fbpx

TEOLOG JOSIP ŠIMIĆ PODNIO DISCIPLINSKU PRIJAVU protiv svih glavnih tužitelja u BiH

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

Dana 02. rujna 2021. godine, Uredu stegovnog tužitelja pri Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH podnijeta je disciplinska prijava protiv svih glavnih tužitelja u Bosni i Hercegovini (F BiH i RS-u).

Prijava je podnijeta protiv, i to:

  1. SVIH GLAVNIH KANTONALNIH TUŽITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, UKLJUČUJUĆI I GLAVNOG FEDERALNOG TUŽITELJA,
  2. TE SVIH GLAVNIH TUŽITELJA OKRUŽNIH TUŽITELJSTAVA U RS-u, UKLJUČUJUĆI I GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽITELJA RS-a

zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH i to: tačke 8, odnosno “nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti”, te tačke 17, odnosno “propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća”.

ŠTO SU:

  1. TOČKA TCMS SISTEM
  • Nastavno i uzastopno, a nakon formiranja krivičnih predmeta u pojedinim tužilaštvima izbjegavali korištenje TCMS-a, ili ga uopće nisu koristili, a koji sistem automatski dodjeljuje predmete tužiteljima.
  1. TOČKA SIGURNOSNE PROVJERE
  • Mada po Zakonu o zaštiti tajnih podataka tužioci ne prolaze proces sigurnosnih provjera, to se ne odnosi na njihove suradnike i drugo osoblje zaposleno u tužilaštvima. Međutim, svi glavni tužitelji u BIH nikada nisu slali svoje uposlenike (stručno osoblje) Tužilaštava na sigurnosne provjere, pa su kao rukovoditelji Tužiteljstava primjenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka propustili, da osiguraju pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužiteljstvima koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obveze i mjere navedenog Zakona.

OBRAZLOŽENJE:

U obrazloženju prijave, Šimić je naveo, da je dana 2. travnja 2021. godine – Ured disciplinskog tužitelja (UDT) Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je disciplinske tužbe protiv Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH, i Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH, te da su disciplinski postupci protiv njih su okončani te su Prvostepene disciplinske komisije donijele Odluku, da se Gordana Tadić udaljuje sa mjesta glavne državne tužiteljice BiH na poziciju tužiteljice Tužiteljstva BiH, a Ranku Debevcu izrečena je samo javna opomena, iako se teretio za mnogo teže disciplinske prekršaje za razliku od disciplinskih prekršaja, koje su Gordani Tadić stavljene na teret.

Ove Odluke su nepravomoćne i na njih postoji mogućnost žalbe, koje su uložene.

Tužba protiv glavne tužiteljice Tadić podnesena je zbog disciplinskih prekršaja iz člana 57. Zakona o VSTV-u BiH i to: točka 8: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“
točka 17: „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“

Prva točka disciplinske tužbe protiv Tadić odnosi se na svjesno zanemarivanje obveze i naloga Vijeća da se predmeti tužiteljstva raspoređuju u rad tužiteljima putem automatskog sustava raspodjele (TCMS) u razdoblju njenog mandata na funkciji glavnog tužitelja.

Druga točka se tiče propuštanja da kao rukovoditelj Tužiteljstva BiH primjenom odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka osigura pokretanje postupka personalnih sigurnosnih provjera osoblja Tužiteljstva BiH koje rukuje tajnim podacima, kao i naloga Vijeća da sve pravosudne institucije u BiH provedu sve obveze i mjere navedenog Zakona.

Naime, prema saznanjima, mnoga kantonalna tužiteljstva u Federaciji BiH ne koriste TCMS sistem prilikom dodjeljivanja predmeta tužiteljima u rad. Npr. prema saznanjima Kantonalno tužiteljstvo u Travniku uopće ne koristi TCMS sistem, nego glavni tužitelj predmete dodjeljuje šefovima odsjeka/odjela unutar tužiteljstva, a potom šefovi odjela/odsjeka dalje predmete dodjeljuju tužiteljima u rad, naveo je Šimić u obrazloženju prijave.

Naime, niti u predmetu „Dženan Memić“, koji se vodio po zahtjevu Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo pred Kantonalnim i Vrhovnim sudom u Sarajevu nije korišten TCMS sistem prilikom dodjele navedenog predmeta kantonalnim tužiteljima iz Sarajeva, nego po nahođenju tadašnje glavne tužiteljice KS Dalide Burzić, ali ipak Burzićeva nije disciplinski procesuirana, kao i Gordana Tadić. A i kako bi, kada je Burzićeva bila djeveruša na vjenčanju glavnoj disciplinskoj tužiteljici Aleni Kurspahić Nadarević, naveo je Šimić.

Međutim, niti jedno tužiteljstvo u Federaciji BiH i RS-u nije slalo svoje uposlenike na sigurnosne provjere, pa otkud sada da se sva „kola slome na Gordani Tadić“, i otkud to da se samo za isto procesuira glavna tužiteljica BiH, a ne i ostali glavni tužitelji u F BiH i RS-u, koji također nisu slali uposlenike tužiteljstava na sigurnosne provjere, iz čega jasno proizlazi zaključak, da se ovdje pristupilo selektivnoj pravdi s ciljem eliminacije Gordane Tadić sa pozicije glavne državne tužiteljice, kako bi se stornirale radnje u predmetima protiv kriminala i korupcije. Ovo je jako dobro poznato glavnoj tužiteljici UDT-a, da niti jedno tužiteljstvo nije slalo svoje uposlenike na sigurnosne provjere, stoji u prijavi.

Naime, tokom postupka dokazano je da i sva druga tužilaštva rade na isti način, ali oni nisu procesuirani. Za ovo djelo u vezi sigurnosnih provjera je prijavljen i Mahmut Švraka, glavni tužitelj RS-a, koji je bio član Drugostepene disciplinske komisije protiv Gordane Tadić. Naime, prema saznanjima „iz prve ruke“ niti jedan stručni suradnik ili osoblje u Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo nije pohađalo niti išlo na proces sigurnosnih provjera, ali glavna tužiteljica KS Sabina Sarajlija nije procesuirana.

Šimić je dalje naveo, da je u veljači ove godine, na Privremenoj istražnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama članice VSTV-a Berina Alihodžić i Biljana Simeunović su govorile o nekorištenju CMS sistema za automatsko dodjeljivanje predmeta u Tužilaštvu BiH. Simeunović, koja je i tužiteljica u Tužilaštvu BiH, kazala je tada da još nekoliko tužilaštava ne koristi CMS iako je to već više godina regulisano pravilnicima.

Na kraju prijave Šimić je istaknuo, da je prije nekoliko dana, na N1 televiziji gostovao bivši predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, te je gostujući komentirao disciplinski postupak protiv glavne državne tužiteljice Gordane Tadić. Tom prilikom je izjavio, da je Tadićeva tužena, zbog toga što nije svoje stručno osoblje u Tužiteljstvu BiH slala na sigurnosne provjere, te je dalje nastavio, da „niti jedno tužilaštvo u BiH to nije uradilo“!

Stoga načelo pravde nalaže, da su i ostali glavni tužitelji procesuiraju, za iste prekršaje za koje je procesuirana i Tadićeva. Ishod postupka mora biti isti, kao i kod Tadićeve, zaključuje u prijavi Šimić.

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI