Sud odbio preko 100-inu materijalnih dokaza Tužiteljstva KS u predmetu „Šimić“!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 06. 11. 2019. godine, u krivičnom predmetu, broj 65 0 K 665895 18 K nastavljen je glavni pretres u krivičnom predmetu protiv Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT0116640 17 od 17.11.2017. godine, zbog pod točkom 1 krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. krivičnog Zakona Federacije BiH i dr.

Na početku pretresa, sutkinja Melika Murtezić konstatirala je, da je na glavni pretres javan i isto se vrši snimanjem audio snimkom, te ustvrdila, da su na glavni pretres pristupili tužitelji kantonalnog Tužiteljstva KS Mladen Vukojičić i Nevena Aličehajić, odvjetnik – branitelj Ifet Feraget, te Josip Šimić-Đinđić.

Na početku glavnog pretresa i u tijeku istoga, postupajuća tužiteljica Nevena Aličehajić nastavila je sa čitanjem i ulaganjem preko 100-inu materijalnih dokaza optužbe u sudski spis.

Odvjetnik Ifet Feraget protivio se ulaganju preko 100-inu materijalnih dokaza od strane Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, jer – kako navodi – nije jasno šta zapravo njima Tužiteljstvo KS želi dokazati, da među dokazima ne postoji nikakva povezanost, te da su isti nebitni za sam kazneni predmet?!

Odvjetnik Feraget također je stavio prigovor sudu na preko 100-inu materijalnih dokaza koje Tužiteljstvo KS želi provesti i uložiti, obzirom, da se radi o neovjerenim fotokopijama, bez osiguranih originala, koje po ZKP-u F BiH shodno članu 289. stav 2. i 3. ZKP-a F BiH ne mogu biti dokaz u kaznenom postupku.

„…Naime, neovjerena fotokopija bilo koje isprave, pa i javne isprave, nije podobna da služi kao dokaz neke činjenice u pravnom saobraćaju. To znači da neovjerene fotokopije nemaju uopšte karakter bilo kakve isprave, pa ni javne isprave u krivičnopravnom smislu…”- (Presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH”, broj Kvlz-1/01 od 26.06.2003.godine) – naveo je Feraget, te podsjetio na stavove Vrhovnog suda F BiH, da „Neovjerena fotokopija pismena može se koristiti, kao dokaz ukoliko je ona potvrđena, kao neizmjenjena u odnosu na original“ – Rješenje Vrhovnog suda F BiH, broj: 07 0 K 008460 13 Kž od 27. 01. 2014. godine.Međutim, u odnosu na 100-ine kopija na temelju kojih je postupajuća tužiteljica optužnicu podigla, ne postoji original, koji bi potvrdio, da su kopije koje postupajuća tužiteljica želi provesti neizmjenjene u odnosu na original, niti postoje ovjerene fotokopije, a niti treća osoba, koja bi potvrdila autentičnost istih.

Korištenje neovjerenih kopija originala – stav Vrhovnog suda F BiH:„Nisu nezakoniti dokazi isprave koje su uložene u spis u obliku kopija, s obzirom, da je njihov sadržaj kao neizmjenjen u odnosu na originale potvrđen iskazima svjedoka. Radi toga se te kopije, potvrđene kao neizmjenjene u odnosu na originale u smislu člana 289. stav 3. ZKP-a F BiH, mogu koristiti kao dokazi na glavnom pretresu“ – presuda Vrhovnog suda F BiH, broj: 09 0 K 000374 10 Kž 6 od 13. 07. 2010. godine.

Međutim, kopije koje je postupajuća tužiteljica želi na pretresu izvesti i na temelju kojih je optužnicu podigla, dakle, nema svjedoka, koji bi svojim iskazom potvrdili, da su postojeće kopije do kojih je došla neizmjenjene u odnosu na original – naveo je odvjetnik Ifet Feraget.

Nakon što je tužiteljica Aličehajić pročitala oko stotinjak materijalnih dokaza, koje Tužiteljstvo Kantona Sarajevo želi uložiti u sudski spis u predmetu „Šimić“, te nakon prethodno obrazloženog prigovora koje je iznio odvjetnik Feraget, sutkinja Melika Murtezić upitala je tužiteljicu Nevenu Aličehajić: „Dobro tužiteljice, sad objasnite sudu šta navedenim dokazima Vi zapravo dokazujete“?

Tužiteljica Nevena Aličehajić odgovorila je sutkinji Murtezić, da će „Tužilaštvo u završnoj riječi to obrazložiti“. Međutim, sutkinja Murtezić inzistirala je, da joj tužiteljica prije završne riječi navedeno objasni – upozoravajući Tužiteljstvo KS, da Sud može u smislu člana 278. stav 2. ZKP-a F BiH odbiti dokaze, koji nemaju značaja za predmet, „tako da ćete mi tužiteljice to morati sada objasniti“ – dodala je sutkinja Murtezić.

Tužiteljica Aličehajić pokušala je da sudu objasni, zašto navedeni dokazi koje želi uložiti imaju značaj za predmet.

Sutkinja Melika Murtezić saslušavši obrazloženje i objašnjenje tužiteljice Nevene Aličehajić, donijela je odluku, obrativši se Tužiteljstvu KS: „Tužiteljice, smatram, da je Vaše obrazloženje i objašnjenje površno i paušalno, tako da Vam ove dokaze ja neću prihvatiti“!

Odvjetni Feraget je nadodao, da postupajuća tužiteljica Nevena Aličehajić sve što pred sudom izjavljuje mu više liči na klevetu, a ne na profesionalno zastupanje opotužnice.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI