Na snagu stupio novi Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Na jučer održanoj 18. Sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja članovi Vijeća jednoglasno su usvojili novi Pravilnik o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava ZZO HNŽ/K. Ovim Pravilnikom regulirano je financiranje terapije specifičnim lijekovima i medicinskim sredstvima, a ključni razlog za donošenje ovoga Pravilnika je donošenje nove Liste lijekova i proširenje prava osiguranika.

Usvojenim Pravilnikom lijekovi za epilepsiju (okskarbazepin, topiramat, pregabalin, gabapentin, levetiracetam, Na-valproat) i lijekovi za duševne bolesti (aripiprazol, kvetiapin i escitalopram) skinuti su s financiranja preko Pravilnika o sufinanciranju jer su uvršteni na pozitivnu listu lijekova.

Također, s pozitivne Liste lijekova skinuti su lijekovi somatotropin (hormon rasta) i alfa dornaza (lijek za cističnu fifrozu) i isti će biti financirani putem Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 100% iznosu, a za financiranje ovih lijekova osiguranici mogu podnijeti zahtjev nadležnim područnim uredima Zavoda.

Pored navedenog izmjene Pravilnika odnose se i na povećanje prava osiguranika u liječenju:

– Liječenje niskomolekularnim heparinima – odobreno razdoblje liječenja povećano je sa 4 na 6 tjedana nakon poroda

– Liječenje pothranjenosti (malnutricije) kod djece i omladine od navršene 26. godine života sudjelovanje Zvaoda povećano je sa 100 KM na 500 KM mjesečno, a najduže 6 mjeseci

– Za sve osiguranike Zavoda koji se liječe od amiotrofične lateralne skleroze postotak sudjelovanja Zavoda povećan sa 50% na 100%.

– Povećana su prava djece oboljele od bulozne epidermolize

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI