fbpx

Vlada FBiH odobrila milijun KM za Zračnu luku Mostar

Autor: Fena

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada FBiH usvojila program utroška sredstava tekućeg transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar d.o.o.

Ovim programom JP Aerodromu Mostar d.o.o. odobren je iznos od 1.000.000 KM.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava te da sa Zračnom lukom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabave i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Zračna luka je dužna o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo te nakon utroška, a najkasnije do 28. veljače 2023. godine, sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno s odlukama nadzornih odbora o njihovom usvajanju.

 

Autor: Fena

ZADNJE VIJESTI