fbpx

Tužiteljstvo BiH je u profesionalnom kolapsu!

Autor: Josip Šimić - Đinđić

Smjenom Gordane Tadić sa pozicije glavne državne tužiteljice BiH, te imenovanje Milanka Kajganića na poziciju v.d. glavnog tužitelja BiH, ništa se nije promijenilo, a situacija je, kud i kamo postala sve gora, piše Josip Šimić-Đinđić!

Stvari moramo nazvati njihovim pravim imenom: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u profesionalnom kolapsu, a optužnice koje tužitelji tog Tužiteljstva podignu, redovno na Sudu Bosne i Hercegovine padaju.

Krenimo redom!

Posljednjih godinu dana, odnosno mjeseci, pa sve do danas, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je nekoliko optužnica protiv građana Bosne i Hercegovine, te službenih i odgovornih lica u institucijama Federacije i Bosne i Hercegovine, koje su na Sudu doživjele svoj fijasko.

Tako je u prethodnom periodu, Tužilaštvo BiH podiglo tri optužnice protiv direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i jednu optužnicu protiv uposlenika te agencije Muhameda Pekića, zbog zloupotrebe položaja. Ova optužnica protiv Mehmedagića i Pekića je potvrđena, ali su isti nakon provedenog glavnog pretresa, pravomoćno oslobođeni od optužbi.

Tužilaštvo BiH nakon prethodno navedene optužnice, podiglo je dvije optužnice protiv direktora OSA-e Osmana Mehmedagića, ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića, te Muriza Druškića, zbog zloupotrebe položaja. Obe optužnice, Sud BiH je odbio potvrditi.

Dana 01. 10. 2021. godine, Sud Bosne i Hercegovine je suspendovanog predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića oslobodio optužbi za seksualno uznemiravanje i uznemiravanje uposlenice toga suda. Optužnicu protiv Špoljarića je podiglo Tužilaštvo BIH dana 27. 11. 2020. godine.

Državni sud je u junu ove godine usljed nedostataka dokaza oslobodio Pandžu i Aleševića. Pandža je oslobođen optužbe da je, u svojstvu istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), primio 2.000 konvertibilnih maraka (KM) od Aleševića, koji se, prema optužnici, teretio za davanja dara. Prema optužnici, Pandža je zahtijevao novac da bi kao posrednik uticao koristeći svoju funkciju i vršio pritisak na nekadašnju glavnu tužiteljicu sarajevskog Kantonalnog tužilaštva Dalidu Burzić da utiče na postupajućeg tužioca kako bi uzeo u rad predmet za koji je bio zainteresovan Alešević.

U optužnici se navodi da je Pandža preko Vladimira Jurišića organizovao susret u jednom ugostiteljskom objektu u Banjoj Luci 23. novembra 2018. godine, kada je nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Milan Tegeltija obećao da će provjeriti o čemu se radi. Po završetku sastanka, kako se navodi, Alešević je dao Pandži 2.000 KM. Na ovu presudu Tužilaštvo je uložilo žalbu zatraživši njeno ukidanje i da se predmet vrati na ponovno suđenje, dok su Odbrane u odgovoru na žalbu predložile da se ona odbije kao neosnovana.

Prema pravosnažnoj presudi, u koju je BIRN BiH imao uvid, žalba Tužilaštva se odbija kao neosnovana, te se potvrđuje prvostepena presuda, kojom su Alešević i Pandža oslobođeni optužbi.

U rujnu 2021. godine, Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv novinara Fatmira Alispahića (1966.) koji je tokom 2019. i 2020. godine, putem web stranice na kojoj je administrator, kao i putem društvenih mreža, kontinuirano javno objavljivao tekstove i video zapise koji obiluju izjavama koje potiču i šire mržnju prema migrantima i migrantskoj populaciji, kao i između konstitutivnih naroda u BiH.

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Fatmira Alispahića optužbi za izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, razdora i netrpeljivosti objavljivanjem tekstova na portalu Antimigrant.ba.

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa, donio je 17.11.2021. godine presudu u predmetu Miro Đurišić kojom je u odnosu na optuženog Miru Đurišića odbijena optužba da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prijevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi s članom 31. istog Zakona.

Optužnica Tužilaštva BiH teretila je optuženog Miru Đurišića da je kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu „Posušje“ d.o.o., Posušje, lažno prikazao da je pravnom licu „Namještaj Mozaik“ d.o.o., Čelinac, isporučio mašine za obradu drveta u iznosu od 373.027,60 KM i na taj način omogućio pravnom licu „Namještaj Mozaik“ d.o.o. neosnovani odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 54.201,00 KM za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Orhan Boloban, nakon što je tužilac na glavnom pretresu odustao od optužnice kojom se optuženi Orhan Boloban tereti za počinjenje krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 387. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, 15.11.2021. godine donio i javno objavio presudu kojom je u odnosu na optuženog Orhana Bolobana odbijena optužba.

Sud BiH je, dana 14.1.2021. godine, potvrdio optužnicu koja optuženog Jahju Vukovića tereti da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202.d stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s članom 201. KZ BiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 02. februara 2021. godine u predmetu S1 2 K 038331 21 Ko, optuženi Jahja Vuković se izjasnio da nije kriv za krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1, a sve u vezi s članom 201. KZ BiH.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 02.  marta 2021. godine. U toku je iznošenje dokaza tužilaštva. Sudeće vijeće u sastavu: Šeleda Nenad, Perić Branko, Begović Džemila.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je , 5.10.2021. godine, presudu u predmetu Jahja Vuković  kojom je optuženi Jahja Vuković oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202.d stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s članom 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koju je protiv njega podiglo Tužilaštvo BiH.

Tužilaštvo BiH je u decembru 2020. godine podiglo optužnicu protiv glavnog inspektora SIPA-e Vahidina Šahinpašića. Pravomoćnim rješenjem Suda BIH, optužnica je odbijena.

Rješenjem vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine od 24.8.2021. godine, a koje je otpremljeno 26.10.2021. godine uvažena je žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, izjavljena na prvostepenu presudu Suda BiH broj S1 1 K 018560 20 K od 12.3.2021. godine. Prvostepena presuda je u cijelosti ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Sud Bosne i Hercegovine je 12.3.2021. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je odbijena optužba da je optuženi Adem Kostjerevac počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ.

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o optužnici Tužilaštva BiH, u krivičnom predmetu protiv optuženih Milene Brkić i drugih, donio je 29.9.2021. godine presudu kojom su optuženi Milena Brkić i Gavro Brkić oslobođeni optužbe da su pod tačkom 1. optužnice počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi s članovima 29. i 54. KZ BiH, a pod tačkom 2. optužnice – pravna osoba Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi s članovima 29. i 54. KZ BiH, sve u vezi s članom 124. KZ BiH.

Optužena Milena Brkić oslobođena je optužbe da je u svojstvu jednog od osnivača – vlasnika i vršioca dužnosti direktora – odgovorne osobe bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, a Gavro Brkić, kao direktor pravnog lica Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo, izabran Odlukom o izboru direktora broj: 101/11 od 27.6.2011. godine, izbjegli platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi 10.000,00 KM.

Pravna osoba Dobro Polje, sa p.o. Pelagićevo oslobođena je optužbe da je raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi ostvarenom u iznosu od 37.349,96  KM,  koju protupravnu imovinsku korist su u ime, za račun i u korist pravne osobe Dobro Polje, opšta zadruga sa p.o. Pelagićevo ostvarili optuženi Milena Brkić i Gavro Brkić.

Sud Bosne i Hercegovine donio je 6.8.2021. godine presudu u predmetu Sumedin Topčagić i dr. kojom je optuženi Almir Mrkonjić oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u opisu uvodnog dijela optužnice i tački 1. optužnice počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH. Na osnovu člana 74. Zakona o krivičnom postupku BiH (ZKP BiH) naloženo je vraćanje predmeta privremeno oduzetih od optuženog Almira Mrkonjića.

Sud Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Omera Tokalića, zbog krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, donio je i javno objavio 29.7.2021. godine presudu kojom je odbijena optužba u odnosu na optuženog Omera Tokalića.

U odnosu na optuženog Omera Tokalića optužba je odbijena da je u periodu od 2012. do 2016. godine, kao osnivač i ovlašteno lice za zastupanje pravnog lica „K&B Export-Import Busovača“, nepružanjem podataka koji su od bitnog utjecaja za utvrđivanje porezne obaveze, odnosno pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrijednost. Optužba je odbijena da optuženi Omer Tokalić u naznačenom periodu nije obračunao porez na dodatnu vrijednost u ukupnom iznosu od 525.215,00 KM, te da je za navedeni iznos oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 1.7.2021. godine drugostepenu presudu od 11.6.2021. godine u predmetu Mladen Franjković i dr. kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 8.4.2021. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 8.4.2021. godine optuženi Mladen Franjković oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi s članom 54. istog Zakona. Pravno lice “Telepartner” d.o.o. Sarajevo oslobođeno je optužbe da je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi s članom 54. i članom 124. tačka c) istog Zakona.

Sud Bosne i Hercegovine otpremio je 1.4.2021. godine drugostepenu presudu u predmetu Božo Vučenović kojom je žalba Tužilaštva BiH odbijena kao neosnovana, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 4.12.2019. godine.

Prvostepenom presudom od 4.12.2019. godine optuženi Božo Vučenović oslobođen je optužbe da je, radnjama iz tačke 1. izreke presude, počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. u vezi s krivičnim djelom trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a radnjama iz tačke 2. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. KZ BiH.

Optuženi Rade Ljubičić, Safet Turanović, Rasim Turanović, Zoran Dmitrović, Zoran Kalajdžić, Nedeljko Vučenović i Miroslav Vučenović oslobođeni su optužbe da su, radnjama iz tačke 1. izreke presude, počinili krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom trgovina ljudima iz člana 186. stav 1. KZ BiH, dok je optuženi Milan Vučenović oslobođen optužbe da je, radnjama iz tačke 2. izreke presude, počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je 4.3.2021. godine, prvostepenu presudu u predmetu Edhem Godinjak i drugi kojom su optuženi Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c) i e) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) KZ BiH u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Ovdje su navedene samo neke od oslobađajućih presuda po optužnici Tužilaštva zadnjih godinu dana!

Autor: Josip Šimić - Đinđić

ZADNJE VIJESTI