Upravno vijeće ZZO HNŽ-a donijelo Rebalans II za 2018. godinu i Financijski plan Zavoda za 2019.

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, u sjedištu Zavoda u Mostaru, 29.12.2018. godine, održalo je 13. redovitu sjednicu zakazanu po žurnom postupku.

Sjednici je nazočilo 8 od 9 članova Upravnog vijeća koji su razmatrali pet točaka dnevnog reda među kojima su Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu (Rebalans II) i Prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu s Odlukom o izvršenju Financijskog plana za 2019. Godinu.

Po usvajanju dnevnog reda članovi Vijeća razmatrali su Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu (Rebalans II). Predloženi Rebalans II obrazložio je direktor Zavoda, Rade Bošnjak, kazavši kako je Zavod ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od 11.000.000 KM i predložio da se Rebalansom II ova sredstva usmjere prema ugovornim zdravstvenim ustanovama, a u svrhu podizanja kvalitete pružanja usluga zdravstvene zaštite.

„Predanim radom i domaćinskim odnosom prema novcima naših osiguranika kojima raspolaže ovaj Zavod, a zahvaljujući stručnosti i posvećenosti radnika Stručne službe Zavoda možemo na kraju ove kao i proteklih pet godina govoriti o uspješnoj poslovnoj godini. Ovakvim financijskim rezultatom Zavod u velikoj mjeri doprinosi daljnjoj stabilnosti zdravstvenog sustava županije i značajno pomaže ugovornim zdravstvenim ustanovama koje su u lošem financijskom stanju, posebice bolnice nakon stupanja na snagu novih Kolektivnih ugovora. Predlažem Upravnom vijeću da prihvati predloženi Rebalans s pripadajućim odlukama“ – kazao je direktor Bošnjak.

Nakon rasprave članovi Vijeća glasovali su po predloženom Rebalansu II i isti prihvatili jednoglasno.

Po usvajanju Rebalansa II direktor Bošnjak, članovima Vijeća, obrazložio je Prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu i kazao:“ 2018. godinu završavamo s ukupno ostvarenim prihodima od 140.900.000 KM od kojih u 2019. godini ne možemo računati na 6.800.000 KM jer se neće ponoviti u narednoj godini. To su bila sredstva po zaostalim dugovima inozemnog osiguranja, zaostalim dugovima obveznika uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje svojim radnicima, sredstva koja smo prihodovali po sporazumima o obročnoj otplati dugova sklopljenih s Poreznom upravom i ovim Zavodom, a koji su istekli u ovoj godini kao i dva granta Vlade HNŽ/K za sufinanciranje programa PACS-a, RIS-a i skrininga ranog otkrivanja karcinoma dojke”.

“Također, smanjene su i bankovne kamate za depozitna sredstva, smanjeni su prihodi od premije osiguranja (markica), te još neke stavke neporeznih prihoda.Za iduću godinu pripremili smo Prijedlog Financijskog plana u ukupnom iznosu od 138.095.000 KM što je značajno povećanje u odnosu na 2018. godinu, a ujedno i rizik za ovaj Zavod u smislu njegovog ispunjenja. Međutim, svjesni ukupnih okolnosti i realnih poteškoća s kojima se nose naše ugovorne zdravstvene ustanove u ovakav rizik ulazimo svjesno i spremni smo učiniti sve potrebne mjere i radnje kako bi Plan bio realiziran. Ključna promjena u odnosu na Plan iz 2018. godine odnosi se na podizanje ugovornih sredstava za zdravstvene ustanove za 4.000.000 KM. Također, na poziciji transfera planirali smo 3.000.000 KM za pomoć zdravstvenim ustanovama u izvršenju ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite,a o istima odlučivati će ovo Vijeće kada se i ako se ostvari ovaj Financijski plan. Unatoč svim ovim činjenicama ne smijemo zaboraviti i druga prava osiguranika kako što je lista lijekova, ortopedska pomagala, odgovornost Zavoda prema našim osiguranicima po Zakonu u medicinski potpomognutoj oplodnji, banjsko liječenje i druga prava osiguranika. U svrhu povećanja navedenih prava osiguranika planirali smo povećanje sredstava za 2.500.000 KM. Predlažem Upravnom vijeću da, bez obzira na rizike, prihvati ponuđeni prijedlog.“

Članovi Vijeća prihvatili su obrazloženje direktora Bošnjaka i jednoglasno usvojili Prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu, priopćeno je iz ZZO HNŽ-a.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI