Usvojena izvješća o poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a u 2018. godini

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - U sjedištu Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru, 13.03.2019. godine, Upravno vijeće Zavoda održalo je petnaestu redovitu sjednicu i usvojilo Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/ K, Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvješće o radu drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabava, Izvješće o izvršenju Plana rada, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu i Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama.

U Izvješću o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 5% (145 doznaka više već u prethodnoj godini) i financijskih troškova po istima za 1% (12.581 KM) u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja izdanih doznaka zabilježeno je u DZ Ravno, DZ Konjic, DZ Stolac i DZ Neum, dok je pad broja izdanih doznaka zabilježen u DZ Čapljina i DZ Jablanica. Porast broja izdanih doznaka u direktnoj je vezi s izrazitim porastom broja oboljelih od malignih bolesti, rizika u trudnoći, korištenju bolovanja u svrhu njege člana obitelji, nedovoljnim stupnjem razvijenosti obiteljske medicine kao i s velikom fluktuacijom liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Usporedbom podataka o potrošnji lijekova u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu evidentan je blagi porast ispisanih recepata uz smanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava. U 2018. godini Zavod je na lijekove s Liste lijekova potrošio 12.447.492 KM, odnosno 205.155 KM manje u odnosu na prethodnu godinu.

Potrošnja lijekova za kronične bolesti čini preko 85% ukupne potrošnje, a ostatak potrošnje uvjetovan je epidemiološkom situacijom i sezonskom pojavnošću bolesti. Tijekom 2018. godine 82.238 osiguranika uzimali su lijekove s liste, prosječno 13 recepata i 17 pakiranja u vrijednosti od 151 KM. Prosječni ugovorni liječnik propisivač (liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti), koji je u prethodnoj godini bilo 241, propisao je 4.454 recepata s 5.829 pakiranja lijeka u vrijednosti od 51.649 KM. Lijekovi su, u 2018. godini, izdavani u 66 ugovornih ljekarni. Prosječno je svaka ugovorna ljekarna izdala 16.261 recepata s 21.286 pakiranja lijekova u vrijednosti od 188.598 KM.

Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2018. godini ukazuje na značajan porast ukupnog broja realiziranih odobrenja za 12,2% i broja korisnika za 10,5% kao i neznatan porast iznosa financijskih sredstava za 0,2% u odnosu na 2017. godinu. Ovakav rezultat potrošnje ortopedskih i drugih pomagala u direktnoj je vezi sa znatnim smanjenjem potrošnje po pojedinim pomagalima s jedne strane i kontinuiranim povećanjem potrošnje za pelene i intraokularne leće s druge strane. Također, povećanje broja realiziranih odobrenja rezultat je kontinuirane komunikacije nadležnih službi Zavoda sa osiguranicima o njihovim pravima i mogućnosti izbora pri nabavi.

U 2018. godini Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za potrebe liječenja osiguranika u zdravstvenim ustanovama izvan županije/kantona utrošio je 1.675.826 KM. Značajan dio ovih sredstava (180.994 KM ) utrošen je za usluge PET CT – a i u porastu je za 7,5% u odnosu na 2017. godinu. Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/K pokazuje kako je, u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, došlo do smanjenja broja izdanih uputnica za 10% i povećanje troškova za 7%. Analizirani podatci i dalje ukazuju na kontinuirani porast broja oboljelih od malignih bolesti kojima se dijagnostika i liječenje ne može završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije. Također, prosječan financijski trošak po uputnici evidentno je povećan iz razloga što se na liječenje izvan županije/kantona upućuju samo pacijenti sa najsloženijim dijagnozama kojima se liječenje ne može osigurati u ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNŽ/K, a ta liječenja uvijek su zahtjevna, dugotrajna i vrlo skupa.

Također, na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2018. godinu. Usvojeno Izvješće za razdoblje 01.01. do 31.12.2018. godine pokazuje kako je Zavod ostvario prihode od 138.494.461 KM što je za 1,71% niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans II) za 2018. godinu i rashode u iznosu od 138.579.627 KM što je za 1,65% niže u odnosu na planirano. Kada se usporede ostvareni prihodi i realizirani rashodi Zavoda u 2018. godini vidljivo je kako je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K ostvario negativan financijski rezultat od 85.166 KM.

„Uzmemo li u obzir činjenicu da je Zavod na prihodovnoj strani Financijskog plana za 2018. godinu planirao i 2.400.000 KM prenesenih sredstava iz ranijeg razdoblja, možemo kazati kako je Zavod 2018. godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom od 2.314.834 KM“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Pored usvojenih izvješća Upravno vijeće ZZO-a HNŽ/K jednoglasno je usvojilo Odluku o doznačavanju sredstava osobnog sudjelovanja osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama. Sredstva u iznosu od 1.922.789,40 KM će, ugovornim zdravstvenim ustanovama, biti doznačena sukladno broju osiguranika i broju zdravstvenih usluga koje pružaju.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI