VIDEO: Što mislite o modelu – s knjižicom privatno kod doktora?

Autor: Dnevno.ba

MOSTAR - Jedna od ključnih zadaća zavoda zdravstvenog osiguranja je ugovaranje usluga zdravstvene zaštite u ime osiguranika.

Zdravstvena zaštita pruža se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je županijski zavod osiguranja zaključio ugovor.

Ugovorne ustanove trebale bi se birati na temelju vrste, obim i kvalitete usluga koje pružaju pacijentima.

Novac kojim upravlja ZZO je novac građana i oni moraju imati pravo birati gdje se žele liječiti!

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI