fbpx

TREĆI FELJTON: 100 tisuća maraka mita sudiji Ustavnog suda BiH, koji sjedi u društvu kriminogenih lica – u spašavanje sudije uključio se i njegov sin – tužilac Državnog tužilaštva!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, u više krivičnih predmeta (broj predmeta poznat redakciji), provodi opsežne istražne radnje protiv nekadašnje glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Dalide Burzić i drugih, zbog osnovane sumnje, da su u više krivičnih predmeta, postupajući, počinili krivično djelo „Organizirani kriminal“ iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona F BiH u stjecaju sa više krivičnih djela, piše Josip Šimić-Đinđić!

Nekadašnja glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić (danas sudija Suda BiH) je zajedno sa drugima osumnjičena, da je u periodu od mjeseca jula 2015. godine do marta 2019. godine, kada je Odlukom VSTV-a BiH od kraja prosinca 2014. godine do ožujka 2019. godine obavljala funkciju glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, i kada je Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća od 14. 2. 2019. godine imenovana je za sutkinju Suda BiH, u smislu člana 2. stav 21. KZ F BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017), organizirala kriminalnu Grupu – formiranoj od strane Burzić Dalide, od najmanje tri osobe i više osoba, a koja je postojala u gore navedenom vremenskom periodu, djelujući u cilju učinjenja jednog ili više krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora preko tri godine, odnosno pet ili teža kazna, formirala, organizirala, nadzirala, usmjeravala i hijerarhijski Grupu osnovala, uz poštivanje interne discipline – za organizirani kriminal – strukturirala, te u Grupi i nad članovima Grupe primat ostvarila, a koju Grupu je organizirala radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, te amnestiranju i zataškavanju najtežih oblika krivičnih djela, vršeći sa svoga moćnog utjecaja odmazdu i osvetu prema svima, koji su ukazivali na ovu organiziranu Grupu, a kojoj Grupi su pristupili kao članovi J.R., A.T., S.B., S.S., S.A., S.K., N.B., Ž.E., S.K., A.K., D.P., J.B., A.R-M., M.Ć., I.P., M.F., A.R., O.Ć., V.H., M.H., O.M., V.Š., S.Č., O.H., Š.K., I.P., Z.K., T.H., Z.M., A.A., S.Ž., J.M., J.Đ.V., D.S., V.Ć., M.F., V.M., D.P., N.M., M.K., Š.H., DŽ.H., E. G., S.H., A.Š. N.M., J.B., M.O., S.I., i drugi,
noseći svijest, intenciju i volju pripadnosti ovoj Grupi, a radi sticanja materijalnih i nematerijalnih interesa sebi i drugima, te ostvarivanja protupravnih interesa, nezakonite moći, dobiti i utjecaja, na nosioce pravosudnih i političkih dužnosnika, montiranjem i fingiranjem istraga i optužnica, pa su prikrivanjem dokaza i počinilaca, fingiranjem dokaza, prikrivanjem činjenica, podmetali drugima tragove krivičnog djela na koji način su montiranjem izazvali pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv lica za koju su znali da nije učinitelj, vještake i svjedoke iznuđivanjem i zastrašivanjem na lažan iskaz u krivičnom postupku navodili, svjedoke i vještake u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge koristi na lažan iskaz navodili, druge na davanje lažnog iskaza i nalaza podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom iznuđivali, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela drugima prikazivali, s ciljem da pomognu počiniocima nakon učinjenog djela lažnim nalazima i iskazima spriječe ili znatno otežaju dokazivanje u sudskom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili disciplinskom postupku u Federaciji, sakrivali, uništavali ili učinili neupotrebljivim tuđi predmet ili ispravu koja služi dokazivanju, navodili druga lica, da lažno prijave koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, krili počinitelje krivičnih djela, iako su znali, da se za navedena djela može izreći kazna zatvora od tri godine, pomažući počiniocima krivičnih djela, da ne budu otkrivena, te nakon izvršenja krivičnih djela, pružali pomoć učiniteljima krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora pet godina ili teža kazna, zajedno i po međusobnom dogovoru, u sastavu Grupe, dogovarali dva ubistva, učinjenje krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji za koje se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna, pripremali sredstva, te u sapočinilaštvu i po uputama, poduzimali izravne radnje, koje su stvarale uvjete za izravno učinjenje, krivičnih djela, koje su mogle dovesti do krivičnog gonjenja drugih lica, te su u sastavu Grupe pripremali i dogovarali učinjenje krivičnih djela za koje se po zakonu u Federaciji može izreći tri godine zatvora ili teža kazna, pa u vremenu kad je još bilo moguće spriječiti njegovo učinjenje to nisu prijavili, iako su znali, da će djelo biti učinjeno, u okviru svojih službenih dužnosti, iako su znali za učinjenje krivičnih djela i počinioce, nisu prijavili krivično djelo i učinitelje (o čemu smo pisali kao u vezanim tekstovima Feljton 1 i 2), na način da su:

  • Dalida Burzić u svojstvu glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a nakon što je prethodno – u vremenskom prethodno citiranom periodu – Grupu osnovala i u istu Grupu članove udružila, te primat u Grupi i nad članovima Grupe ostvarila i realizirala, u krivičnom postupku u Federaciji, zajedno sa drugim članovima Grupe, silom, prijetnjom ili drugim oblikom prinude ili obećanjem dara ili kakve druge nedopuštene koristi na lažan iskaz i krivična djela navodili, te na činjenje krivičnih djela pripremali i nagovarali, druge na davanje lažnog iskaza i drugih krivičnih djela podstrekavali, te iste ucjenama i prijetnjama ili drugim neprikladnim načinom sredstva iznuđivali, primoravajući i uslovljavajući druge članove Grupe, da moraju izvršavati naloge i upute Burzić Dalide, te korist od takvog učinjenog krivičnog djela u izvršavanju naloga i uputa drugima prikazivali, fingiranjem i podmetanjem dokaza, te podmetanjem tragova krivičnih djela, iznuđivanjem i podstrekavanjem na davanje lažnog iskaza druge poticali, prikazujući drugim članovima Grupe protupravnu korist od takvog učinjenog krivičnog djela, te u sastavu Grupe krivična djela dogovarali i pripremali, a radi zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja, dobiti i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, te nezakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, i ostvarivanja dobiti s ciljem protupravnih interesa i motiva, koje je – kroz presude spomenutih sudskih institucija, ostvariti željela, tako što je:

A) – Dalida Burzić, kao ravnopravna organizatorica kriminalne Grupe – Primus inter pares -, zajedno i po prethodnom dogovoru sa članovima Grupe O.H., S.S., S.B., M.K., D.P., Z.K., i drugim, njima poznatim licima, a nakon što je prethodno tijekom marta i aprila 2017. godine, članu Grupe O.H., obećala i čvrsto obećanje dala, da Tužilaštvo KS protiv njega ima dokaze o njegovim kriminalnim radnjama, ali da neće biti uhapšen, ukoliko bude ispunjavao protupravne zahtjeve Burzić Dalide, na što isti prihvaćajući naloge i upute Burzić Dalide postaje pripadnikom kriminalne Grupe, pa je ista Burzić Dalida po prethodnom dogovoru sa članom Grupe O.H., a koji kao član Grupe, pristaje na naloge i upute Burzić Dalide, na način, da Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, svojim Zahtjevom i Prijedlogom, broj: T09 0 KTA 0110797 17 od 23. 03. 2017. godine, stavi pod posebne istražne radnje iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH člana Grupe O.H., rođen 12. 02. 1959. godine, i druga lica, a u kojem Prijedlogu za posebne istražne radnje je navedeno Općinskom sudu u Sarajevu, da se član Grupe O.H. i drugi, stave pod navedene mjere, zbog osnova sumnje, da su počinili krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. stav 1. i 2. KZ F BiH, u vezi sa krivičnim djelom „Primanje dara ili drugih oblika koristi“ iz člana 380. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 32. KZ F BiH, da bi Općinski sud u Sarajevu, postupajući po prijedlogu Tužilaštva KS, a prethodno dezavuiran, ne znajući sud, da se radi o dogovorenom „dilu“ i dogovoru Dalide Burzić i člana Grupe O.H., a s ciljem otkrivanja osumnjičenih u pripremanju, organiziranju, izvršenju i prikrivanju krivičnih djela, otkrivanja i identificiranja drugih osumnjičenih, te prikupljanja materijalnih dokaza, donio Naredbu, broj: 65 0 K 636069 Kpp od 23. 03. 2017. godine, označenu kao „STROGO POVJERLJIVO – HITNO“, te naredio Federalnoj upravi policije, da uz asistenciju Obavještajno – sigurnosne agencije BiH provodi Naredbu Općinskog suda u Sarajevu za posebne istražne radnje iz člana 132. u vezi sa članom 131. i članom 130. stav 2. ZKP-a F BiH nad članom Grupe O.H., rođen 12. 02. 1959. godine i drugima, da bi Burzić Dalida, a nakon što je istoga dana preko Suda ishodovala predmetnu Naredbu suda, članu Grupe O.H., takvu informaciju i saopćila, unatoč činjenici, da je sud predmetnu Naredbu označio kao „Strogo povjerljivu“, a člana Grupe O.H., kao osumnjičenog označio, te da bilo kakvo odavanje takvih informacija članovima Grupe ili drugim licima, ili trećim licima koja na to nemaju pravo, predstavlja krivično djelo odavanje službene tajne i pomoć učinitelju nakon učinjenog djela, da bi potom član Grupe O.H., postupajući po uputama Burzić Dalide, a nakon što je dobio informaciju od iste, da je sud izdao naredbu prema spomenutim policijskim i obavještajnim strukturama, da se nad članom Grupe O.H., i drugima, sprovode posebne istražne radnje, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, mobilnih i fiksnih telefona, presretanje i snimanje razgovora opremom za presretanje i snimanje, tajno praćenje i snimanje, te svakodnevno izlistavanje dolaznih i odlaznih poziva i odlaznih poruka, te praćenje baznih stanica preko kojih mobilnih aparata koristi i ostvaruje komunikaciju, da bi potom član Grupe O.H., sa mobilnih brojeva: 063-952-701, 032-554-815 i 062-900-900, a znajući, da se tajno prati i snima, u namjeri da namjesti željeni rezultat istrage Burzić Dalidi, te predstavi, da je člana Grupe O.H., angažirao A.D., iako su znali da to A.D., nije, sa prethodno navedenih brojeva pozvao sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Miodraga Simovića, koji koristi broj: 065-512-237, da se sastanu, na što sudija Simović i pristaje, ne znajući zaista i stvarno, da se član Grupe O.H., nalazi pod posebnim mjerama policijskih i obavještajnih struktura prema naredbi suda, da bi dana 01.04.2017. godine, sastanak bio organiziran i u Banjaluci, u bašti hotela „Bosna“ oko 12,45 sati i održan, kojom prilikom su se susreli sudija Miodrag Simović, inače otac Vladimira Simovića, tužioca u Državnom tužilaštvu BiH, član Grupe O.H., te E.D., o čemu je sačinjena službena zabilješka Federalne uprave policije, broj: 10/1-181/17 od 05.04.2017. godine, na okolnosti postupanja po prethodnoj naredbi suda – evidentiranih razgovora kao OTA „KUM 1“, kojom prilikom je član Grupe O.H., u kuverti formata 230×110, predao iznos od 100.000,00 KM u vidu mita, sudiji Miodragu Simoviću, koji iznos je prihvatio i primio, kako bi apelacija A.D., na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine bila usvojena, a na koji dokaz upućuju razgovori označeni, kao KUM 1, meta 6, broj: 474, 476, 484;

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

B) – U radnjama opisanim pod točkom A), a nakon što je Dalida Burzić prikupila izravan materijalni dokaz, koji dovodi do diskreditacije, suspenzije i hapšenja sudije Ustavnog suda BiH Miodraga Simovića, ista nakon 01. 04. 2017. godine, ili oko toga datuma, odlazi osobno kod sudije Simovića, te mu pokazuje i istog sa inkriminacijama o mitu suočava, govoreći mu, da ga pored navedenog može uhapsiti i za ometanje rada pravosuđa u predmetu „Pravda“, te da se nalazio sa licima koje su pod istragom Tužilaštva KS, te da je Naredba za njegovo hapšenje spremna, te da će ista navedenu Naredbu parafirati (odobriti) čim se vrati u prostorije Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, u Ured glavne tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo, na što je sudija Simović moli, da to ne čini, nudeći joj protuuslugu, te nastavnu i za uzvratnu pomoć, govoreći joj, da je na dužnost sudije Ustavnog suda BiH stupio je u maju 2003. godine, te na dužnost potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od maja 2003. do maja 2009. godine u dva mandata, te da je dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljao je u periodu od maja 2009. do maja do 2012. godine, a u naredne tri i dužnost potpredsjednika, te da na taj Sud, kao i svoje kolege ima utjecaj i moć, te da će svu svoju moć i utjecaj u Ustavnom sudu BiH, i drugim segmentima pravosudne, izvršne i zakonodavne vlasti, staviti na raspolaganje i u korist Burzić Dalidi na što Dalida Burzić i pristaje, govoreći mu Burzić Dalida zauzvrat, da „želi Ustavni sud pod svojom kontrolom i svim predmetima – za nju interesantnih, koje dođu po apelacijama pred taj sud“, ostvarujući tako protuzakoniti utjecaj i moć nad Ustavnim sudom BiH, te odmah po dolasku u Tužilaštvo Kantona Sarajevo Naredbu za lišenje slobode sudije Miodraga Simovića opoziva, dok ni člana Grupe O.H., nije uhapsila, iako je u naredbi o provođenju istrage i naredbi suda, kao osumnjičeni označen, te novac ili drugi oblik nedopuštene koristi dao, a sudbina novca i danas je nepoznata;

Opis nije dostupan.

C) – Kao u radnjama opisanim pod točkom B) – Burzić Dalida prijeti, uslovljava te sudiji Ustavnog suda BiH Miodragu Simoviću saopćava, da će navedene informacije preko medija kanalizirati i ustupiti, nagovještavajući istome, da će to biti kraj njegove pravosudne karijere u Ustavnom sudu, pokazujući istome Službenu zabilješku Federalne uprave policije, broj: 10/1-213/16 od 15.03.2017. godine, (sačinjenu 15 dana prije sastanka Simovića i lica O.H) prema kojoj je navedeno, da se član Grupe O.H., – prema saznanjima FUP-a – bavi raznim poslovima vezanim za trgovinu, te da je često viđan u društvu kriminogenih osoba i da je sklon različitim vrstama prijevara, te da je često zapadao u dugove i posuđivao novac od kamatara, dajući mu tako do znanja, da je kao sudija Ustavnog suda sjedio u društvu kriminogenih lica, odnosno u društvu lica – koje se prema saznanjima policijskih agencija – nalazi u društvu kriminogenih lica, te da je sklon različitim prijevarama, te da bi takve informacije, ukoliko bi bile objavljene u medijima, diskreditirale njega, kao sudiju Ustavnog suda na domaćem i međunarodnom nivou, jer što da očekuju građani BiH, kada sudije najviše pravosudne instance sjede sa licima koje se druže sa kriminogenim licima i licima koje su sklone prijevarama;

Opis nije dostupan.

D) – U radnjama opisanim pod točkama A), B) i C), u vremenskom periodu od aprila 2017. godine, pa nadalje, a nakon što se sudija Ustavnog suda BiH Miodrag Simović „požalio“ svome sinu – tužiocu Državnog tužilaštva BiH Vladimiru Simoviću, koji je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 20. 11. 2013. godine imenovan za tužioca Tužilaštva BiH, dakle, požalio sa kakvim se prijetnjama i ucjenama od strane Burzić Dalide u svome poslu u obavljanju sudije Ustavnog suda BiH susreće, ne govoreći istome o mitu, isti u tome vremenskom periodu ili oko toga datuma, odlazi kod tadašnje v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, moleći istu, da se predmet protiv njegovog oca – sudije Ustavnog suda BiH, iz rada Kantonalnog tužilaštva Sarajevo u smislu odredaba člana 21., 22., i 23. ZKP-a BiH oduzme, te na daljnju nadležnost Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ustupi i preuzme, na što i v.d. glavnog tužioca BiH i pristaje, obećavajući pri tome, Vladimir Simović bezuvjetnu poslušnost prema tadašnjoj Upravi Tužilaštva BiH, o čemu obavještava svoga oca – Miodraga Simovića, pa u cilju realizacije navedenog plana, Ozrenka Nešković, zamjenica Glavnog državnog tužioca i tadašnja šefica Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, predmet iz rada Kantonalnog tužilaštva Sarajevo svojom Naredbom oduzima i u daljnju nadležnost Tužilaštvu BiH preuzima, a u kojem dopisu je navedeno, da je Tužilaštvo BiH stvarno nadležno za postupanje po istom, obzirom, da se radi o službenom licu uposlenom u instituciji BiH – Ustavnom sudu BiH, iako se prethodno Burzić Dalida takvoj radnji izričito protivila te dostavu predmeta na daljnju nadležnost Tužilaštvu BiH odbila, te pomoć od tadašnjeg glavnog federalnog tužioca Zdravka Kneževića, kao člana Grupe tražila, ali je pod pritiskom predmet na kraju na nadležno postupanje Tužilaštvu BiH ustupila nakon sastanka tada v.d. glavnog tužioca BiH i glavnog federalnog tužioca;

E) – Tužilac Tužilaštva BiH Vladimir Simović, kako bi bio siguran, da će njegov otac – sudija Ustavnog suda BiH, Miodrag Simović, biti zaštićen, odlazi ponovno kod tadašnje v.d. glavnog tužioca BiH moleći istu, da se opet predmet iz rada tužiteljice Ozrenke Nešković oduzme pod izgovorom, da je „Ozrenka nepredviđena, te da je član Grupe Dalide Burzić S.S., radio kao pripravnik kod iste, te da je njegov otac i dalje pravno nesiguran“, na što Tadićeva i pristaje, te predmet tužiocu Tužilaštva BiH Ć.H., dodjeljuje, inače prijatelju Vladimira Simovića, a predmet je i danas „u radu“.

Opis nije dostupan.

Opis nije dostupan.

U narednom tekstu objavit ćemo dokumente, kako je gore spomenuta Grupa željela ostvariti nezakonitu moć i dobit s ciljem zastrašivanja i sticanja nezakonitog utjecaja i moći na nosioce pravosudnih funkcija na Općinskom, Kantonalnom, Vrhovnom sudu Federacije u Sarajevu, podmetanjem i fingiranjem dokaza sudijama spomenutih institucija, te navođenjem članova Grupe na lažan iskaz s ciljem hapšenja određenih sudija, ili stavljanja sudija pod apsolutnu kontrolu Tužilaštva KS, kako bi sudije bile primorane da donesu presude kakvu god ova Grupa poželi.

VEZANI TEKST – FELJTON PRVI – Organizirana kriminalna Grupa – Kako se dogovaralo, pripremalo i zataškavalo ubistvo Dženana Memića:

FELJTON PRVI: PREDMET „DŽENAN MEMIĆ“ – Organizirana kriminalna Grupa – Kako se dogovaralo, pripremalo i zataškavalo ubistvo Dženana Memića!

VEZANI TEKST: FELJTON DRUGI:

DRUGI FELJTON: PREDMET „DŽENAN MEMIĆ“ – Kantonalni sud još u fazi istrage utvrdio, da Seferovići nemaju veze sa smrću Dženana Memića – Tužilaštvo KS mijenja kvalifikaciju krivičnog djela potkrijepljenog lažnim nalazima…iako su prethodno tvrdili da je riječ o ubistvu!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI