fbpx

ZBOG KLEVETA Sud “opalio” Dragana Mektića po džepu sa skoro 16 tisuća maraka kazne! Sudi mu se zbog kriminala i korupcije!

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

Nenad Stevandić, lider Ujedinjene Srpske, dobio je sudski spor protiv Dragana Mektića, funkcionera SDS-a, a kojeg je tužio za klevetu, piše Josip Šimić-Đinđić!

Presudu je donio Osnovni sud u Banjaluci, a prema njoj, Mektić je dužan da Stevandiću, na ime naknade nematerijalne štete radi pretrpljenih duševnih bolova nastalih usljed povrede ugleda i časti koje je pretrpio zbog klevete isplati 2.500 maraka. Osim toga, Mektić je obavezan da Stevandiću nadoknati troškove parničkog postupka u iznosu od gotovo 2.500 maraka.

Prema presudi, kleveta je iznesena u emisiji “Ukrštenica”, emitovanoj na Radio-televiziji Republike Srpske 29. januara 2018. godine. Mektić je tada, između ostalog, Stevandića povezivao s ubistvom inspektora Šušnice i dodao da je “Stevandić sa crvenom beretkom i crvenim kombijem maltretirao Srbe po Banjaluci”.

“Ma nisam ga prijavio, evo MUP-a nek istražuje, a on mene ako nije istina nek’ tuži. Ja ću mu dovesti ljude koje je maltretir’o, trp’o u kombije i odvodio u neku baraku, maltretir’o i tuk’o. On je ratovao u Banjaluci, ovdje pred Boskom”, rekao je tada Mektić, navodi se u tužbi koju je Stevandić podnio.

Osnovni sud u Banjaluci je prvi put u oktobru 2019. presudio u korist Stevandića, ali se Mektić žalio Okružnom sudu koji je poništio prvostepenu presudu i vratio postupak Osnovnom sudu na novo odlučivanje, koji je Mektića ponovno proglasio odgovornim. Ova presuda još nije pravomoćna!

Tijekom 2018. godine, Općinski sud u Sarajevu naredio je tadašnjem ministru bezbjednosti/sigurnosti u Savjetu ministara Draganu Mektiću da zbog klevete mora isplatiti tadašnjem vršiocu dužnosti glavnog tužioca BiH Gordani Tadić 3.000 KM sa uračunatim kamatama-

“Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom je izrečeno da se djelimično usvaja tužbeni zahtjev i nalaže tuženom Mektiću da tužiocu Gordani Tadić isplati 3.000 KM sa kamatama po kamatnoj stopi u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od 11. avgusta 2017., kao dana podnošenja tužbe, pa do isplate”, navela je tada portparol ovog suda Amra Hodžić.

Mektić je uz presudu dužan, da Tadićevoj da nadoknadi i troškove parničnog postupka u iznosu od 1.109 KM. Naložena je i javna izreka ove presude na Radio-televiziji BiH u emisiji “Dnevnik 2”, nakon što ona bude pravosnažna.

U aprilu/travnju 2018. godine, Općinski sud u Sarajevu naložio je Mektiću, da isplati tadašnjem potpredsjedniku VSTS-a Ružici Jukić 3.500 KM na ime nematerijalne štete zbog klevete nanesene u emisiji “Pošteno” FTV-a, kao i troškove postupka u iznosu od oko 1.200 KM.

Jukićeva je tužila Mektića zbog uvreda koje je iznio poput onih da je “frizerka”, da je “nacionalista” i da “mrzi Srbe”, da je davala sugestije sudiji Lejli Fazlagić i da joj je Tadićeva rodica.

Tijekom 2020. godine, Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a, tužio je Dragana Mektića, zbog klevete. Sud u Pranjavoru kaznio je Mektića sa 1850,00 KM, te ha obavezao, da navedeni iznos uplati Mijatoviću. Ova presuda je pravomoćna!

Protiv Mektića pred Općinskim sudom u Sarajevu teče nekoliko parnica po tužbi, koje je protiv njega podnio lider SBB-a Fahrudin Radončić i drugi.

Mektiću se trenutno sudi pred Sudom Bosne i Hercegovine, zbog kriminala i korupcije po optužnici Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 30. 12. 2019. godine, koja je od strane suda potvrđena, a koja ga zajedno sa njegovim suradnicima tereti i to Dragana Mektića za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 220. stav 3. KZBiH, optuženi Igor Golijanin produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 220. stav 2. KZBiH i optuženi Edin Garaplija produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 220. stav 3., a u vezi s članom 31. KZBiH.

Protiv njega je aktivno jo najmanje nekoliko krivičnih istraga u Tužiteljstvu BiH.

Autor: Josip Šimić Đinđić/ Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI