ADNAN LUKAČ: SPUS je dužan studentima u Sarajevu objasniti događanja na izbornoj skupštini

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Nakon priopćenja trinaest studentskih udruženja koji su napustili sjednicu Izborne skupštine reagirao je Adnan Lukač, član Odbora za pitanja mladih Demokratske fronte koji traži da Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu studentima koje bi trebali predstavljati objasni događanja na održanoj sjednici.

S obzirom da smo od dosadašnjih predstavnika SPUS-a navikli dobivati polovične i populističke izjave najviše predstavničko tijelo studenta treba odgovoriti na naredna konkretna pitanja:

1. Koliko je trajao proces prijema kandidatura i kada je završen? Da li su sve kandidature uzete u obzir na sjednici Izborne skupštine pristigle najdalje deset dana prije sjednice i da li su imena kandidiranih objavljena najdalje sedam dana prije sjednice, kako je to predviđeno Zakonom o studentskom organiziranju KS?

2. Tko su bili članovi Izborne komisije i da li je ijedan član komisije bio u rukovodstvu SPUS-a, što Zakonom o studenskom organiziranju nije dozvoljeno?

3. Da li su na Izbornoj skupštini zastupani interesi svih studenata UNSA i jesu li u tijeku izbornog proces na bilo koji način prekršeni Zakon o studentskom organiziranju KS, Statut UNSA ili Statut SPUS-a?

4. Da li je na sjednici prisustvovao Haris Zahiragić koji je na prethodnim Općim izborima bio kandidat Stranke demokratske akcije, te ako jeste u kojem svojstvu i da li se obraćao članovima skupštine?

5. Da li je dosadašnji predsjednik SPUS-a, Merim Serdarević jednoj od članica skupštine rekao da „bi se trebala stiditi marame koju nosi“ i da li SPUS ovakvo ponašanje smatra prihvaljivim?

6. Smatrate li da je SPUS i dalje adekvatan predstavnik studenata ako trinaest matičnih udruženja smatra da je izbor rukovodstva SPUS-a nelegalan?

Sve dok predstavnici Studentskog parlamenta u Sarajevu ne odgovore na otvorena pitanja koja su navedena teško je SPUS smatrati adekvatnim i legalnim predstavnikom studenata Sarajeva. Već dugo smo svjedoci javnog „šurovanja“ SPUS-a sa Strankom demokratske akcije što se potvrdilo i time da su pojedini članovi rukovodstva SPUS-a bili i kandidati pomenute stranke, te se postavlja jasno pitanje: „U čijem interesu radi Studentski parlament?“, jer u interesu studenata, nažalost, već odavno ne.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI