Izgubljeni izumi Nikole Tesle koji bi promijenili svijet

Autor: Banjaluka.com

NEW YORK - Odbačene i namjerno "zaboravljene” Tesline pronalaske koji bi, da su se primjenili, definitivno promijenili svijet u kojem živimo.

Leteći tanjur

Godine 1911. u intervjuu za “New York Herald”, Tesla je rekao da radi na letjelici koja će prkositi gravitaciji.

Zračni brod

Tesla je svojevremeno sugerirao da če “zračni brodovi” prevoziti putnike od New Yorka do Londona za tri sata i da će putovati na 13 kilometara iznad zemlje.Također, ovi brodovi trebalo je da budu bespilotni i da crpe energiju iz atmosfere. Mnogi smatraju da su današnji dronovi razvijeni na osnovu Teslinih ideja.

Besplatna električna energija

Uz pomoć financijskih sredstava koja je osigurao JP Morgan, Tesla je dizajnirao “Vardenklif kulu”, gigantski bežični predajnik koji je navodno bio sposoban osigurati bežičan prijenos podataka i energije čitavoj planeti. Tesla je prvobitno namjeravao emitirati tekstualne poruke, slike i talefonski signal, ali je projekt prerastao u ideju o snabdjevanju cijelog svijeta električnom energijom. Nažalost, besplatna struja nije profitabilna i JP Morgan je odbio da financira promjene. Projekt je napušten 1906. godine.

Teslin oscilator

Pred kraj 19. stoljeća, Tesla je konstruirao mali oscilator koji je, kada bi se prikačio za neki objekt, izazivao efekt zemljotresa. Uvidjevši katastrofalan utjecaj takve naprave, Tesla je, prema vlastitim riječima, uzeo čekić i u potpunosti ga uništio.

Autor: Banjaluka.com

ZADNJE VIJESTI