FOTO: I Sarajevo uz doktore medicine i stomatologije HNŽ-a

Autor: N. Sarić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Doktori medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanske županije jučer su stupili u generalni štrajk. Podsjetimo, od županijske Vlade traže potpisivanje zasebnoga kolektivnoga ugovora za doktore medicine i stomatologije, kao što je to urađeno u drugim županijama.

Također, traže povećanje satnice s trenutne 2 marke na 2,6 maraka te povećanje koeficijenata za 1,2 za sve grupe liječnika – za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste.

Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH, u koordinaciji sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije u HNŽ-u, također je organizirao štrajk solidarnosti u svim zdravstvenim ustanovama na području FBiH, kao podršku generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije u HNŽ, pa su nam stigle i fotografije njihovih kolega iz Sarajeva.

Svi doktori medicine i stomatologije, koji su članovi Sindikata doktora (njih više od 4.000) u vrijeme pauze (10.30 – 11.00) pridružili su se svojim hercegovačkim kolegama pokazujući i na taj način solidarnost s članovima koji su u HNŽ-u započeli generalni štrajk.

Autor: N. Sarić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI