Zanimljiv Ugovor potpisaše Marina Pendeš i Jasmin Imamović

Autor: Dnevno.ba

TUZLA - Ministrica obrane BiH Marina Pendeš i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović su potpisali i notarski ovjerili Ugovor o prijenosu posjeda i prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, koje se nalaze u obuhvatu područja perspektivne vojne imovine “Kozlovac” Tuzla na Bosnu i Hercegovinu - Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine.

Riječ je o katastarskim česticama kojima se upotpunjuje obuhvat vojne lokacije Kozlovac Tuzla, koja je odlukom Predsjedništva BiH utvrđena perspektivnom za upotrebu od strane Oružanih snaga BiH i za koju je, u prethodno provedenom postupku, registriran obuhvat koji je bio evidentiran kao imovina bivšeg Saveznog sekretarijata za narodnu obranu SFRJ.

Pored registracije imovine na Bosnu i Hercegovinu perspektivnih vojnih lokacija koje su bile registrirane na bivši Savezni sekretarijat za narodnu obranu SFRJ, registracija vlasništva države BiH nad perspektivnom vojnom imovinom koja je prethodno bila u vlasništvu lokalne zajednice, također je dio procesa kojim se suštinski ispunjava uvjet koji je Vijeće Sjevernoatlantskog saveza na nivou ministara vanjskih poslova stavilo pred Bosnu i Hercegovinu za aktiviranje NATO Akcijskog plana za članstvo (MAP).

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI