Distribucija premije osiguranja/markice za 2019.godinu u HNŽ-u

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije/kantona započinje redovitu distribuciju premije osiguranja/markice za 2019.godinu.

Razdoblje predviđeno za redovitu distribuciju premije osiguranja je od 17.12.2018. do 28.02.2019. godine.

Odlukom Upravnog vijeća Zavoda, cijena premije osiguranja ostaje 20 KM po osiguranoj osobi, s tim da su djeca do navršenih 18. godina života oslobođena plaćanja participacije odnosno premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja/markicu mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na osiguranje. Djeca koja u 2019. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Popis usluga dostupan na:

www.zzo.ba

Uplata premije osiguranja za 2019. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda broj: 5 5 5 0 0 0 0 0 0 4 8 7 3 2 9 8 (vrsta prihoda 722 611).

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju jednom uplatnicom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Popis treba sadržavati ime i prezime osobe za koju se uplaćuje premija osiguranja i matični broj (JMB). Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Kako bi osiguranicima olakšali kupovinu premije osiguranja (markice) osigurano je 14 punktova na kojima osiguranici mogu preuzeti premije osiguranja i ovjeriti zdravstvene iskaznice.

U nastavku je pregled svih punktova Zavoda, lokacije na kojima se punktovi nalaze, radno vrijeme punktova te informacija gdje je moguće plaćanje premije osiguranja na samom punktu, a gdje to, zbog tehničkih ograničenja, nije moguće:

Mjesto distribucije premija osiguranja za 2019.-

Područni ured Mostar DA – 7,30-14,00
BH pošta -Sjeverni logor – DA 8,00-14,00
Dom zdravlja Mostar DA DA 7,30-14,00
Glavna pošta Mostar DA DA 7,30-14,00
Poštanski ured Avenija DA DA 7,30-14,00
Poštanski ured Balinovac DA DA 7,30-14,00
PU Čitluk DA – 7,30-14,00
PU Čapljina – – 7,30-14,00
PU Stolac – – 7,30-14,00
PU Neum DA – 7,30-14,00
Područni ured Ravno – – 7,30-14,00
Područni ured Jablanica DA – 7,30-14,00
Područni ured Konji c DA – 7,30-14,00
Područni ured Prozor Rama – – 7,30-14,00

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI