Osniva se komisija za primjenu biomedicinski pomognute oplodnje u FBiH

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Federalno ministarstvo zdravstva pokrenulo je aktivnosti s ciljem formiranja Komisije za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, te se u više navrata obraćalo kliničkim centrima u Federaciji BiH s molbom da predlože članove ove Komisije

“Komisija će biti formirana nakon što zaprimimo kompletne prijedloge svih kliničkih centara. U suradnji sa Federalnim i županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja Komisija treba utvrditi prijedlog obima prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje”, potvrđeno je Feni iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Navedena Komisija će u okviru svojih ovlasti, surađivati sa nadležnim zavodima zdravstvenog osiguranja te utvrditi obim prava na liječenje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Nadalje, u roku od šest mjeseci od dana formiranja, Komisija bi trebala izraditi smjernice za obavezno liječenje neplodnosti, a u smislu definiranja primjerenih metoda biomedicinski pomognute oplodnje”, rečeno je iz Ministarstva, koje u okviru svojih nadležnosti nastavlja poduzimati potrebne mjere kako bi se Komisija što prije formirala.

To je jedan od preduvjeta za potpunu implementaciju Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u praksi, koji je stupio na snagu prošle godine.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI