Tužiteljica KS Nevena Aličehajić propisno se osramotila na Sudu!

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Dana 27. 11. 2019. godine u krivičnom predmetu, broj 65 0 K 665895 18 K nastavljen je glavni pretres u krivičnom predmetu protiv Josipa Šimića-Đinđića po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KT 0116640 17 od 17.11.2017. godine, zbog pod točkom 1 krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Toga dana, Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo završilo je s ulaganjem materijalnih dokaza, čime je sutkinja Melika Murtezić konstatirala, da je okončan dokazni postupak Tužiteljstva.

Tužiteljica Nevena Aličehajić predložila je Sudu, da se pročita iskaz iz istrage svjedokinje Jasmine Sarvan, pripadnice SIPA-e, koja je početkom 2019. godine preminula u Turskoj, što je Sud dopustio, a na što se ni odvjetnik Ifet Feraget nije protivio.

Nakon što je pročitan iskaz iz istrage svjedokinje Sarvan Jasmine i isti uložen u sudski spis, odvjetnik Feraget zatražio je od Suda, da dozvoli obrani, da obrana na zapisniku istakne pitanja, koja bi svjedokinji Jasmini Sarvan bila postavljena. Tužiteljica Nevena Aličehajić, reagirala je na takav zahtjev odvjetnika Ferageta, ističući, da „prvi puta to čuje, da se svjedokinji koja je u međuvremenu preminula mogu postaviti pitanja, koja bi istoj eventualno bila postavljena“.

Sutkinja Melika Murtezić, s tim u vezi, kazala je, da „imajući u vidu stav Vrhovnog suda Federacije BiH, dozvoljava se obrani, da na zapisniku istaknu pitanja, koja bi svjedokinji Sarvan Jasmini bila postavljena“, usvojivši na taj način prijedlog odvjetnika Ifeta Ferageta.

Na ovaj način postupajuća tužiteljica Nevena Aličehajić još je jednom pred sudom pokazala, da ni u najmanju ruku ne poznaje, ne samo zakon, nego i stavove Vrhovnog suda F BiH i praksu viših sudova, koje su viši sudovi usvojili u svojim odlukama, što treba da bude na sramotu tužiteljici.

„Uvjeravam Vas, da je optužnica Tužiteljstva KS protiv mene, već pala, i bez da obrana provede ijedan dokaz, jer je cio proces od strane Tužiteljstva vođen nezakonito, dokazi su skupljani povredama ljudskih prava, a što je jako dobro tijekom glavnog pretresa u vrijeme izvođenja dokaza optužbe, moj odvjetnik Ifet Feraget na profesionalan, jasan i stručan način sudu ukazao, jer su mnogi iskazi svjedoka-optužbe od strane suda nezakonitim oglašeni, svjedoci su odbijali svjedočiti, optužba se temelji na kopijama, koje po ZKP-u F BiH ne mogu biti dokazi u postupku. Sada dolazi red na moju obranu i izvođenja dokaznog postupka od strane obrane. Dokazi obrane bit će bazirani na kvaliteti, a ne na kvantiteti, ali će upravo dokazi obrane još jasnije ukazati sudu o kakvom se nezakonitom procesu ovdje radilo i kako je tužiteljstvo maliciozno postupalo, jer se nisu smjeli upuštati u optuženje, znajući, da nemaju, ne samo dovoljno adekvatnih dokaza, nego što je Tužiteljstvo u tijeku istrage prikupilo dovoljno dokaza, koji jasno govore, da Josip Šimić nema veze sa počinjenjima kaznenih djela, a koje dokaze su svjesno i namjerno zanemarili“, kazao je Šimić za Dnevno.ba.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI