Premije osiguranja vrijede jednu kalendarsku godinu

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Zbog velikog broja upita osiguranika Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona još jednom informira osiguranike kako premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu ( premija osiguranja iz 2019. godine prestala je vrijediti 31.12.2019. godine).

Kako ne bi plaćali participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite osiguranicima je omogućeno da do 1.03.2020. godine pribave premiju osiguranja za 2020. godinu koja vrijedi do 31.12.2020. godine.

Popis usluga dostupan ovdje:

https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne, osigurane osobe.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, a time i kupovine premije osiguranja kao zamjene za participaciju.

Nakon 01.03.2020. godine, premiju osiguranja mogu kupiti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje.

Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

S početkom izdavanja elektroničkih zdravstvenih iskaznica (01.04.2019. godine) Zavod je prestao s aktivnostima lijepljenja markica u zdravstvene iskaznice/legitimacije osiguranika. Umjesto markica u zdravstvenim iskaznicama/legitimacijama, premije osiguranja za 2020. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav.

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju sačiniti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju premiju osiguranja.

Također, podatke o izvršenoj uplati premije osiguranja i Zahtjev za evidentiranje i aktiviranje premije osiguranici Zavodu mogu poslati i putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) ili koristeći link:

https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati premije osiguranja putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentirane u informacijski sustav, najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

Sve dodatne informacije osiguranici mogu dobiti putem telefona, e mail-a ili dolaskom u najbliži područni ured Zavoda.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611), navodi se u priopćenju ZZO HNŽ.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI