TRANSKRIPT: Odvjetnik Feraget ispitivanjem na Sudu svjedoka Živka Budimira razotkrio pakleni plan Tužiteljstva KS i SIPA-e, kako se Šimiću montiralo!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 14. 08. 2019. godine u krivičnom predmetu, broj 65 0 K 665895 18 K nastvaljen je glavni pretres u krivičnom predmetu protiv Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT0116640 17 od 17.11.2017. godine, zbog pod točkom 1 krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. krivičnog Zakona Federacije BiH, pod tačkom 2 krivično djelo Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. Krivičnog Zakona Federacije BiH i dr.

Sutkinja Melika Murtezić konstatirala je da je na glavni pretres pristupio tužitelj kantonalnog Tužiteljstva KS Mladen Vukojičić, odvjetnik – branitelj Ifet Feraget, optuženi Josip Šimić i svjedok Živko Budimir, bivši Predsjednik F BiH.

Kao i obično, odvjetnik Feraget Ifet osnovano je sudu prigovarao na tužiteljska pitanja, a sud je konstatirao, da “osnovano tužioče branitelj prigovara”!

SUDAC: Pozvati ćemo svjedoka Živka Budimira. Dobar dan za svjedoka, zamolitiću vas da stanete kod mikrofona na sredini sudnice. Konstatiram da je identitet utvrđen na osnovu losobne karte broj XXX. Radi zapisnika recite nam vaše ime i prezime.
SUDAC: Ja ću vas upozoriti da ste vi pred sudom dužni da govorite istinu, ne smijete ništaprešutjeti od onoga što vam je poznato o ovom događaju. Davanje lažnog iskaza je krivičnodjelo, ali vi ne morate da odgovarate na pitanje ukoliko smatrate da bi vas istinit odgovorizložio krivičnom gonjenju. Ja ću vas zamoliti da položite zakletvu za svjedoka. Tekst zakletve je na papiru ispred vas.
SVJEDOK: Zaklinjem se i izjavljujem da ću o svemu što pred sudom budem pitan govoriti istinu i da ništa od onoga što mi je poznato neću prešutjeti.
SUDAC: Hvala. Tužioče izvolite.
TUŽITELJ: Hvala časni sude, dobar dan svjedoku.
SVJEDOK: Dobar dan.
TUŽITELJ: Možete li nam reći poznajete ovdje prisutnog optuženog Josipa Šimića?
SVJEDOK: Da, poznajem ga, maloprije sam to rekao i rekao sam da smo u prijateljskom odnosu.
TUŽITELJ: Dobro, recite nam odakle ga poznajete, kako ste se upoznali, da li je između vas bilo kakve korespodencije, ukoliko jeste da nam ispričate.
SVJEDOK: Josipa sam upoznao kada sam obnašao dužnost predsjednika Federacije, on je tada bio, pohađao teologiju na Vrhbosanskom sveučilištu i obratio se uredu predsjednika Federacije sa jednom zamolbom i tada počinje, nakon ovoga reagiranja iz ureda predsjednika, je ostvaren prvi kontakt s Josipom, do tada ga nisam poznavao.
TUŽITELJ: Možete li reći koji je to period bio, kada kažete iz ureda predsjednika, otprilike?
SVJEDOK: Ne mogu se točno sjetiti godine, ali mislim da se radi prvi kontakt da je bio negdje 2012. godine, mislim da je 2012.
TUŽITELJ: Dobro. E rekli ste da je bila neka urgencija od strane ureda, odnosno da stupite u kontakt, o čemu se radilo?
SVJEDOK: Ne, nije se radilo o urgenciji, mislim da je bilo, prvi kontakt da je bilo zamolba za financijsku pomoć za studijsko putovanje u svetu zemlju.
TUŽITELJ: To je podnio tko?
SVJEDOK: Josip je obratio se zamolbom uredu predsjednika.
TUŽITELJ: I sjećate li se što je traženo tom zamolbom?
SVJEDOK: Ne mogu se sjetiti detalja, ali evo maloprije sam rekao da je tražena financijska pomoć.
TUŽITELJ: Sjećate li se je li odobrena ta?
SVJEDOK: Da, sjećam se da je odobrena financijska pomoć. Mislim da je odobrena u iznosu od tisuću KM.
TUŽITELJ: Kakva je pocedura da bi se uopće odobrila takva pomoć? Šta treba, rekli ste podnese se zahtjev, da li nešto još uz zahtjev taj se dostavi?
SVJEDOK: Pa uz zahtjev se priloži određena dokumentacija, u ovom slučaju koliko se sjećam, mislim da je bilo priloženo plansko (nejasno) putovanje. I to je sasvim dovoljno za realizaciju.
TUŽITELJ: Na osnovu toga je izdato odobrenje, Rješenje ili šta već, neka odluka koja…
SVJEDOK: Na osnovu toga se donosi odluka u uredu predsjednika kojem se sredstva doniraju, jer to nije bio jedini takav zahtjev, takvih je zahtjeva otprilike petstotinjak stizalo na ured predsjednika. I stiže ih redovito svake godine.
TUŽITELJ: Šta rekoste za iznos sjećate li se?
SVJEDOK: Ja mislim da je bio iznos od tisuću KM.
TUŽITELJ: Nakon, imajući u vidu da iz vašeg izlaganja proizilazi da su to dakle namjenska sredstva, da su tražena, vi ste rekli za put u svetu zemlju, je li tako?
SVJEDOK: Tako je.
TUŽITELJ: Da li se nakon odobrenja i nakon…jesu li isplaćena ta sredstva je li vama poznato?
SVJEDOK: Vjerojatno jesu trezorski kao što i u svim situacijama takvim, putem trezora se ta sredstva isplaćuju. Ovdje koliko se sjećam sredstva su bila uplaćena na račun Vrhbosanske nadbiskupije, ako se dobro sjećam.
TUŽITELJ: Nakon što se odobri i uplate ta novčana sredstva, da li je kabinet predsjednika, ured predsjednika, da li se vrše kakve kontrole u pogledu namjenskog trošenja tih sredstava, u koju su namjenu potrošene?
SVJEDOK: Kada se radi o pomoći koja ide prema fizičkim licima, nema tu mogućnosti provjere, niti ured predsjednika može provjeriti to, u manjem brojem slučajeva korisnici takvih sredstava se zahvale uredu predsjednika i predoče određenu dokumentaciju ili informaciju da su ta sredstva utrošena u tu namjenu koja su data.
TUŽITELJ: Sjećate li se je li tako bilo u ovom slučaju?
SVJEDOK: Da, sjećam se da u ovom slučaju nije bilo tako, ta sredstva nisu utrošena za studijsko putovanje u svetu zemlju, jer je Josip sam osobno došao ured iformirati da neće biti studijskog putovanja, da se ono ne organizira, ali jednako tako se sjećam da je Josip već tada bio bolestan i da se već obratio uredu predsjednika, čini mi se da je već bila jedna zamolba upućena od strane Josipa za pomoć u liječenju. I ja sam mu tada rekao da je vrlo komplicirana povratka sredstava u takvim situacijama na ured predsjednika, i da ta sredstva zadrži za liječenje.
TUŽITELJ: Dobro, hvala vam. Časni sude ja bih opet dakle samo da pezentiram akt koji je naslovljen kao dakle da je izdat od strane predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem 01-14-215/14 od 21.03.2014. godine dakle na okolnosti da li je od strane ovog organa izdat taj akt, odnosno da li je od strane ovog lica potpisano.

SUDAC: Dobro.
BRANILAC: Prigovor obrane isti kao i do sada, o tome će sud odlučiti u meritumu, dakle radi se o fotokopiji koja ne može biti dokaz u krivičnom postupku.
TUŽITELJ: Ponovo evo ja ponavljam dakle ovi dokazi će biti ulagani u okviru materijalnih dokaza, pa ćemo tada (nejasno). Samo ću vas zamoliti da pogledate ovaj akt, da li je to? Možete li mi reći da li ste vi sačinili ovaj akt, potpisali odnosno da li izdat od ovog organa koji je naslovljen kao predsjednik Federacije Bosne…
SVJEDOK: Ovaj akt nije urađen u uredu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, to se može utvrditi i po urudžbenom broju, a jednako tako i po fontu koji je korišten na samom aktu. Drugo, ja nikada kao predsjednik Federacije nisam bio predsjednik nikakve komisije. Znači predsjednik Federacije nije članom niti Nadzornih odbora, niti Upravnih odbora, niti bilo kakvih komisija i to po zakonu, odnosno Ustavu ne može biti. Prema tome…
TUŽITELJ: Dakle, časni sude, zaista u ovom aktu što će sud, zaista se pominje ova komisija, pa samo da pojasnim…
BRANILAC: Prigovor časni sude, dakle ovo je direktno ispitivanje, tužitelj neće davati nikakva pojašnjenja.
SUDAC: Obrana osnovano prigovara.
TUŽITELJ: Hvala vam nemam više pitanja časni sude.
SUDAC: Branioče?
BRANILAC: Hvala lijepo, dobar dan za svjedoka još jedan put.
SVJEDOK: Dobar dan.
BRANILAC: Sad ću postaviti ja par pitanja. Ovako, ja ću moliti od suda dozvolu da svjedoka ispitamo i na druge okolnosti, da ga ne bismo ponovo pozivali, obzirom da je ispitivanje tužiteljstva bilo veoma šturo i u pogledu okolnosti na koje je ispitivan u istrazi, ali generalno i u pogledu ostalih tačaka optužnice, obzirom da svjedok ima relevantna saznananja. Da ga ne bismo gospodina Živka Budimira ponovo prozivali i ponovo trošili vrijeme, a imali smo tu praksu i ranije, ja molim sud da mi dozvoli da izađem iz okvira direktnog ispitivanja.
SUDAC: Dozvoliti ću vam u interesu pravičnosti i ekonomičnosti da saslušate, odnosno ispitate svjedoka i direktno.


BRANILAC: Ovako, vezano za ovo o čemu vas je uvaženi kolega tužitelj ispitivao, gospodine Budimir, dakle vi ste svjedočili o toj tisući maraka koja je isplaćena svjedoku, i svjedočili ste o tome na koji način je to regulirano propisima. Dakle, nije to previše formalizirano, jesam li u pravu?
SVJEDOK: Da u pravu ste.
BRANILAC: Rekli ste da je Josip prijavio da putovanja neće biti i objasnio vam i razloge?
SVJEDOK: Tako je, tako je.
BRANILAC: Za vas nije bilo relevantno, vezano za dodjelu tih sredstava, tko organizira to putovanje?
SVJEDOK: Ne, zaista nije bilo.
BRANILAC: Nije bilo relevantno tko ide s Josipom na to putovanje?
SVJEDOK: Nikako.
BRANILAC: I nije vam trebalo nekakvo dodatno odobrenje da biste mu odobrili ta sredstva?
SVJEDOK: Niti dodatna objašnjenja, niti dodatna odobrenja.
BRANILAC: Za vas je bilo dovoljno da je on bogoslov, da pogađa teologiju na…
SVJEDOK: Sveučilištu.
BRANILAC: Jeste i to su bili razlozi zbog čega ste i odobrili ta sredstva?
SVJEDOK: Upravo tako.
BRANILAC: Hvala lijepo. Što se tiče odluke za koju kažete da ne potiče iz ureda predsjednika Federacije, na istoj ste primjetili nalazi se i pečat Rektorata gdje se navodi da se radi o nekakvoj kopiji. Dakle, gore se nalazi pečat Rektorata Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i gdje imamo u potpisu Josip Knežević i rektor. Jeste li to primjetili?
SVJEDOK: Da primjetio sam.
BRANILAC: Vama nije poznato ništa ni na osnovu čega, ni tko je eventualno sačinio ovaj akt?
SVJEDOK: Upravo tako.
BRANILAC: Vi o tome ne znate ništa?
SVJEDOK: Uopće mi nije poznato, osim slijedećega. Kada sam pozvan na svjedočenje od strane tužitelja Sanina Bogunića, to je bilo tjekom rasprave koju sam ja imao ovdje u svom predmetu, tada mi je tužitelj rekao da je taj dokument pronađen kod Josipa Šimića, da su oni mislili da sam ja taj koji je zajedno s njim to falsificirao, ali su onda utvrdili da ja nisam vezan za taj slučaj i da je to Josip falsificirao.
BRANILAC: Dakle tužitelj Sanin Bogunić vam je rekao da je akt pronađen kod Josipa Šimića. Ako ja kažem da taj akt uopće nije pronađen kod Josipa Šimića, obzirom da to potvrđuje i ovaj pečat, možete li mi odgovoriti je li vam tužitelj Bogunić to prezentirao?
SVJEDOK: Ne. Ovo je bilo usmeno rečeno od strane tužitelja, ja kada sam došao dati izjavu u tužiteljstvu, nije bio tužitelj Sanin Bogunić, bila je jedna dama, ne mogu se sad sjetiti njenog imena i prezimena, no ono što je bitno u ovome, a to je da je meni sugerirano da…
BRANILAC: Da to kažete.
SVJEDOK:…da je Josip napravio falsificiranje dokumenta i da sam ja s tim preduvjerenjem došao tamo.
BRANILAC: I kad je to bilo u odnosu na saslušanje koje je bilo u tužilaštvu?
SVJEDOK: Taj isti dan.
BRANILAC: Taj isti dan. Dobro.
SVJEDOK: Isti dan, dakle ja sam se isti dan odazvao.
BRANILAC: Evo ja ću vas podsjetiti, vi ste u tužilaštvu Kantona Sarajevo saslušani 24.10.2017. oko podne u 12 i 20 je počelo ispitivanje. Taj isti dan na koliko ranije vam je to priopćio tužitelj Sanin Bogunić?
SVJEDOK: Možda nekih pola sata ranije.
BRANILAC: I nakon toga ste tek onda išli kod postupajuće tužiteljice?
SVJEDOK: Da.
BRANILAC: Časni sude, dakle iz ovoga se vidi na koji način je vođena istraga u ovom predmetu i mi ćemo naravno elaborirati više u završnoj riječi. A eventualno poduzeti i druge mjere protiv tužitelja Sanina Bogunića. Gospodine Budimir recite mi je li vama išta poznato o navodnim tvrdnjama tužilaštva kako je Josip Šimić na protokol tužilaštva predao nekakvu lažnu i javnu ispravu koja se tiče naslovljena na glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić u kojem je navedeno kako određene policijske agencije prisluškuju i prate glavnu državnu tužiteljicu Gordanu Tadić i podpredsjednicu Visokog sudskog i tužiteljskog savjeta Ružicu Jukić.
TUŽITELJ: Prigovor.
SUDAC: Samo trenutak dok…
BRANILAC: Je li vam išta poznato o tim okolnostima?
SUDAC: Samo trenutak da čujemo prigovor.
TUŽITELJ: Časni sude vi jeste dozvolili da se izađe iz okvira direktnog ispitivanja, ali na ovaj način izlazi se dakle iz okvira uopće ovog postupka i predmeta. Ovo što sada pita branilac uopće nije predmet postupka, niti ove točke za koju je svjedok pozvan.
SUDAC: Branilac je prethodno rekao da će pitati i za druge točke.
BRANILAC: Nije tužioče (nejasno).
TUŽITELJ: Naravno da jesam, ali svjedok svjedoči ovdje na okolnosti sasvim druge točke, nema točku tu, ne znam sada kako ćemo, da li ga možemo pozvati…
BRANILAC: Točka jedan, dobio sam dozvolu da izađem…
SUDAC: Ja sam odobrila da izađe iz okvira direktnog, jer je … ja ću dozvoliti naravno da ispitate svjedoka na ove okolnosti.
TUŽITELJ: Hvala, ali nisam ja rauzmio da se izađe dakle u okviru točke na osnovu u okviru koje je ovaj svjedok pozvan.
SUDAC: Ja sam branioca (nejasno) čak izričito rekao da, gdje je postavio pitanja i u odnosu na druge točke, ne samo ovu na koju ste vi saslušavali. Izvolite branioče.
BRANILAC: Hvala. Dakle je li vam išta poznato o tim okolnostima, i ako jeste molim vas da kažete sudu šta vam je poznato?
SVJEDOK: Da, poznato mi je, maloprije sam ustvrdio da smo Josip i ja u prijateljskom odnosu. S obzirom na godine i razliku godina između nas, ja sam se u nekoliko situacija postavljao kao savjetnik Josipu u određenim okolnostima koje su se dešavale, pa je tako to bilo i u ovom slučaju. Josip me je nazvao, razgovarali smo telefonom i rekao mi je da posjeduje dokument iz koga se vidi da su glavna tužiteljica Gordana Tadić i članica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Ružica Jukić prisluškivane i da će on taj dokument predati na tužilaštvo. Ja sam ga pokušao odvratiti od toga, s obzirom da sam ja ipak školovani vojnik, da sam imao niz teških situacija u svom životu, jedna od tih je i podmetanje određenih situacija u onoj bivšoj državi i vođenja procesa protiv mene. Kada sam bio lažno optuživan za uništenje 11 avionskih motora na aerodromu u Mostaru gdje sam radio, a tako isto za vrijeme mog mandata kao predsjednika Federacije, i prije toga niz, uglavnom kroz svoj život imao sam jako puno kontakata sa djelovanjem objavještajno-sigurnosnih službi i koje djeluju na vrlo čudan način, koji je teško pojmljiv i prihvatljiv ljudima koji žive normalnim životom. Upozorio sam Josipa da bi to što je on dobio, moglo biti iz nekih drugih izvora, a ne samo iz Obavještajnih službi Bosne i Hercegovine, iako saznanjima koja ja imam vodi se žestoka borba za kontrolu suda i tužilaštva od strane određenih političkih grupacija u Bosni i Hercegovini. Posumnjao sam iz razgovora s njim da bi to prisluškivanje koje je došlo do Josipa moglo biti urađeno čak i u Beogradu i da je iz Beograda transkript dostavljen Josipu kako bi on bio upotrebljen za produbljivanje sukoba i eliminiranje određenih ljudi u tužiteljstvu. Na žalost Josip me tada nije poslušao, on je ponešen svojim poštenjem, svojim mladenaštvom, i željom da jednu takvu za običnog čovjeka nepojmljivu situaciju da netko drže i prisluškuje glavnog tužitelja i člana Visokog susdskog i tužiteljskog Vijeća jer je tako reagirao u razgovoru sa mnom, odlučio to odnijeti prije nego što se nas dvojica vidimo i uslijedile su određene reakcije koje su bile vrlo kobne po Josipa.
OPTUŽENI: U odnosu na točku 1, je li vam možda poznato od koga sam ja dobio sporni akt SIPE?
SVJEDOK: Ne mogu se sjetiti imena, da ali tada si mi rekao da se radi, ja ću biti na ti sa Josipom nemojte mi zamjeriti, tada si mi rekao da se radi o djelatnicima SIPE, dvojici djelatnika SIPE koji su ti dostavili taj akt.
OPTUŽENI: Dobro, sada ću se vratiti ono što je tužitelj ispitivao. Jesam li u pravu kada ste vi meni odobrili tisuću maraka za putovanje u svetu zemlju, putovanje nije bilo realizirano, je li tako?
SVJEDOK: Tako je.
OPTUŽENI: Nakon toga sam ja došao sa namjerom da vama navedeni novac vratim, obrazložio sam vam zašto putovanje nije realizirano, ali ste vi meni tada rekli ne trebaš vraćati, potroši na svoje liječenje.
SVJEDOK: To sam tako kako sam rekao maloprije u svom iskazu.
OPTUŽENI: Možete li reći sudu šta vam je poznato o ugroženoj fizičkoj i pravnoj sigurnosti mene? Da li ste vi imali neka informacije u odnosu da se meni sprema neko uhićenje?
SVJEDOK: Da, ja sam s obzirom kao što sam i rekao, obnašajući visoke vojne dužnosti i političke dužnosti imao jako puno kontakata i imam ih i danas. Ne mogu se točno sjetiti tko mi je dao tu informaciju, međutim informacija je došla iz SIPE da je Josip pod obradom i da mu se sprema uhićenje. Ja sam mu to rekao. Međutim ja sam mu rekao tada da se ne boji, jer je bilo čak čini mi se jedna fizička prijetnja prema Josipu u jednoj situaciji. Ja sam mu rekao da nema potrebe da se boji za sigurnost svog života, jer to nisu metode koje će primjeniti kada je on u pitanju, s obzirom na njegovo djelovanje, a to je pisanje u medijima, i objelodanjivanje jednog značajnog segmenta kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, da će pokušati diskreditirati ga na način da ga prikažu kao neuračunljivu osobu. To mu se nakon toga zaista i dogodilo, on je nakon toga uhićen, smješten na odjel Neuropsihijatrije ovdje u Sarajevu gdje su pokušali Josipa prikazati ludim.
OPTUŽENI: Odakle ste dobili te informacije?
SVJEDOK: Rekao sam maloprije da je ta informacija bila od jednog djelatnika SIPE.
OPTUŽENI: Koliko vremena ste prije dobili te infromacije?
SVJEDOK: Pa ta informacija je bila otprilike mjesec dana prije tvog uhićenja i koliko se sjećam vrlo brzo sam te upoznao s tom infromacijom.
OPTUŽENI: Jeste tako je. Evo ja ne znam, ako advokat ima još neka pitanja. Pošto ja imam…nemamo potrebe evo više.
TUŽITELJ: Hvala časni sude, dakle upitati ću, to su dodatna pitanja, odnose se dakle na ovajrazgovor s kolegom Bogunićem, i sa davanjem iskaza dakle to je u okviru ove točke što sam ja ispitivao, mada je izašlo iz okvira direktnog ispitivanja, pa ja ne znam kako ćete tretirati, ali evo formulirati ćemo pitanje da se može…
SUDAC: Izvolite.
TUŽITELJ: Na koji način ste vi došli u kontakt? Rekli ste da vam je tužitelj Bogunić prenio određene informacije.
SVJEDOK: Da ovdje u ovoj sudnici…
TUŽITELJ: Kako, gdje?
SVJEDOK: …nakon završene rasprave koju je tužitelj Bogunić je tužitelj bio u predmetu koji se vodio protiv mene, mi je prišao…
TUŽITELJ: Dakle Bogunić je kolega tužitelj bio, vi ste optuženi bili?
SVJEDOK: Tako je.
TUŽITELJ: I tada vam je to…?
SVJEDOK: On mi je nakon toga prišao i nakon završene rasprave i rekao upravo ono što sam maloprije rekao, ako je potrebno ponoviti ću.
TUŽITELJ: Nema potrebe. Vi ste kada ste rekli da vam je rekao to što kažete vi rekao, izjavili da ste došli u tužilaštvo sa predubijeđenjem, ako sam dobro, sa predubijeđenjem da je Josip Šimić falsifikao ispravu. Da li je to vaše predubijeđenje uticalo na vaš iskaz dat? I ako jeste,na koji način?
SVJEDOK: S obzirom da je tužitelj Bogunić tada tekao da sam i ja čak bio pod obradom zbog tog akta, ja sam zamolio svog odvjetnika gospodina Ragiba Hadžića koji me je zastupao pred Općinskim sudom u Sarajevu da pođe zajedno samnom davati taj iskaz, jer nisam želio doći u situaciju da me netko ponovno lažno optuži za bilo što.
TUŽITELJ: Dobro, i to što ste tad dali je li istina?
SVJEDOK: To što sam tada dao je istina, tako je.
TUŽITELJ: Dakle, to predubijeđenje nije utjecalo da vi date nekakav…
BRANILAC: Prigovor časni sude, predubijeđenje ne postoji, ovdje je bilo sugeriranje od strane tužioca, a ne predubijeđenje. Tako da mislim ne možete svjedoku…
TUŽITELJ: Rekao je sa predubijeđenjem je došao u tužilaštvo da je izvršilac…
SVJEDOK: Točno, ja sam došao sa preduvijerenjem da je Josip Šimić falsificirao taj dokument.
TUŽITELJ: Ali da pojasnimo, te sugestije i predubijeđenje nije utjecalo da vi date nešto što nije istina (nejasno) ni tada ni danas.
SVJEDOK: Ne, nego čak da budem oprezniji.
TUŽITELJ: Hvala nemam više pitanja.
SUDAC: Nakon dodatnih pitanja, obrana imate li vi?
BRANILAC: Eventualno samo ovaj gospodin Budimir, obzirom da ste, da pojasnimo malo. Dakle, u sudnici kada je bilo suđenje vama, nakon tog suđenja ovdje…
SVJEDOK: Nakon te rasprave tako je…
BRANILAC:…i ispred sudnice, jeste, obratio vam se tužitelj Bogunić i rekao vam za Josipa, da je kod Josipa nađen akt koji je Josip falsificirao i da ste i vi predmet te obrade?
SVJEDOK: Tako je.
BRANILAC: I nakon toga vi idete na ispitivanje u tužilaštvo?
SVJEDOK: Upravo tako.
BRANILAC: A prije toga ste dobili poziv za to ispitivanje?
SVJEDOK: Ne, nisam dobio poziv za ispitivanje.
BRANILAC: Znači poziv vam se kao svjedoku uručuje na taj način?
SVJEDOK: Tako je.
BRANILAC: Hvala lijepo.
SUDAC: Optuženi?
OPTUŽENI: Nemam.
SUDAC: Svjedoče, hvala što ste se odazvali na poziv suda, vi ste slobodni i nemojte samo zaboraviti ličnu kartu.

Svjedočenjem Živka Budimira na sudu je pala i 7 točka optužnice Tužiteljstva KS, gdje Tužiteljstvo tvrdi, da je Josip Šimić svojim radnjama održao u zabludi predsjednika F BiH Živka Budimira oko odobravanja novčanih sredstava, jer je svjedok decidno izjavio na sudu:
OPTUŽENI: Dobro, sada ću se vratiti ono što je tužitelj ispitivao. Jesam li u pravu kada ste vi meni odobrili tisuću maraka za putovanje u svetu zemlju, putovanje nije bilo realizirano, je li tako?
SVJEDOK: Tako je.
OPTUŽENI: Nakon toga sam ja došao sa namjerom da vama navedeni novac vratim, obrazložio sam vam zašto putovanje nije realizirano, ali ste vi meni tada rekli ne trebaš vraćati, potroši na svoje liječenje.
SVJEDOK: To sam tako kako sam rekao maloprije u svom iskazu.

Tužiteljstvo KS tvrdi, da je Josip Šimić navodno lažno prikazao predsjedniku F BiH, da putuje u Svetu Zemlju, a novac zadržao za sebe i time – prema tezi optužbe – održao predsjednika F BIH u zabludi. Međutim, zablude i nema, a što proizlazi iz svjedočenja Živka Budimira, obzirom, da je isti bio upoznat gdje će stvarno novac biti utrošen, a putovanje nije bilo realizirano zbog bolesti Josipa Šimića, osobito uz činjenicu jer je Josip Šimić izrazio dobru namjeru, da vrati Uredu Predsjednika F BiH navedeni novac.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI