fbpx

Teolog Josip Šimić-Đinđić otkrio do u detalje kako mu je Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović pomogla: „Ne gleda na vjersku i nacionalnu pripadnost. U središtu KCUS-a kojim rukovodi je briga o pacijentima“!

Autor: Dnevno.ba

Već od 14. VII. 2022. godine, prilikom pregleda u Ambulanti KCUS-a – Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a, uz prethodnu uputnicu ljekara DZ Stari Grad, te uz dva ultra zvuka, koja su urađena u dvije poliklinike „Eho“ Kiseljak i poliklinika Euro farm centar Sarajevo u prednjem dijelu trbušnog zida se po UZ abdomenu i male zdjelice detektuje 5 fokalnih promjena, te se detektuje, da se u subkutanom tkivu prednjeg trbušnog zida u nivou ispod rebarnog luka uoči fokalna promjena 15x6mm (napomena u poliklinici Eho je bila 14mm ova promjena, što znači da se povećala za 1mm i da raste). Zone istih Eho karakteristika po dvije sa desne strane također uz ispod rebarnih lukova promjera 12x5mm. Desno ileocekalno subkutano također po dvije fokalne promjene promjera 12x6mm i 9x5mm.

Radiolog je odmah preporučio PH verifikaciju navedenih subkutanih promjena. Isto mišljenje, dao je i klinički onkolog KCUS-a, te Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“, te dermatovenerologinja na KCUS-u, zbog ranijeg oboljenja i radikalnih operacija.

Kao što je rečeno, nakon pregleda u Ambulanti Klinike za plastičnu hirurgiju KCUS-a, tada je bio zakazan prijem na Kliniku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a za dan 08. 08. 2022. godine, radi hospitalizacije i operativnog zahvata u općoj anesteziji (totalnoj) nakon što je i plastični hirurg KCUS-a prilikom pregleda 14. 07. 2022. godine bio mišljenja, da je potrebno odstraniti fokalne promjene, o čemu sam svoje iskustvo prilikom hospitalizacije, boravka i post operativnog oporavka prenio. Nakon operacije na KCUS-u na već ranije spomenutoj Klinici opisao sam svoje iskustvo na KCUS-u – Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju nakon ležanja i operacije: „Samo riječi hvale i zahvale imam. Ti ljudi su vrhunski stručnjaci i profesionalci“, a koje su prenijeli brojni mediji.

U međuvremenu, klinički onkolog je preporučio, da se na Klinici za nuklearnu medicinu KCUS-a obavi dijagnostička pretraga PET/CT-a, koja pretraga je od krucijalnog značaja i smjernica hirurzima u pogledu njihovih mjera na somi – tijelu, a koja pretraga se obavlja uglavnom prije operacije, što je jako bitno.

Zahtjev za PET/CT je bio izdat, ali kako sam u međuvremenu (od 14.07.2022. godine do 06.08.2022. godine) morao izvaditi pre operativne pripremne nalaze, kako bih legao na Kliniku za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a, u tome vremenskom intervalu posjetio sam i na pregled otišao kod kliničkog onkologa KCUS-a, koji je bio mišljenja, da je neophodno prije operacije uraditi PET/CT dijagnostiku.

Znao sam, da se na navedenu pretragu, osim ako slučaj nije toliko hitan, mora čekati mjesec ili dva, eventualno manje. Međutim, zbog operacije koja se bližila i koja je predstojila, vrijeme mi je bilo neprijatelj. Otišao sam na šalter KCUS-a gdje se naručuju kandidati za PET/CT dijagnostiku, koji mi je tada kazao, da je „moguće obaviti PET/CT, uz uredno izdat Zahtjev za PET/CT, ali tamo negdje u oktobru ove godine“! Tada sam ovlaštenom licu koje radi na šalteru, a koji je bio ljubazan i susretljiv, kazao, da mi je „to kasno, i da mi je navedena pretraga potrebna prije 08.08.2022. godine, zbog planirane hospitalizacije i operativnog zahvata“.
Sa KCUS-a sam otišao sa suzama u očima, pomirujući se s time da PET/CT neću moći obaviti u tako kratkom roku, odnosno prije operacije, iako sam na PET/CT-u bio i u maju 2014. godine. Majka je već tada od 29. 07. 2022. godine, u večernji satima, smještena i kao teški pacijent hospitalizirana na Klinici za nefrologiju KCUS-a, gdje leži i danas.

ZBOG ČEGA ZAHVALA GENERALNOJ DIREKTORICI KCUS-a prof. dr. sci. Sebiji Izetbegović:

Iz anamnestičkih podataka koje prolaze na KCUS-u, jasno je, da sam tokom 2013./14. godine operiran više puta na KCUS-u i drugim poliklinikama nakon dijagnosticiranog **, gdje su i tada na KCUS-u u sklopu pre operativne pripreme gdje sam bio hospitaliziran urađene sve moguće pretrage, uključujući i najsuvremeniju pretragu PET/CT. Tada u to vrijeme bio sam student teologije. Redovite kontrole i krajnje profesionalno ponašanje stručnog medicinskog osoblja, kao i liječnika tokom liječenja bilo je na „high level“, kao i danas, te su u skladu sa navedenim operativnim zahvatima obavljane redovne kontrole na onkološkom konzilijumu KCUS-a, te su nekim liječnicima, koji su sudjelovali u mome liječenju od strane Crkvenih vlasti (u vrijeme dok sam bio student teolog – bogoslov) izdate Zahvalnice za liječenje čiji sam štićenik tada bio, uključujući i osobni dopis uzoritog Vinka kardinala Puljića, tada nadbiskupa Vrhbosanskog, prof. dr. Saneli Salihagić u vidu Zahvale.

Stanje nakon liječenja na KCUS-u je 7 godina bilo dobro. Međutim, Na prednjem trbušnom zidu osjetio sam određene promjene, a prethodno zdravstveno stanje prije ovih promjena nije bilo dobro (povraćanje, malaksalost i naglo mršanje), te sam dana 12.07.2022. godine u privatnoj poliklinici „EHO“ Kiseljak, izvršio Ehografiju abdomena i male zdjelice, gdje se u subkutanom tkivu uoče dvije fokalne promjene, promjera do 14mm.

Odmah tada, kako je izgledalo sve to suspektno (problematično, sumnjivo, rizično, nedefinirano), dana 14.07.2022. godine, javio sam se na KCUS – Ambulantna klinika Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju KCUS-a, gdje se, zbog hitnosti, zakaza operativni zahvat i uklanjanje promjena na prednjem trbušnom zidu. Operacija i prijem je bila zakazana za dan 08.08.2022. godine pod anesteziološkim nadzorom, sve na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju KCUS-a. Specijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije i estetske kirurgije dr. Edi Muslić, bio je krajnje korektan i profesionalan, koji je u najbržem mogućem roku zakazao operaciju, gdje sam dobio papir Uputstvo za prijem pacijenta na kliniku, sa jasno traženim pretragama koje je potrebno pre operativno izvaditi i pripremiti prije dolaska i ležanja na Kliniku.

Prof. dr. Sanela Salihagić, šefica Klinike za plastičnu hirurgiju KCUS-a je kazala tada, da će medicinski tim, nakon novog operativnog zahvata, poduzeti sve u cilju uspješnog okončanja zdravstvenih problema s kojim se susrećem, te da će mi uvijek biti na raspolaganju u svezi nove predstojeće operacije, ne samo meni, nego i svima u skladu sa pacijentovim potrebama, kao što su i ranije bili, te odrediti adekvatni daljnji tok liječenja. Nakon operacije u skladu sa kućnim odgojem i kulturom uputio sam zahvalu i opisao svoje iznimno pozitivno iskustvo na KCUS-u – Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju KCUS-a, a koje su prenijeli brojni mediji.

VIŠE NA: https://www.dnevno.ba/vijesti/teolog-josip-simic-dindic-opisao-svoje-iskustvo-na-kcus-u-klinici-za-plasticnu-i-rekonstruktivnu-kirurgiju-nakon-lezanja-i-operacije-samo-rijeci-hvale-i-zahvale-imam-ti-ljudi-su-v-263378/?fbclid=IwAR0ynIeAdgvqN_oDsqFIuOZGR3ldI-SNPFin5Qxt3uu2frOJpX05V63i6xQ

Od ultra zvuka u poliklinici Eho, te navedenog pregleda na KCUS-u prošlo je 15-ak dana, te sam primijetio s protekom toga kratkoga vremena, da u prednjem dijelu trbušnog zida su se pored dvije fokalne promjene u subkutanom tkivu, pojavile iznenada nove, koje su opipljive i rastuće, te sam s tim u vezi dana 22. 07. 2022. godine obavio ponovno UZ Abdomena i Ehografiju u suvremenoj poliklinici Euro farm Centar Sarajevo, te se detektuje, da se u subkutanom tkivu prednjeg trbušnog zida u nivou ispod rebarnog luka uoči fokalna promjena 15x6mm (napomena u poliklinici Eho je bila 14mm ova promjena, što znači da se povećala za 1mm i da raste). Zone istih Eho karakteristika sa desne strane također uz ispod rebarnih lukova promjera 12x5mm. Desno ileocekalno subkutano također po dvije fokalne promjene promjera 12x6mm i 9x5mm.

Radiolog je odmah preporučio PH verifikaciju navedenih subkutanih promjena, kao i dermatovenerologija na KCUS-u, uključujući i kliničkog onkologa KCUS-a i Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“! U međuvremenu, pojavila se još jedna fokalna promjena od toga pregleda. Dana 27. 07. 2022. godine, u Općoj bolnici – Kabinet za onkologiju, kao savjestan građanin i svako normalan, otišao sam na pregled kod prof. dr. Maje Banjin (koja me vodila kao onkolog na KCUS-u dok je gore radno-pravni odnos imala zasnovana), tražeći njezino mišljenje, što ona o svemu tome misli.

Ista je u svome nalazu, kao jednu od bitnih preporuka koje je bitno uraditi na KCUS-u napisala, da se obavi PET/CT, izvadi LDH i protein S-100. Ova dva nalaza su izvađena i rezultati su dobiveni. U skladu sa navedenim prof. dr. Maja Banjin je izdala Zahtjev za PET CT dijagnostiku, iz Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“ na memorandumu navedene bolnice. Navedeni Zahtjev za PET/CT nije bio izdat od strane onkologa uposlenog na KCUS-u – Klinici za onkologiju, te je Zahtjev prema pravilima morao biti napisan od strane onkologa KCUS-a, na memorandumu KCUS-a.

Problem je bio, kako po preporuci i Zahtjevu prof. dr. Maje Banjin, uraditi PET/CT u tako veoma kratkom roku, a na koji pregled se naručuje, te uvijek postoji pacijenata, koji su – bit ću ponizan – i prioritetniji od mene, uz napomenu, da na navedeni pregled imaju unaprijed naručeni pacijenti, potom hospitalizirani pacijenti, koji imaju prioritet, pre operativni pacijenti itd. Odmah istoga dana, 27. 07. 2022. godine, sa navedenim Zahtjevom za PET/CT dijagnostiku (pozitronska emisijska tomografija), koju je izdala Opća bolnica „Dr. Abdulah Nakaš“, izdat i preporučen od strane prof. dr. Maje Banjin, onkologa, koja više nema zasnovan radno-pravni odnos sa KCUS-om, sam otišao sa istim na Kliniku za nuklearnu medicinu KCUS-a, kako bih bio upisan kao jedan od kandidata za PET/CT snimanje, koje se obično radi prije operacije.

Na Klinici za nuklearnu medicinu KCUS-a su mi kazali, da navedeni Zahtjev za PET/CT mora biti izdat od strane KCUS-a i njihova kliničkog onkologa, ne uvaživši Zahtjev za PET/CT dijagnostiku (pozitronska emisijska tomografija), koju je izdala Opća bolnica „Dr. Abdulah Nakaš“, izdat i preporučen od strane prof. dr. Maje Banjin, onkologa, dne. 27.07.2022. godine, koja više nema zasnovan radno-pravni odnos sa KCUS-om.

Sa KCUS-a sam otišao u suzama, jer sam znao proceduru, da se, a kako bi mi se izdao Zahtjev za PET/CT snimanjem, moram najprije tražiti uputnicu od strane ljekara opće medicine iz Doma zdravlja Stari Grad, a potom sa istom kod onkologa KCUS-a, a već tada bila je srijeda, a u ponedjeljak je zakazan prijem na kliniku.

Međutim, dogodio se obrat, istoga dana 27. 07. 2022. godine, otišao sam do medicinskih sestara KCUS-a, koje naručuju preglede kod onkologa KCUS-a kroz gornji ulaz u zgradu Klinike za onkologiju, objasnio im ljubazno o čemu se radi, te su mi tom prilikom medicinske sestre KCUS-a – Klinike za onkologiju, zamolile, da im predam medicinsku dokumentaciju što sam i učinio. Čekao sam nekih 15-ak minuta, gužva je bila (obzirom na broj oboljelih), termini prezauzeti, kad „svjetlo na kraju tunela“.

Medicinska sestra mi je zakazala termin po brzom postupku kod dr. Amine Jalovčić za dan 29. 07. 2022. godine, te sam bio sav sretan, a medicinske sestre na KCUS-u uporne da mi pomognu.

Kako nisam uopće bio siguran, da ću prije operacije za dan 08. 08. 2022. godine, doći na red za PET/CT dijagnostiku, zapravo vjerovao sam, da snimanje pod PET/CT dijagnostikom na Klinici za nuklearnu medicinu KCUS-a neće biti realizirano do operacije, došao sam kući – sam, majka je tada ležala na u JU Bolnica Travnik u dva navrata u samo mjesec dana, zbog stadija zatajenja bubrega, a prethodno je prije dva mjeseca imala operaciju na Klinici za kardiovaskularnu kirurgiju KCUS-a, a koja operacija je uspjela zahvaljujući stručnosti i znanju ljekara – specijalista i ove Klinike KCUS-a. Umjesto amputacije noge, koja je bila sve izvijesnija, na KCUS-u spasili su joj nogu, te unatoč visokom stupnju subokluzije napravili stentove i protok krvi u desnu nogu.

Kod moje majke je bila u pitanju iznad 95% subokluzija (začepljenje arterija i vena). Izliječena je i sretno otpuštena 10. lipnja 2022. godine. Međutim, istoga dana, kada je moja majka otpuštena iz JU Bolnica Travnik (obzirom da pripada SBK-a kantonu i tamo ima liječenje), dana 29. 07. 2022. godine, u večernjim satima, majka je ponovno preko KUM-a KCUS-a hitno hospitalizirana na Klinici na nefrologiju KCUS-a. Doktori i ove klinike su veoma bili ljubazni, susretljivi i pažljivi. Majka još uvijek leži na Klinici za nefrologiju KCUS-a.

No, vratimo se mome PET/CT – kako doći na snimanje i kako ga uopće prije operacije zakazane za dan 08.08.2022. godine i realizirati. Prijem na Kliniku za plastičnu hirurgiju mi je zakazan za dan 08.08.2022. godine, a operativni zahvat za dan kasnije.

Dana 27. 07. 2022. godine, došavši kući, mislio sam, da su moje lađe potonule. Zovnuh jednog državnog tužitelja moga prijatelja i jednog kantonalnog tužioca, također prijatelja. Plakao sam.

Tada su mi oboje kazali: „Josipe, piši generalnoj direktorici UKC Sarajevo Sebiji Izetbegović. Sigurno će imati sluha“! Tada sam im kazao, da „nemam više ni za što snage, jer u zadnje vrijeme mršavim, često povraćam, te da sam zbog svega što sam prethodno prošao i kroz što moram proći upao u stanje u kojem više nemam snage ni za što“, nadodajući u prepisci „taman Sebija Izetbegović će imati sluha za mene“!

Kako je jutro pametnije od dana i noći, dana 28. 07. 2022. godine, odlučih poslušati svoje prijatelje iz pravosuđa.

Dana 28. 07. 2022. godine, u 08,55 sati, uputio sam e-mail na elektronski e-mail KCUS-a -naslovljen „n/r Generalne direktorice“, a bio je slijedećeg sadržaja:

Poštovana Generalna i cijenjena direktorice Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i univerzitetska profesorice Izetbegović! Obraćam vam se ovom prilikom kao pacijent koji je više puta operiran na KCUS-u. Naime, jučer sam iz Opće bolnice dobio Zahtjev za PET CT dijagnostiku kojeg na KCUS-u uopće nisu priznali, a potpisala ga je prof. dr. Maja Banjin onkolog, zbog pre operativne pripreme koja predstoji napisala je da se isto snimanje hitno preporučuje. Ne znam da li će ova poruka uopće doći do vas i da li ćete ju čitati. No, jučer sa KCUS-a sam vraćen, bez da su me uvrstili u listu kandidata za PET CT dijagnostiku. Kao univerzitetskoj profesorici jasno vam je da obavljanje PET CT dijagnostike prije operacije može biti od krucijalnog značaja. Bio sam na PET CT dijagnostici tijekom 2014 godine. Prof. dr. Maji Banjin sam otišao kao iskusnom onkologu, što bi svatko normalan to učinio, da vidim što i ona o svemu misli u odnosu na pet fokalnih promjena na trbušnom zidu, gdje je pored nalaza predložila i PET CT DIJAGNOSTIKU, te izdala odgovarajući zahtjev za PET CT, koji na KCUS-u nije uvažen. Ranije sam operirao **, po tijelu su se ponovno počele fokalne promjene javljati u pet žarišnih mjesta. Zdravstveno osiguranje imam na Kantonu Sarajevo. Ja Vas molim, kao neko kome je stalo do života, da mi pomognete.

S poštovanjem

Josip Šimić-Đinđić, teolog

To je bila sva moja „veza“ sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, generalnom direktoricom KCUS-a, koju ni ne poznajem, niti sam je ikada u životu sreo, a mnogo negativnih članaka sam o njoj napisao. Sv. Papa Ivan Pavao II. je kazao: „Način na koji postupaš prema svakome ljudskome biću konačni je test tvoje veličine“! Generalna direktorica je pokazala dušu, srce i ljudsku veličinu! Evo zbog čega?!

Istoga dana, kada je i upućen e-mail generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović, oko 10 sati istoga dana, zvali su me iz kabineta generalne direktorice prof. dr. Sebije Izetbegović da potvrde, da je mail zaprimljen, da je direktorica KCUS-a na sastanku i da joj je isprintani mail na stolu. Oko 11,30 dobio sam novi poziv iz kabineta prof. dr. Sebije Izetbegović, da ću u toku dana biti kontaktiran. Upitao sam „od koga“, da bi mi odgovorili „kontaktirat će Vas“!

Iskreno, vjerovao sam, da su mi ovo samo kazali, kako bi me narodnim rječnikom rečeno „skinuli s reda“, te da od kontaktiranja neće biti ništa, iako sam zamolio generalnu direktoricu KCUS-a putem e-mail-a, da mi pomogne.

Međutim, istoga dana 28. 07. 2022. godine, oko 12,30 sati, dok sam išao na pregled kod pulmologa u Vrazovo kod dr. Alene Pašalić – Mušinović, pulmologa (bio sam kod nje na pregledu 20. 07. 2022. godine u sklopu pre operativne pripreme, no RTG pluća nije baš bio uredan, pojavila se neka sjena na plućima, te me uputila na dodatne nalaze sa kontrolnim pregledom, koji je obavljen 28.07.2022. godine, te mi dala „propusnicu“ za predstojeću operaciju, ali sa napomenom, da moram pratiti sjenu na plućnom krilu),

dakle, istoga dana 28. 07. 2022. godine, oko 12,30 sati, dok sam išao na pregled kod pulmologa u Vrazovo kod dr. Alene Pašalić – Mušinović, pulmologa (kako je prethodno opisano, zazvonio mi je mobitel, te sam se javio, te se netom predstavila, kako sam mogao razumjeti glavna sestra (tako nešto) sa Klinike za nuklearnu medicinu KCUS-a, te me zamolila da što prije sa uputnicom i Zahtjevom za PET CT dijagnostiku dođem na Kliniku za nuklearnu medicinu KCUS-a, napominjući mi, da KCUS brine o svojim pacijentima, bila je tada preko telefona vrlo ljubazna. Tada sam preko telefona kazao, da će možda klinički onkolog KCUS-a izdati Zahtjev za PET/CT (nisam bio siguran i da li hoće)!

Tada sam medicinskoj sestri sa KCUS-a kazao, da za dan 29.07.2022. godine, u 11,00 sati, imam pregled kod kliničkog onkologa na Klinici za onkologiju KCUS-a, te da će u sklopu toga pregleda najvjerojatnije (jer nisam bio siguran hoće li biti izdat Zahtjev za PET/CT) biti izdat Zahtjev za PET/CT na memorandumu KCUS-a od strane onkologa KCUS-a, te ukoliko bude izdat, javit ću se odmah na Kliniku za nuklearnu medicinu KCUS-a.

Iskreno, ja osobno ne bih ni išao na PET/CT, da ga prof. dr. Maja Banjin, kao iskusni onkolog, a nakon uvida u nalaze, nije preporučila i kazala, da fokalne lezije prethodno ranije opisane joj djeluju suspektno (problematično, sumnjivo, nepoželjno…). I radiolog je mišljenja, da je potrebna ekstrakcija svih fokalnih promjena, kao i klinički onkolog KCUS-a, uključujući i dermatologa KCUS-a koji je također mišljenja da subkutane promjene izgledaju suspektno, te da ih je potrebno hirurški ukloniti.

Dana 29. 07. 2022. godine, na Klinici za onkologiju KCUS-a, obavljen je kontrolni pregled, kod kliničkog onkologa dr. Amine Jalovčić, koja je u razgovoru bila vrlo susretljiva, znala je da sasluša pacijenta, te mi je kazala, da će biti tu uvijek, ne samo za mene, nego i za svoje pacijente. Bila je vedra, puna humora, koji je i mene „ohumorio“ te sam sa pregleda izašao sretan, otišavši na Kliniku za nuklearnu medicinu KCUS-a.

Pojavivši se na Klinici za nuklearnu medicinu KCUS-a dočekala me susretljivo medicinska sestra, te čim me je ugledala, kazala: „Jeste li uspjeli Josipe“! Rekao sam: „da Bogu dragome hvala, evo Zahtjev za PET/CT izdat od KCUS-a“!

Naime, nije me KCUS odbio liječiti, nego je bilo riječ o proceduralnim stvarima, koje su i ovoga puta stavljene iznad ljudskog života. Svi liječnici sa KCUS-a, uključujući i dermatovenereologa su bili tada mišljenja da je potrebna ekstripcija navedenih fokalnih promjena (čvorića), te slanje na PH verifikaciju.

Kroz minut ili dva, došla je jedna doktorica, koja radi na Klinici za nuklearnu medicinu, a koja – kako mi saopći mijenja nekog nadređenog eventualno načelnicu klinike, te je lično preuzela Zahtjev za PET/CT. Razgovarali smo par minuta i u razgovoru me „orazgovorila“ (podigla da moram misliti pozitivno). Pitao sam je, „vjerojatno ste čuli, možda niste, da sam pisao generalnoj direktorici KCUS-a, vezano za PET/CT“? Kroz pozitivni smijeh mi je odgovorila, da „čuli smo“, ali sam tada – to je moje duboko uvjerenje – shvatio, da je generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. Sebija Izetbegović, zaista imala sluha i vremena za moje probleme, te mi pomogla, a to je dobro djelo.

Tada mi je doktorica sa Klinike za nuklearnu medicinu KCUS-a (koja kako sam razumio mijenja načelnicu klinike) kazala na dan 29.07.2022. godine (petak), da ću na snimanje PET/CT-a biti pozvan sigurno utorak, srijeda ili četvrtak, o čemu ću biti dan ranije kontaktiran vezano za uputstvo (šta smijem piti i konzumirati te koliko sati prije snimanja ništa ne smijem jesti) za snimanje na PET/CT-u, iako sam na toj suvremenoj dijagnostici bio i 2014. godine.

PET/CT je obavljen dana 03.08.2022. godine. Nisam uopće ubačen preko reda, niti preko veze, niti je bilo tko od naručenih pacijenata za PET/CT za dan 03.08.2022. godine vraćen (jer da jest mediji bi rastrgali KCUS), kako bih ja bio umjesto njega pregledan bio, niti su se spiskovi pacijenata za red na pregled PET /CT-a mijenjali. Svi pacijenti naručeni za PET/CT za dan 03.08.2022. godine, koji su uredno pozvani i koji su se uredno odazvali su pregledani. Dakako, da na to snimanje prilikom naručivanja se gleda oboljenje pacijenta, da li je opasno ili ne po život, te se ovisno od toga – po mome mišljenju zakazuje i brzina termina za pregled. Logično je, da prioritetniji slučaju i pre operativni slučaji imaju prioritet. Ja sam pregledan zadnji toga dana, zbog kompleksnosti pregleda, jer je trebalo snimiti cijeli skelet, ali sam kao hitan slučaj, pred operaciju, zajedno sa Grupom pacijenata za dan 03.08.2022. godine, i pregledan i snimljen. Nalaz nakon PET/CT se obično čeka 7 dana od pregleda i snimanja, no zbog hitnosti, moj nalaz je bio gotovo u petak, 05.08.2022. godine, što posebno cijenim, obzirom, da sam na Kliniku za plastičnu hirurgiju KCUS-a hospitaliziran odmah u ponedjeljak 08.08.2022. godine.

Te koristim ovu priliku, da se zahvalim i stručnom medicinskom osoblju Klinike za nuklearnu medicinu KCUS-a, koji su podjednako bili susretljivi i pažljivi, puni duha i vedrine, iako rade u veoma opasnoj zoni sa pacijentima -zoni ionizirajućeg zračenja.

Generalnu direktoricu KCUS-a, prof. dr. Sebiju Izetbegović, nikada u životu vidio nisam. Nisam moćan, ali imam prijatelje koji su na određenim položajima vrlo utjecajni i moćni, od kojih nisam tražio, bilo kakvu urgenciju ili „vezu“ za snimanjem PET/CT dijagnostikom. Jednostavno sam, kako sam naučio ponizno, obratiti se generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Izetbegović sa zamolbom da mi koliko je u njezinoj moći pomogne. Pomogla je.

Kada sam javio jednom kantonalnom i državnom tužiocu, da sam pisao e-mail, da će PET/CT biti urađen, kojeg kantonalnog i državnog tužioca ovim putem ne želim imenovati, samo su mi odgovorili, vezano za generalnu direktoricu KCUS-a prof. dr. Izetbegović. „Vidiš da ima dušu“ te mu dalje napisao, „ da tako je, svi laju na Sebiju, na rad KCUS-a, a ona jedina radi i pomogla mi je“!

Tada sam joj ponovno putem mail-a napisao zahvalu adresiranu na relevantne institucije: 1. Premijer Vlade F BiH Fadil Novalić; 2. Ministarstvo zdravstva F BiH – nadležnim pomoćnicima; 3. Premijer Kantona Sarajevo – šefici kabineta Sanji Skuletić; 4. Skupština Kantona Sarajevo – predsjedniku; 5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo – ministru; 6. Generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. Sebija Izetbegović; 7. Ured visokog predstavnika za BiH – OHR;

