fbpx

UPRAVNA INSPEKCIJA FBiH: Ispunjavamo želje lopova, pokrivamo kriminal, može i kućna dostava!

Autor: Aziz Muflizović

SARAJEVO - Sudeći po načinu rada i djelovanja federalnih upravnih inspektora uskoro će se u organima uprave javiti krilatica "svako ima inspektora svoga", a glavna jagma će biti oko federalne upravne inspektorice Ninele Salihbašić. Dotična se već nebrojeno puta dokazala kao (pr)odan kadar Željku Škarici, za kojega bolji poznavatelji kažu da mu nedostaje samo-suknja.

Doznajemo da je protiv imenovane inspektorice krajem prošle godine podnesena disciplinska prijava, ali kako je Ninela podobna, prijava je odbačena kao neosnovana, a isto se dogodilo i sa prijavom protiv njezinog šefa.

Kolika je satnica Upravnog inspektora da frizira Izviješće o nadzoru?

Federalnim upravnim inspektorima je, i više je nego očito, dopušteno da svoj posao obavljaju kako oni osobno misle da treba, a ne sukladno zakonu. A još ako ih se malo “stimulira” (postoje razne vrste stimulansa), onda u izvješćima bude točan samo datum. Ali ni to nije 100% sigurno. Živi dokaz za to su Ninela Salihbašić i Ismet Pelak.

Konkretno, dana 04.03.2015.godine federalni upravni inspektori Ismet Pelak i Ninela Salihbašić izvršili su (fol), inspekcijski nadzor u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Kako rekoše “po službenoj dužnosti” iako je iz samog Zapisnika vidljivo da je isti iniciran predstavkama podnesenim od strane, tada suspendiranog sekretara pomenutog ministarstva i Agencije za državnu službu FBiH i to na okolnost donošenja rješenja o suspenziji sekretara (na zahtjev sekretara Fehima Bekana) i na okolnost nezakonitog reguliranja radno-pravnog statusa pojedinih državnih službenika (na zahtjev Agencije za državnu službu FBiH), prvenstveno onih koji su dio Bekanove zločinačke organizacije. Napominjemo da je Bekan, svojim kriminalčićima zadnjih godina, samo kroz nepripadajuće koeficijente od plaća, nezakonito isplatio stotine tisuća maraka proračunskog novca.

Ninela i Ismet te činjenice, jasno je kao dan, uopće nisu uzeli u obzir kad su sačinjavali lakrdiju od zapisnika, a što ih je prigodom toga “stimuliralo” na friziranje zapisnika, znaju oni a vjerojatno i prvi Bekan stada svog.

Jako je indikativno, da su vrli inspektori nazočnost inspekcijskom nadzoru, i to u svojstvu ovlaštene osobe, omogućili sekretaru ministarstva iako su znali da je u momentu vršenja inspekcijskog nadzora Bekan bio suspendiran sa radnog mjesta, tako da se sukladno tome i nije mogao nalaziti u zgradi Ministarstva. Ostaje nejasno na temelju čega je zaključeno da je Bekan ovlaštena osoba?! Doduše, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike mnogi već odavno smatraju Bekanovim vlasništvom. Vrlo je moguće da je takve ovlasti dala, također nazočna inspekcijskom nadzoru Džana Kilić, rukovoditeljica Sektora za kadrovske i financijske poslove u čije višestruke “sposobnosti” u svrhu postizanja cilja njen mentor Bekan polaže najveće nade.

Itekako je nejasno, kako nadzoru nije bila nazočna (što bi bilo ispravno) od strane Vlade FBiH ovlaštana osoba Stjepan Buconjić čijim radno-pravnim statusom su se inspektori obilno bavili, sigurno po nalogu Bekana i njegovog stada, ali vrlo je moguće da je toliko bavljenje Buconjićom i dovelo da je isti, skoro preko noći, poništio rješenje o Bekanovoj suspenziji koje je osobno potpisao, kao i kaznene prijave protiv Bekana koje se još “kisele” u Tužiteljstvu Kantona Sarajevo. Iako bi bilo ispravnije da se se kaznene prijave podnijele SIPI jer je očito da se radi o organiziranom kriminalu većih razmjera i milijunskih iznosa, zloporabi novčanih sredstava namijenjenih invalidima i djeci, te drugim kategorijama socijalno najugroženije populacije, a što po Bekanovom nalogu provodi nekoliko pomoćnika, kao i grupa uposlenika ministarstva.

Još jedna u nizu tragikomičnog inspekcijskog nadzora, bila je i nazočnost Kenana Spahića, jer je njegovo nezakonito i lažno predstavljanje kao v.d pomoćnika ministra za MIO/PIO je bio i jedan od povoda inspekcisjkog nadzora. Način na koji se mali Kenan “vadio” i pokušao pravdati nezakonite i nepripadajuće mu plaće, doista spadaju u rubriku “vjerovali ili ne”! Spahić se isprsio rješenjem na kojem je faskimil donedavnog ministra, te je time sam sebe je “ukopao” do grla.

Naime, Bekan nadzire sve u ministarstvu pa tako i Pisarnicu. Istoga dana kad su “bekančad” na Spahićevo “rješenje” udarili faksimil, bivši ministar je doznavši za to odmah isto poništio i stavio van snage, osobno potpisavši taj akt. Zanimljivo, po Bekanu i njegovim kusurima od ljudi, taj papir ne postoji, no, malo su se precijenili. Papir postoji. Itekako. Vođen svojim čobanskim mentalitetom i logikom, Bekan je preko Džane Kilić odradio da akt o poništenju uopće ne dođe u Odsjek za financije, a samim time Spahić i dalje prima plaću pomoćnika ministra. Da su inspektori postupili po zakonu, u personalnom dosijeu fiktivnog pomoćnika, vidjeli bi o čemu se radi te, htjeli ili ne, poništili nezakoniti “uzlet” malog Kenana. Inspektori će radi ovog, itetako svjesnog previda, svoj nadzor u Bekanovom ministarstvu, morati pojašnjavati ne Škarici, već za kriminal nadležnim institucijama.

Ajde, da i povjerujemo da je savjesnim inspektorima Spahićevo nezakonito promaknuće “promaklo”, kako im je promaklo da zatraže peronalni dosije od istog? Inače, svu dokumentaciju zaposlenika ministarstva, Bekan je povjerio svojoj bratični Indiri Dujmović. Vrlo indikativno.

Inspektori rade po principu: Je li Bekane časti ti? Jeste, časti mi.

Dvoje pomenutih inspektora, kao da su na pijaci, dadoše prednost i povjerenje na riječ suspendiranog sekretara, koji potvrdom od 18.03.2013.godine, koju je osobno potpisao (što bi se moglo podvesti pod kazneno djelo iz članka 375. KZ FBiH) tvrdi da njegov ljubimac Benjamin Mešak ima 5 godina i dva dana radnog staža od čega u ministarstvu 2 godine 10 mjeseci i 2 dana. Inspektori očito vjeruju više Bekanu nego svojim očima koje vidješe da u radnoj knjižici Mešak ima nepuna 2 mjeseca radnog staža prije zasnivanja radnog odnosa u ministarstvu 15.02.2011.godine ili nisu imali pri ruci kalkulator. Matematika je čudo. Već smo objavili dokaz da je Mešak u rujnu 2014. Godine imao 3 godine radnog STAŽA. A Bekan je zaboravio da isti tragovi postoje na još nekoliko mjesta. Baš je Bekan. Dobro, Mešak je usavršio milijunske natječaje, ne shvaća kukavac da će Bekanu presuditi biologija a njemu i ekipi sud.

U kojoj državi rade inspektori Pelak i Ninela Salihbašić?

Malo smo čitali Zakon o državnoj službi FBiH i u Članu 6. istog ne vidjesmo da postoji radno mjesto v.d.pomoćnika na kojem nalaze Mešak i kolega mu Spahić. Možda nismo u tijeku sa internim izmjenama Zakona. Dapače, u dopisu od 01.07.2014. godine koji je stigao i u Ministarstvo rada i socijalne politike a kojega je uputilo Ministarstvo pravosuđa FbiH, eksplicitno se navodi kako “termin v.d. pomoćnik ministra uopće ne postoji u zakonodavstvu FBiH…!”

No, isti i dalje primaju plaće po koeficijentu koji važi za pomoćnike ministra. A ako se netko nada da će novi ministar Mandilović rad ministarstva uskladiti sa zakonom, grdno se vara. Čovjek nema vremena, on u bolnicu osobno nosi zaključenu radnu knjižicu svom bivšem savjetniku, koji je nedavno skrivio prometnu nezgodu sa smrtnim ishodom. A sa druge strane, sjedi na tiskovnim konferencijama na kojim njegova partija ultimativno traži ulazak financijske policije u javna poduzeća u kojima partija vidi veliki “ulov”. Ministre Mandiloviću, zašto ne zatražite da financijska policija “uđe” i u ministarstvo na čijem ste čelu? Ne smijete od Bekana, ministre Mandiloviću.

Iako je popis nezakonito unaprijeđenih ili zaposlenih podugačak, doznajemo da je agilna federalna inspektorica izdala samo jedno rješenje kojim se utvrđuje nepravilnost i nalaže mjera. Valjda se radi o osobi koja je treba biti žrtvovana jer nije u “ekipi” koja krade gdje i što stigne. Inspektorica je ovim činom počinila tešku diskriminaciju, i to će morati pojasniti tamo gdje trebe. Htjela ili ne.

Rješenje za nezakonito unapređenje, npr. Anje Andrić je svojeručno potpisao glavom i bradicom Bekan Fehim , te se u tom slučaju radi o donošenju rješenja od strane neovlaštene osobe. Mi znamo šta se u tim slučajevima radi, ali inspektorica očito ne zna ili je zaboravila. Ili je dobro “ručala”?

Doznajemo da je popis uposlenika u ministarstvu koje je Bekan udomio na nezakonit način mnogo veći i da je i na tu okolnost zatražen inspekcijski nadzor još dana 27.03.2015.godine. Po tom zahtjevu nikada nije postupljeno, a da je rok za postupanje prošao to je odavno jasno.

Na taj zahtjev dostavljena je urgencija ministru Federalnom ministarstvu pravosuđa dana 12.05.2015.godine.Kako saznajemo, odgovor na urgenciju nije stigao, a nije uslijedio ni inspekcijski nadzor po zahjtevu od 27.03.2015.godine. Izgleda da su federalni upravni inspektori ažurni samo kada to traži Bekan i njemu slične “poštenjačine”!

O ovoj lopovsko-institucionalnoj trakavici ćemo nastaviti pisati. Ma koliko neki pokušavali “lopticu” prebaciti na drugu stranu, sve će izaći na vidjelo

A ministar Mandilović i njegov partijski šef neka rade što hoće. Nas nisu razočarali jer njihovom demagogijom nikada niti nismo bili “očarani”! Bogme, mnogi (osim interesnih skupina), jesu. Itekako!

zapisnik m 18052015 1zapisnik m 18052015 2zapisnik m 18052015 3zapisnik m 18052015 4zapisnik m 18052015 5zapisnik m 18052015 6zapisnik m 18052015 7

Autor: Aziz Muflizović

ZADNJE VIJESTI