečinjenje DORH-a, omogućilo je danas Suzani Alač da “glumi” odvjetnicu u Makarskoj. Nečinjenje i nesavjestan rad ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića u predmetu Suzana Alač, dodatno komplicira stanje pravosuđa, kao i žrtava presuda u kojima je odlučivala lažna sutkinja Općinskog suda Makarska, Suzana Alač. Ministarstvo pravosuđa, Kabinet ministra dobio je Predstavku i primjerak knjige MAKARSKA BIRO-KORUPCIJA, dana 10. ožujka 2017.godine, preporučenom pošiljkom od autora knjige, gospodina Zdenka Lučića. Do pisanja redaka ovog teksta nitko iz Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, niti institucije DORH-a, nije zakonito postupio po predmetnoj Predstavci, koja dokazuje i ukazuje na dugogodišnji kriminal djelatnika Općinskog suda Makarska. Razlog nečinjenja Ministarstva pravosuđa kao i DORH-a vjerojatno može biti isplata milijunskih odštetnih zahtjeva RH, žrtvama lažne sutkinje Suzane Alač.

Postavlja se pitanje funkcioniranja Republiuke Hrvatske kao pravne države i temeljnog prava građana na zakonito, pošteno i ekonomično suđenje, koje mnoge oštećene stranke Općinskog suda Makarska, u predmetima u kojima je presuđivala Suzana Alač, nisu imale.

Je li vrijeme institucijama pravosuđa Republike Hrvatske profunkcionirati i kazniti suce s lažnim diplomama?

Nedonošenje rješenja ministra pravosuđa RH o imenovanju javnog bilježnika u Makarskoj, dodatno komplicira sukob interesa trodiobe vlasti kod Hrvata.

Jesmo li svi jednaki pred Ustavom i zakonima Republike Hrvatske? Iz navedenog primjera možemo iščitati kako nismo! Quo Vadis Croatia?

dnaki pred Ustavom i zakonima Republike Hrvatske? Iz navedenog primjera možemo iščitati da nismo!

Autor: Mega-media.hr

ZADNJE VIJESTI