Zoran Galić prvi na listi za novog direktora FUP-a

Autor: Patria

SARAJEVO - Nezavisni odbor je na 11. sjednici održanoj 15.4.2019. godine, nakon provedenog intervjua i postupka bodovanja, sačinio Listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete Javnog konkursa za direktora Federalne uprave policije prema broju osvojenih bodova kako slijedi:

1. Zoran Galić, sa ukupno osvojenim 97 bodova;
2. Milan Galić, sa ukupno osvojenim 96 bodova;
3. Ensad Korman, sa ukupno osvojenim 89,5 bodova;
4. Robert Perić, sa ukupno osvojenim 89 bodova;
5. Ljuban Frljić, sa ukupno osvojenim 83,3 boda;
6. Mustafa Hujdurović, sa ukupno osvojenim 79,6 bodova;
7. Zoran Čegar, sa ukupno osvojenim 78,8 bodova;

Raije je utvrđeno da sedam od osam kandidata ispunjava uvjete. Jedini koji ne ispunjava uvjete je Ivica Bošnjak, zbog trajanja dužine staža osiguranja.

Zoran Galić, je aktualni direktor Granične policije BiH, a do izbora novog direktora FUP-om rukovodi Korman, zamjenik direktora FUP-a. Čelna pozicija ostala je upražnjena nakon odlaska Dragana Lukača.

Autor: Patria

ZADNJE VIJESTI