Kako god, prof. dr. Sebija Izetbegović mi je pomogla, kao pacijentu, čovjeku, koji se izjašnjava kao hrvat i katolik. Nisu mi pomogli čak ni oni od kojih sam najviše pomoć očekivao, a bili su upoznati sa svime. Pomogao mi je netko (čitaj Sebija Izetbegović i KCUS) koja rukovodi najvećom zdravstvenom ustanovom u Federaciji BiH, koja je Bošnjakinja – muslimanka, a ja Hrvat – katolik, koji sam često puta znao putem portala pisati negativne tekstove o istoj (za koje je nemoguće, da ih nije čitala…). Kako god, prof. Izetbegović je pokazala, da ju vjerska i nacionalna pripadnost ne zanima, nego čovjek i njegove tegobe, gdje se u središtu stavlja briga o svakoj osobi., pa i iz drugih kantona koji nemaju liječenje na Sarajevskom kantonu.

Samo sam tada nazvao telefonom Kabinet generalne direktorice KCUS-a, gdje mi se javila njezina tajnica ili ‘ko već u Kabinetu, da joj se, kao rođenoj majci zahvalim, te su mi sa druge strane telefonske linije poručili, da će poruku zahvale prenijeti.

Nisam se spuštao (niti imao na umu) ni na razinu oca djevojčice Nadin Smajlović, koji je doktoru KCUS-a stavio pištolj na glavu, jer navodno taj doktor nije navodno želio liječiti njezinu kćerku. Taj otac je trebao i morao imati na umu, da i pored Nadin Smajlović, kao njegove kćerke, ima i druge djece od drugih roditelja, koja su mnogo bolesnija i od same Nadin Smajlović. Da sam htio, mogao sam i ja od prijatelja u Sarajevu posuditi pištolj i prijetiti liječnicima Klinike za nuklearnu medicinu, ali to nije put, niti zasigurno zdrav, civilizacijski i kulturan način ponašanja. Da je to uradio u Njemačkoj ili Austriji, „zaglavio“ bio zatvora najmanje 10 godina, ili bi ga policija ubila.

„Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara“ – stara je narodna poslovica.

KCUS je jako pretrpan pacijentima, mnogi obolijevaju od raznih bolesti, i treba se i mora imati razumijevanja za liječnike te zdravstvene ustanove.

Naprimjer, doktorica Amina Jalovčić, onkolog KCUS-a, koja me na dan 29.07.2022. godine, sa početkom u 11 sati, pregledala, prethodno je sudjelovala na onkološkom konzilijumu gdje je bilo pregledano i primljeno preko 25 pacijenata, i opet je unatoč tome, našla vedrine, vremena i raspoloženja, da obavi detaljan pregled sa mnom u trajanju od 40 minuta, izda potrebne upute, Zahtjev za PET/CT itd.

KCUS zaista brine o svojim pacijentima, te često puta, a kada su u pitanju i formalnosti, one znaju biti potisnute, samo kako bi se spasio ljudski život. Moja majka Ljubica Šimić (1968) leži na Klinici za nefrologiju KCUS-a. Nema liječenje na Sarajevskom kantonu. Kao hitan slučaj primljena 29. 07. 2022. godine (PETAK), i liječnici su joj spasili život, usljed popuštanja bubrega. Kada sam doktoru sa nefrologije dr. Hasanspahiću kazao, da „moja majka trenutno nema odobrenje za liječenje van kanona“, isti mi je odgovorio „momak, to je najmanji problem papirologija, hajde da ženi pomognemo“. U ponedjeljak stiglo je odobrenje komisije SBK-a, kojim se odobrava liječenje mojoj majci na Klinici za nefrologiju KCUS-a! Sve se sretno završilo.

Hvala Generalnoj direktorici KCUS-a, prof. dr. Sebiji Izetbegović, na svemu, kao i djelatnicima klinika koje djeluju u sklopu KCUS-a! Hvala joj što je bolesnika-pacijenta i zdravstvena ustanova kojom rukovodi stavila iznad bolesti, te što su u središte stavili brigu o osobi, a formalnosti, (o meni i mojoj majci), ne zaboravljajući važnost znanosti. To je moje iskustvo sa radom KCUS-a!

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI