Sudija dr. Milan Blagojević: „Podnesena je krivična prijava Tužilaštvu BiH i protiv Tegeltije i Buhe, ali se o tome ćuti“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Dana 03. 12. 2020. godine, gost Dnevnika na Federalnoj televiziji F BiH (FTV) bio je sudija Okružnog suda u Banja Luci dr. Milan Blagojević, koji je između ostaloga govorio o sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, na kojoj je 9 članova VSTV-a BIH poručilo, da nema više povjerenja u Milana Tegetiju, da rukovodi Vijećem.

Cijeli slučaj komentirao je sudija Milan Blagojević, koji je između ostaloga poručio, da ima informaciju, koju javnost treba da zna, da je i protiv Milana Tegeltije i Milijane Buhe podnijeta Tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivična prijava, o čemu se ćuti, za flagrantnu zloupotrebu službenog položaja, i da se ništa neće uraditi.

Naime, na osnovu odredbi iz člana 214. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku BiH u vezi sa članom 215. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, Josip Šimić-Đinđić, dana 30. 11. 2020. godine, podnio je SIPA-i i Tužilaštvu BIH:

K R I V I Č N U   P R I J A V U

Protiv

 

  • Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH
  • Milijane Buhe, bivše članice VSTV-a BiH

 

Jer postoje osnovi sumnje, da su:

Kao službena lica, izabrana i imenovana u organ sudske vlasti Bosne i Hercegovine u smislu člana 1. stav c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sa određenim ovlaštenjima u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima, a postupajući suprotno Kodeksu sudske i tužilačke etike obavezujućeg za sve sudije i tužioce, pa i članove VSTV-a BiH, postupajući suprotno Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, ostvarujući obilježja koruptivnih krivičnih djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, po međusobnom i prethodnom dogovoru, a u namjeri da nanesu štetu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i pravosuđu Bosne i Hercegovine u cjelini, grubo kršeći odredbe zakona, omalovaže svoje kolege sudije i tužioce, kao i ostale članove VSTV-a BiH, ostvarujući i kreirajući za pravosuđe BiH obilježja nepotizma, i promoviranju podobnih, a ne sposobnih kadrova, postupajući suprotno Poslovniku o radu, koji uređuje postupak imenovanja sudije ili tužioca, postupajući suprotno načelu nepristrasnosti i profesionalnosti, a kao službena lica u instituciji Bosne i Hercegovine – VSTV-u BIH, iskorištavanjem svoga službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja, i ne postupajući u skladu sa Zakonom, a u namjeri da zajedno pribave korist, a drugome nanesu štetu, i povrijede njihova prava zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskim konvencijama za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 

na način, da su, i to:

 

  1. Prijavljena Milijana Buha i Milan Tegeltija – zajedno, u svojstvu članice VSTV-a BiH i u svojstvu Predsjednika VSTV-a BiH, u vremenskom periodu od 2018., 2019. i 2020. godine, nastavno i zauzvratno, a kako bi podržala u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, sve prijedloge i Odluke prijavljenog  Predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije, kao službeno lice u instituciji BiH – VSTV-u BiH, protupravno u svojstvu članice VSTV-a BiH zahtijevala od prijavljenog Milana Tegeltije u svojstvu Predsjednika VSTV-a BIH, kontra uslugu i korist za sebe i svoju sestru Sanju Čegar, da bude imenovana na poziciju sudije Osnovnog suda u Banjaluci, koja u tome sudu obnaša dužnost stručnog suradnika, tražeći na taj način protupravnu korist za sebe i svoju sestru, a svjesna i znajući, da s obzirom na funkciju koju obnaša – članice VSTV-a BiH, da se takva radnja ne bi smjela izvršiti, zadovoljavajući takvim radnjama pravni standard nepotizma i sukoba interesa, istodobno primajući obećanje od prijavljenog Milana Tegeltije u vidu koristi, da će u okviru svoje funkcije izvršiti zahtjev prijavljene Milijane Buhe, kad se stvori pogodan trenutak, objašnjavajući i Sanji Čegar navedeno, savjetujući Milijanu Buhu riječima: “Taktiku ćete prepustiti meni jer se vi u to ne razumijete”, kaže predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija na kraju telefonskog razgovora sa Milijanom Buhom, doskorašnjom članicom VSTV-a koja je insistirala da njena sestra Sanja Čegar bude imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci. “U nekom drugom sudu se puno lakše ulazi. Razmisli malo. Hoćeš li sad sebe da ugroziš? Je l’ me razumiješ? Vidi jednu stvar, ako Sanja konkuriše za Sud u Banja Luci gdje je konkurencija ogromna, svi će znati da je ona tvoja sestra, je li tako? I to će sasvim sigurno otići u medije. I šta će se, onda, desiti? Ti član Savjeta. Tražit će da daš ostavku. Kako to se bira tvoja sestra, ovo, ono. Ja ti govorim, brinem o tebi, prije svega. Jesi li ti uopće razmišljala o tome? (kad mi istekne mandat) Pa, kad ti istekne mandat nije problem, ali dok si u Savjetu mi je problem. Znači, ja brinem o svemu. Meni si prvo ti, meni si prvenstveno ti, znači da očuvam tvoju poziciju da se ne ugrozi, a Sanju ćemo rješavati. Je l’ me razumiješ? Ja prvo brinem da se tvoja pozicija ne ugrozi. Pa, naravno, sad sam ti rekao, ako prije toga, čak i u prvom mandatu, ako se otvori negdje pozicija, tipa Gradiška, Prijedor, pi…. materine, ovo, ono, šta je košta da bude tamo godinu dana i da je kasnije prebacimo ovamo. Ja sam Sanji rekao sve. Samo moramo biti pametni i taktično to odigrati”, govorio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija.

Dakle, prijavljeni Milan Tegeltija, kao službeno lice u instituciji Bosne i Hercegovine, u svojstvu Predsjednika VSTV-a BiH obećao Milijani Buhi i njezinoj sestri Sanji Čegar, imenovanje na poziciju sudije, poručujući, da „taktiku imenovanja iste prepuste njemu, jer se oni u to ne razumiju…jer on brine o svemu“, a u namjeri da prijavljeni Milan Tegeltija u okviru svoje funkcije izvrši radnju koja se po Zakonu ne bi smjela učiniti, u namjeri pribavljanja privatne koristi za Milijanu Buhu i njezinu sestru, svjestan, da postupa neprofesionalno i pristrano, te da takvim obećanjem dovodi u pitanje transparentnost prilikom imenovanja i unapređenja nositelja pravosudnih i tužilačkih funkcija u BiH, i svjestan i znajući, da ne smije koristiti svoj položaj predsjednika VSTV-a BiH, kako bi drugima obećavao i privatne koristi nudio, te svjestan da će nanijeti štetu pravosuđu i drugima, a prijavljena Milijana Buha neposredno od prijavljenog Milana Tegeltije zahtijevala korist i obećanje od prijavljenog Milan Tegeltije  primila i dobila k znanju uzela, da će prijavljeni Milan Tegeltija korišćenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posredovati, kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, da se izvrši radnja, koja se ne bi smjela izvršiti, a koja radnja bi predstavljala privatnu korist za prijavljenu Milijanu Buhu i njezinu sestru korištenjem službenog položaja u privatne svrhe, dajući prijavljeni Tegeltija na taj način do znanja, da u pravosuđu BiH ima mjesta za podobne, a ne za sposobne, a prijavljena Milijana Buha u svojstvu članice VSTV-a BiH, koristeći svoj službeni položaj u VSTV-u BiH i očito dobro poznanstvo sa prijavljenim Tegeltijom, zahtijevala od prijavljenog Milana Tegeltije, da isti korišćenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog položaja u VSTV-u BiH, izvrši radnju, koja bi donijela privatnu korist njoj i njezinoj sestri Sanji Čegar, na što je Tegeltija i pristao, svjesni obadvoje, da postupaju protuzakonito, neprofesionalno i pristrano, usljed čega su, takvim svojim prethodno opisanim radnjama, nanijeli nesagledivu štetu bh. pravosuđu pred domaćim i međunarodnim institucijama u BiH, poljuljali povjerenje javnosti u pravosudne strukture, i u konačnici narušili transparentnost prilikom imenovanja i unapređenja nositelja pravosudnih funkcija, te dali do znanja, da bez veze i štele napretka u BiH pravosuđu nema!

Dakle, naprijed citirano ponašanje prijavljenih je, ne samo samovolja i grubo kršenje zakona, nego je i zastrašujuće, jer pokazuje kako se u stvarnosti, pod uslovom da se ima veza i pomoć Tegeltije, na nezakonit način može postati sudija u sudu koji želi određena osoba, u ovom slučaju – Osnovnom sudu u Banjaluci. Prijavljeni Tegeltija daje očigledno nezakonit savjet Milijani Buhi da se njena sestra najprije prijavi na konkurs za osnovne sudove u Gradišci i Prijedoru, te je odmah zatim, grubo kršeći zakon, još i uvjerava da će njena sestra proći na tom konkursu, da je zatim potrebno da bude strpljiva i da se tamo zadrži godinu, a onda će je prijavljeni da  “prebaci ‘vamo”, što se odnosi na krajnje željeni cilj imenovane, a što potvrđuje istinitost onoga što je 25. 11. 2020. godine predočila Misija OSCE-a u BiH, ukazavši da „za karijerno i lično napredovanje u bh. pravosuđu veze mogu biti od većeg uticaja nego rezultati”.

Dakle, odnošaj Milana Tegeltije prema Milijani Buhi i obratno označava odnos dva lica u kome su oni nedopuštenim i zabranjenim postupanjem, van institucionalno, kao službene osobe, u namjeri stjecanja privatne koristi za Buhu i njezinu sestru, koristeći svoj javni položaj i moć u privatne svrhe u vidu karijerizma, kršeći pravne i moralne norme ponašanja propisane kodeksom sudske i tužilačke etike i drugim pravnim aktima, povrijedili javni interes, te uzrokovali destrukciju povjerenja u funkcionisanje pravne države i njenih pravosudnih organa, u kojem su poručili, da „vrhovništvo ne pripada zakonu, nego samovolji pojedinaca“, a što je naišlo na osudu OHR-a, Američke ambasade BiH, Delegacije EU u BiH i drugih nevladinih organizacija u BiH za borbu protiv korupcije.

Dakle, prijavljeni su svojim radnjama doprinijeli po ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili druge štetne posljedice van teritorije Bosne i Hercegovine, jer su o najnovijoj koruptivnoj aferi prijavljenih pisali i mediji u RH-a, i u očima svijeta, Međunarodne zajednice u BIH, i drugih regionalnih država, osramotili su Bosnu i Hercegovinu i pravosudnu instituciju Bosne i Hercegovine, koja ih plaća, i štetu joj nanijeli, srozavši do temelja svojim radnjama moralni dignitet, kredibilitet i integritet VSTV-a BiH, i pravosuđa u cjelini, a što upravo potvrđuju saopćenja Delegacije EU u BiH, OHR-a, Američke ambasade u BiH i drugih ne vladinih organizacija u BiH (TI BiH) za borbu protiv korupcije, i u konačnici sama reakcija javnosti na najnoviju koruptivnu aferu u režiji prijavljenih.

Prijavljeni Tegeltija i Buha su pokazali i upornost iskazali, u potpunom nepoštovanju Zakona i zakonskih propisa, ostvarujući očigledna obilježja neprimjernog vaninstitucionalnog ponašanja i djelovanja, gazeći načela nepristranosti i profesionalizma, a što potvrđuje sve prethodno navedeno, i dalje navedeno u obrazloženju ove prijave.

Dakle, svjesni i znajući, da su im povjerena određena ovlaštenja u državnoj službi, te da su dužni postupati sa ciljevima i interesima te službe, (a ne u privatne i lične svrhe), saglasno sa Ustavom, zakonima i propisima zasnovanim na zakonu i opštim aktima, posebno onim kojima su utvrđena prava i dužnosti lica koja vrše određenu službu, te da su dužni prema drugima postupati profesionalno i nepristrano, zloupotrebom službene dužnosti, vršenje službe preusmjerili protivno zakonu, ciljevima i interesima te službe, a što posebno egzistira u namjeri prijavljenih koja se manifestuje u htijenju, jer je namjera prijavljenih već dovršena, da kao službena lica iskorištavanjem svog službenog položaja, a što podrazumijeva istovremeno iskorištavanje i službenih ovlaštenja koja proizilaze iz njihova položaja, imenuju  Sanju Čegar, sestru prijavljene Milijane Buhe, a kad se stvori pogodan trenutak, za sudiju suda, a što se odnosi na krajnje željeni cilj imenovane Sanje Čegar i prijavljene Buhe.

Čime bi, počinili krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene osobe:

 

  • krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom „Primanje poklona i drugih oblika koristi“ iz člana 217. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivično djelo „Davanje poklona i drugih oblika koristi“ iz člana 218. KZ BiH, krivično djelo „Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ iz člana 219. KZ BiH, krivično djelo „Davanje nagrade i drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ iz člana 219a KZ BiH, krivično djelo „Pripremanje krivičnog djela“ iz člana 248. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 26. KZ BiH, članom 30. stav 1. KZ BiH, članom 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 35. KZ BiH.

 

Dakle, zajedno postupali u namjeri, da izvrše prethodno opisane radnje, te su bili u potpunosti svjesni svojih djela i htjeli su njihovo izvršenje, pri čemu na strani istih egzistiraju otegotne okolnosti, da su pravnici, a imajući u vidu način i realizaciju pripreme plana, da su postupali sa posebnim umišljajem, pri čemu „dolus“ postaje sastavni dio izvršene protupravne radnje, i ni u kom slučaju se ne isključuje!

Krivično djelo mjeri se po namjeri učinioca, a namjera prijavljenih je očita, koje za sada u medijima jedino brani član Predsjedništva BiH Milorad Dodik (SNSD)  – čovjek sa američke crne liste! 

Odlučeno je i prijavljeno, kao u izreci prijave, a na osnovu odredbi iz člana 214. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku BiH u vezi sa članom 215. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, pa se krivična prijava SIPA-i i Tužilaštvu BiH na postupanje i pažnju povjerava, da SIPA u skladu sa članom 3. tačke a), b), c), d) i g) Zakona o SIPA-i u vezi sa članom 12. tačke a), b), d) i e) Zakona o SIPA-i, i da Tužilaštvo BiH u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, u vezi sa članom 35., 36., 216. i 217. ZKP-a BiH, ODMAH I BEZ ODLAGANJA po prijavi postupe, dokaze u sklopu ove prijave predložene prikupe, prijavljene optuže i po zakonu kazne! 

Naime, prijava je obrazložena na 33 stranice, te su u sklopu prijave predloženi materijalni dokazi, analize i potrebna vještačenja, koja je potrebno uraditi u sklopu prijave. Predloženo je i vještačenje audio snimka između Tegeltije i Buhe, kako bi se konačno utvrdilo da li je snimak montiran ili ne, te je za vještačenje audio snimka predložena Kanada, Njemačka ili Austrija, a ne BiH, u kojoj možete naručiti nalaz vještaka, kakav vama odgovara.

VIDEO LINK POGLEDAJTE OVDJE. 

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI