Vijeće ministara utvrdilo promwtnu politiku za razdoblje 2015-2030. godina

Autor: A.Muflizović

SARAJEVO - Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, utvrdilo je Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne prometne politike BiH za period od 2015. do 2030. godine, kojom se želi stvoriti ekonomičan i efikasan prometni sistem usklađen sa standardima Europske unije (EU) i pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Na ovaj način bit će otvorena vrata za financiranje izgradnje infrastrukturalnih projekata iz Europske unije, koja je odvojila jednu milijardu eura za sljedećih pet godina za infrastrukturalno povezivanje regije Zapadnog Balkana u sklopu „connectivity agenda-e“ pokrenute na samitu lidera zemalja zapadnog Balkana u Berlinu prošle godine.

Već ove godine Bosna i Hercegovina će moći aplicirati za fondove iz prvih 100 milijuna eura iz IPA II fondova, zajedno sa povoljnim kreditima iz europskih finanscijkih institucija. Lista projekata uključuje nastavak izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc, Autoputa 2a (Gradiška – Banjaluka – Donji Vakuf – Lašva i povezivanje na Koridor Vc), Luke na rijeci Savi (Brčko i Šamac) te proširenje i modernizacija sarajevskog aerodroma. Kao prioritetni projekti izdvojeni su mostovi na rijeci Savi u Gradišci i Svilaju.

Usvajanjem Okvira prometne politike, koju će pratiti izrada strategije i akcionog plana prometa BiH, Vijeće ministara želi unaprijediti sigurnost u prometu kako bi se postigla efektivnost prometnih usluga za građane i omogućili ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine, a razvoj prometnog sistema zasnovao na tržišnim principima i konkurenciji.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog odluke Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru.

Autor: A.Muflizović

ZADNJE VIJESTI