fbpx

SUMIRALI SMO PRESUDE: Zbog kleveta, sarajevskom poduzetniku Gordanu Memiji i njegovoj firmi Foto Art, Žurnal i Avdo Avdić moraju isplatiti 190.000,00 KM!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Serijsko opetovano i zlonamjerno pisanje neistinitih tekstova u režiji tadašnjeg novinara Žurnal magazina Avde Avdića (danas urednika portala Istraga.ba), po svemu sudeći, svest će, ne samo Avdu Avdića, nego i ovaj medij na prosajčki štap, piše Josip Šimić-Đinđić!

Opis nije dostupan.

Akti koje su mu dostavljali njegovi obavještajni i policijski izvori, a koje je Avdo Avdić objavljivao i na iste se javnim člancima pozivao s ciljem, da klevetom uruši ugled i čast poduzetnika Gordana Memije i njegove firme Foto Art na sudu nisu imali nikakvu dokaznu snagu, a sve je došlo na naplatu.

Općinski sud u Sarajevu tijekom 2021. godine, točnije 14. 05. 2021. godine, 07. 07. 2021. godine i 31. 12. 2021. godine, odlučujući o tužbama za klevetu podnijetih tome sudu od strane tužitelja – sarajevskog poduzetnika Gordana Memije i njegove firme FOTO ART, protiv tuženih 1. Online magazin Žurnal, 2. Selvedina Avdića, urednika online magazina Žurnal, 3. Eldina Karića, urednika online magazin Žurnal, 4. novinara Avde Avdića, kao autora tekstova, i 5. Žane Gauk, autora tekstova, donio je tri presude u korist poduzetnika Gordana Memije i njegove firme FOTO ART, prema kojim presudama su tuženi obavezani, da tužitelju Gordanu Memiji i njegovoj firmi FOTO ART, usljed klevete isplate iznos od 180.210,40 tisuća maraka plus sa zakonskim zateznim kamata, što dovodi do približnog iznosa cca. 190.000,00 KM.

Opis nije dostupan.

Radi se o tri tužbe za klevetu Gordana Memije i njegove kompanije Foto Art. Predmet tužbi bila je serija tekstova ovog medija protiv Memije u kojem se njega dovodi u vezu s vršenjem brojnih kaznenih djela.

Opis nije dostupan.

U presudama je uglavnom navedeno kako “tuženi niti pod jednim valjanim dokazom kojem je Sud mogao pokloniti vjeru nije dokazao niti jedan sporni navod objavljen u predmetnim tekstovima kao točan i istinit. Naime, iz provedenih dokaza te utvrđenog činjeničnog stanja sud je utvrdio da činjenice koje je tuženi iznosio i prenosio nisu istinite. Niti jedan dokaz koji je proveden tijekom postupka ne upućuje niti dokazuje točnost izrečenih činjenica”, navodi se u presudama.

Prema presudi od 14. 05. 2021. godine, tuženi, prethodno navedeni dužni su Gordanu Memiji i njegovoj firmi Foto Art, zbog klevete:

– isplatiti 2.000,00 KM uvećan za zakonsku zateznu kamatu, počev od 19. 12. 2019. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do isplate u roku od 30 dana;

– isplatiti drugotužitelju Foto Art 1.000,00 KM, uvećan za zakonsku zateznu kamatu, počev od 19. 12. 2019. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do isplate u roku od 30 dana;

– isplatiti tužiteljima Gordanu Memiji i Foto Art troškove parničnog postupka u iznosu od 4.477,00 KM, u roku od 30 dana;

Prema presudi od 07. 07. 2021. godine, tuženi, prethodno navedeni dužni su Gordanu Memiji i njegovoj firmi Foto Art, zbog klevete:

– i to tužitelju Gordanu Memiji, zbog četiri objavljena članka, za svaki članak po 2.000,00 KM, ukupno 8.000,00 KM, sa zakonskim zateznim kamatama za svaki članak, počev od 11. 10. 2019. godine, kao dana podnošenja tužbe, pa do isplate, sve u roku od 30 dana;

– isplatiti drugotužitelju Foto Art iznos od 160.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, počev od 25. 07. 2019. godine, pa do isplate, sve u roku od 30 dana;

Prema presudi od 31. 12. 2021. godine, tuženi, prethodno navedeni dužni su tužitelju Gordanu Memiji zbog klevete:

– isplatiti iznos od 3.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe pa do isplate;-

– tužitelju Gordanu Memiji isplatiti i nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.733,40 KM;

Napomena: tuženima je presudama suda naloženo, da navedene novčane iznose imaju uplatiti tužitelju Gordanu Memiji i njegovoj firmi Foto Art nakon pravomoćnosti presude, a sve u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude!

Naime, Federalna televizija je dana 16. 01. 2022. godine, objavila u Dnevniku 2, da je kod sarajevskog suda donijeta pravomoćna presuda prema kojem je Avdi Avdiću tadašnjem novinaru Federalne televizije, naloženo, da islati 5.000,00 KM tužitelju I.K.

 

 

 

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI