fbpx

Vijeće za štampu i online medije BiH: „Prihvaćena žalba Josipa Šimića-Đinđića protiv Žurnal magazina“!

Autor: dnevno.ba

Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini – Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije donijela je dana 27. 03. 2021. g. Odluku, broj: 56-02/21, povodom žalbe Josipa Šimića-Đinđića na tekst objavljen na portalu zurnal.info pod naslovom “BITKA ZA PRITVORENIKA: Državni tužioci otvorili istragu protiv Josipa Šimića” od 11. 9. 2017. godine.

Žalba Josipa Šimića-Đinđića je prihvaćena, te je Vijeće utvrdilo kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH član 10. stav 3. – osobe optužene za krivična djela.

Pojašnjenje:

Vijeću za štampu i online medije u BiH obratio se g. Josip Šimić Đinđić, povodom teksta „BITKA ZA PRITVORENIKA: Državni tužioci otvorili istragu protiv Josipa Šimića“ od 11. 9. 2017. godine, objavljenog na portalu zurnal.info. 

U tekstu je navedeno sljedeće: 

„Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv Josipa Šimića zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje, potvrđeno je za Žurnal u ovoj instituciji. ‘Istraga se vodi za krivično djelo lažno prijavljivanje iz člana 234 KZ BiH, izvršenog dostavljanjem krivotvorenog službenog dokumenta SIPA-e’, saopćeno je za Žurnal iz Tužilaštva BiH.“

Dalje se navodi: 

„Međutim, tek sada mogle bi uslijediti dodatne nejasnoće u ovom slučaju. Podsjećamo, Tužilaštvo Kantona Sarajevo vodi istragu protiv Josipa Šimića zbog krivičnog djela upotreba krivotvorene isprave dokumenta. Krtivotvorenje isprave krivično je djelo za koje stvarnu nadležnost ima entitetsko pravosuđe, što je u svom rješenju o određivanju pritvora Josipu Šimiću potvrdio i Općinski sud u Sarajevu.

Povodom ovih navoda reagovao je g. Josip Šimić Đinđić naznačivši: 

„Dana 11. 09. 2017. godine, na Internet portalu Žurnal magazin, oglašen je članak: ‘BITKA ZA PRITVORENIKA: Državni tužioci otvorili istragu protiv Josipa Šimića’, objavljeno 11. 09. 2017. godine, u 22:11 sati, po autoru Avdi Avdiću. U tekstu se između ostaloga navodi, da je ‘Tužilaštvo BiH donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Josipa Šimića zbog sumnje da je počinio krivično djelo lažno prijavljivanje, na štetu Dragana Mektića, tadašnjeg ministra sigurnosti BiH i Perice Stanića, bivšeg Direktora SIPA-e, a u vezi predaje spornog akta SIPA-e, koji je dana 28. 08. 2017. godine, predan neposredno putem prijemne kancelarije Tužilaštva BiH na ‘provjeru i postupanje’, kao i autentičnih transkripata dana 30. 08. 2017. godine… Međutim, dana 10. 06. 2020. godine, a o čemu su svi mediji pisali, Općinski sud u Sarajevu, sudija Melika Murtezić, donio je i javno objavio Presudu, kojom se optuženi Josip Šimić-Đinđić, a na osnovu člana 299. točka c). ZKP-a F BiH, oslobađa od optužbi Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, da je: ‘pod tačkom 1. počinio krivično djelo Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, pod tačkom 2. krivično djelo Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZ F BiH, pod tačkom 3. produženo krivično djelo Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55. KZ F BiH, pod tačkom 4. krivično djelo Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, pod tačkama 5., 6. i 7. produženo krivično djelo Prijevare iz člana 294. stav 1. KZ F BiH u vezi sa članom 55. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH’. Pa je slijedom navedenog, i Tužilaštvo BiH donijelo Naredbu o obustavi istrage protiv Josipa Šimića-Đinđića.“

Ishod: 

Žalba se prihvaća. Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH utvrđuje kršenje Člana 10, stav 3 – Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH na sjednici održanoj 30. 1. 2021. utvrdila je da su u tekstu „BITKA ZA PRITVORENIKA: Državni tužioci otvorili istragu protiv Josipa Šimića“ objavljene informacije da su se pred nadležnim tužilaštvima u BiH vodile krivične istrage protiv g. Šimića, što su u to vrijeme bile tačne informacije. Nakon tri godine, svi krivični postupci vođeni protiv g. Šimića su okončani, ili oslobađajućom presudom ili obustavom istrage. G. Šimić se iz navedenih razloga obratio redakciji zurnal.info radi objave demantija.

Žalbena komisija smatra da se u konkretnom slučaju nije radilo o demantiju, ali žalbenik ima pravo da se objavi informacija o načinu na koji su postupci, koji su vođeni protiv njega, okončani, sve u skladu sa odredbom Člana 10, stav 3, Kodeksa za štampu i online medije BiH. 

Žalbena komisija se obratila redakciji zurnal.info sa preporukom objave teksta koji je poslao Josip Šimić Đinđić, na što se redakcija zurnal.info oglušila i nije objavila njegovu reakciju, čime je povrijeđen Član 10, stav 3 – Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa, s obzirom na to da je redakcija portala zurnal.info ranije objavljivala informacije o vođenju krivičnih postupaka protiv Josipa Šimića Đinđića. 

Član 10, stav 3 – Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije u BiH: Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo. 

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH preporučuje uredništvu portala zurnal.info da objavi ovu Odluku. 

Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; prof. dr Enes Osmančević; sutkinja Nada Arsenić; novinarka Rajna Radosavljević; novinarka Suzana Mijatović; novinar Jurica Gudelj; doc. dr Vuk Vučetić i pravnik Harun Išerić.

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI