Vrtoglave plaće sudija i tužilaca u BiH za (ne)rad: Montiraju procese, a plaće imaju kao šefovi pojedinih država!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Montiranih procesa u našem pravosuđu ima na pretek, a montiraju upravo oni, koji su zaposleni u pravosudno – policijskim strukturama (tužitelji, policija, vještaci…).

Montirani sudski proces bi se mogao definirati, kao združeni i pojedinačni napor, odnosno sprega pravosudno – policijskih djelatnika, vještaka i svjedoka, koji svojim protivpravnim i protivzakonitim aktivnostima i radnjama, svatko u skladu sa prihvaćenim zadacima i ulogama, udruženog i planiranog nezakonitog kriminalnog poduhvata, očito podmićeni, gazeći načela istinoljubivosti, zakonitosti, jednakosti, nepristrasnosti i profesionalizma, podmetnu tragove krivičnog djela osobi za koju znaju, da nije učinitelj, te slijedom navedenog izazovu pokretanje istrage, uhićenje i (ili) optuženje i (ili) osudu nevine osobe (šteta) s ciljem, da se preusmjeri istraga od stvarnih i pravih počinitelja kaznenog djela, pomogne pravim i stvarnim učiniteljima kaznenog djela, da ne izađu pred lice pravde (korist)i spriječi dokazivanje tog kaznenog djela. Kod ovog stanja stvari šteta je velika i kao takva usmjerena prema nevinoj osobi, njegovoj obitelji, prijateljima i društvu, jer društvo ima pravo na obavještenost utemeljenu na istini, a korist je dvostruka: zaštita stvarnih učinitelja kaznenih djela i podmićenost onih, koji su pristali na ostvarivanje i preduzimanje protivpravnih radnji za novac.

U ovom slučaju jedini cilj je, za novac, preduzimanje radnji iz kojih je sigurno, da će nastupiti vrlo štetna posljedica za postizanje i ostvarivanje nekog drugog protivpravnog cilja, protupravnog motiva i protivpravnog interesa, sebi i drugima, koji ne odgovara stvarnom stanju stvari, odnosno istini. Ovakve radnje, odnosno kaznena djela služe po svojoj prirodi ostvarivanju nekog drugog cilja i te radnje vrše se s direktnim umišljajem, onda kada su učinitelji svjesni, da time postižu određeni cilj, koji ne odgovara istini i to hoće. Kod ovog stanja stvari učinitelji izvrše jedno djelo, ali je sasvim izvjesno, da uz to izvršeno djelo dolazi do izvršenja drugog djela.

Primjer: Slučaj Dženan Memić, o čemu ćemo dalje u tekstu, ali opreza radi napominjem slijedeće. Stoga je sasvim jasno, da se ovdje radi o krivičnim djelima organiziranog kriminala i korupcije, i to: u predmetu „Dženan Memić“ postalo je evidentno, da je u predmetu „Memić“, pod vodstvom Dalide Burzić, Tihomira Jurke, Seada Kreštalice, Mladena Furtule, Vlade Miškovića i dr., izvršeno svjesno i namjerno zataškavanje i prikrivanje dokaza u slučaju ubojstva Dženana Memića, s ciljem neotkrivanja pravih ubojica Memić Dženana, pri čemu su u toj namjeri, slučaj smrti Dženana Memića procesuirali kao kazneno djelo iz oblasti „Ugrožavanja javnog prometa“, a ne kao kazneno djelo „Ubojstva“, te lažno optužene dvije osobe Ljubo i Bekrija Seferović, a koje s kritičnim događajem nisu uopće ni povezane, što je presudom dva puta i utvrđeno, i pored neoborive činjenice, da je i Visoki predstavnik OHR-a u BiH Valentin Inzko tri puta  ukazao u svome Izvještaju u Vijeću sigurnosti UN-a na ozbiljne propuste i korupciju pravosudno-policijski djelatnika, koji su svojima radnjama involvirani bili u predmet „Dženan Memić“, ukazujući u izvještaju, da „nema napretka u istrazi“.

Slična situacija je i sa ubijenim Davdom Dragičevićem iz Banja Luke, gdje Okružno javno tužiteljstvo u Banja Luci svjesno vodi istragu u krivom smjeru.

Trenutno Tužilaštvo BiH, po tužiocu Ćazimu Hasanspahiću, po prijavi Muriza Memića sprovodi istragu protiv određenih osoba, zbog organiziranog kriminala, zbog zataškavanja i prikrivanja dokaza u slučaju ubistva Dženana Memića. No Visoki predstavnik je prije koji dan u Vijeću sigurnosti UN-a kazao, da „nema napretka u istrazi“!

„Montiranim optužnicama i istragama mora već netko u kraj stati, jer će račun za takvo što uvijek biti ispostavljen poreskim obveznicima“ – reći će sarajevski odvjetnik Ifet Feraget, komentirajući ispred Kantonalnog suda u Sarajevu predmet „Dženan Memić“, i lažno optuženje Ljube i Bekrije Seferovića za smrt Dženana Memića, koji su dva puta presudom oslobođeni krivnje za njegovu smrt.

Bh. sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini plaća Bosna i Hercegovina sa enormno visokim mjesečnim plaćama od 3500,00 do 5500,00 tisuća maraka, računajući stepen visine plaće od kantonalnog, federalnog, odnosno republičkog nivoa do državnog nivoa, plus tjelohranitelji (koje ima Glavni tužioc BiH i Predsjednik Suda BiH), a po potrebi i ostali tužioci i sudije, ukoliko se ukaže potreba za pružanjem zaštite.

Naime, portal VageIndicator.org izradio je tijekom 2017. godine usporedbu plaća koje diljem svijeta – od Kine preko Njemačke pa do SAD-a – primaju vodeći ljudi pojedinih država, dakle predsjednici i/ili premijeri, a u tom kontekstu iznosi koje hrvatski lideri dobivaju za svoj rad na boljitku cijelog društva i nije posebno velik. VageIndicator je izrazio iznose u eurima te navodi kako je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović imala godišnju plaću od 36.653 eura, odnosno 3054 eura, tj. 100 eura po danu.

Osoba na poziciji hrvatskog premijera – dakle čelna pozicija izvršne vlasti s najviše političke moći – godišnje prima 28.658 eura, što je mjesečno 2390 eura, a po danu 79 eura. Manje od hrvatske predsjednice dobiva bugarski predsjednik, kojega se godišnje plaća 31 tisuću eura (po danu 87 eura), ali i kineski predsjednik Xi Jinping, čija službena godišnja plaća iznosi tek 18 i pol tisuća eura, tj. 50 eura po danu. Poljska premijerka Beate Szydlo godišnje je plaćena 45.339 eura (124 eura po danu), a njezin mađarski kolega Viktor Orban dobiva godišnju plaću od oko 60 tisuća eura, što je preračunato u mjesečni iznos oko pet tisuća, a dnevno 164 eura.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ime obavljanja funkcije šefa države na mjesečnom nivou zarađuje 1.083 eura, što je najmanja predsjednička plaća u regiji.

Iz svega navedenog proizlazi, da sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini imaju približnu (i veću) plaću, kao šefovi i premijeri pojedinih država, i opet su korumpirani. Malo im.

Predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija ima mjesečnu plaću 4.294,57 KM, a tijekom 2018. i 2019. godine, pored mjesečne plaće, zaradio je 37.000,00 KM – ukupan iznos honorara po osnovu angažmana arbitra u 2018. i 2019. godini, a tu su i nekretnine od pola milijuna maraka. Odakle Milane? Kako?! A od afere Potkivanje zaradio 2000,00 eura.

Dalida Burzić – u periodu od 2014. do 2019. godine obnašala je dužnost Glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo, sa mjesečnom plaćom 3952 KM, a danas kao sudija Suda BiH ima mjesečnu plaću od 3800 KM. Od 2016. do 2018. godine zaradila je 12.258 KM za svoj angažman u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita, a od 2013. do 2018. godine za svoj angažman u centru za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH zaradila je po osnovu honorara 2.400 KM. Od predmeta Dženan Memić uzevši mito, da prikrije i zataška ubistvo Dženana Memića zaradila je 250.000,00 eura, odnosno, pola milijuna maraka!

Sead Kreštalica – na funkciji tužioca u Tužilaštvu Kantona Sarajevo i šefa Odjela za privredni kriminal i korupciji. Ima mjesečna primanja oko 2.600,00 KM mjesečno. Zataškao je i zastupao lažnu montiranu optužnicu u predmetu „Dženan Memić“ sa ciljem ne otkrivanja pravih ubica Dženana Memića. Zahvaljujući njegovim nečasnim i kriminalnim radnjama u montiranom sudskom procesu u predmetu „Dženan Memić“, koji je vođen skoro 5 godina, a usljed dva puta oslobađajuće presude za Ljubu i Bekriju Seferovića, troškovi su pali na teret budžetskih sredstava u iznosu od 1 milijun maraka.

Mladen Furtula – bivši tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je zajedno sa tužiocem Seadom Kreštalicom zastupao montiranu optužnicu u predmetu „Dženan Memić“, u međuvremenu je imenovan za državnog tužioca u Tužilaštva BIH. Trenutno, kao državni tužilac ima mjesečnu plaću oko 3.800,00 KM!

Prema ZAKONU O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine FBiH, broj 72/05, 22/09 i 55/13. Tekst koji je italic su izmjene i dopune objavljene u „Službenom glasniku BiH“, broj 55/13)

Ovim Zakonom utvrđuju se plaće, naknade i druga materijalna prava sudija, tužilaca i stručnih saradnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U tome zakonu je navedeno, da osnovna mjesečna plaća sudija na Federalnoj razini iznosi:

 1. Za sudije općinskih sudova: 2.400 KM. b) Za šefove odjeljenja općinskih sudova: 2.600 KM. c) Za predsjednike osnovnih sudova: 2.800 KM. d) Za predsjednike općinskih sudova sa 30 ili više sudija: 3.200 KM. e) Za predsjednike općinskih sudova sa 60 ili više sudija: 3.600 KM.
 2. Za sudije kantonalnih sudova: 3.000 KM. g) Za šefove odjeljenja kantonalnih sudova: 3.200 KM. h) Za predsjednike kantonalnih sudova: 3.400 KM. i)
 3. Za sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 3.800 KM.
 4. Za šefove odjeljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
 5. Za predsjednike Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.

Osnovna mjesečna plaća tužilaca na federalnoj razini iznosi:

 1. Za tužioce kantonalnih tužilaštava: 2.400 KM.
 2. Za šefove odsjeka kantonalnih tužilaštava: 2.600 KM.
 3. Za zamjenike glavnog tužioca kantonalnih tužilaštava: 3.000 KM. d)
 4. Za glavne tužioce kantonalnih tužilaštava: 3.400 KM.
 5. Za tužioce Tužilaštava Federacije Bosne i Hercegovine: 3.800 KM.
 6. Za zamjenike glavnog tužioca Tužilaštava Federacije Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
 7. Za glavnog tužioca Tužilaštava Federacije Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.

Prema ZAKON O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE (Integralni tekst Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 90/05 (Visoki predstavnik) i 32/07.)

Ovim Zakonom utvrđuju se plaće, naknade i određena materijalna prava sudija i tužilaca i određenih kategorija stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Osnovna mjesečna plaća sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine:

 • a) Za sudije Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine: 4.200 KM.
 • b) Za predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: 4.800 KM.

Osnovna mjesečna plaća sudija Suda Bosne i Hercegovine iznosi:

 • a) Za sudije Suda Bosne i Hercegovine: 3.800 KM.
 • b) Za šefove odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
 • c) Za predsjednike Suda Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.

Osnovna mjesečna plaća tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine:

 • a) Za tužioce Tužilaštva Bosne i Hercegovine: 3.800 KM.
 • b) Za šefove odsjeka Tužilaštva Bosne i Hercegovine: 4.000 KM.
 • c) Za glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine: 4.400 KM.

NAPOMENA: I opet ne rade svoj posao. Iz Izvještaja sudije R. Priebea: „Pravosuđe BiH se ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korucije“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI