fbpx

Kazneno – popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo uputio još jedan demant

Autor: dnevno.ba

Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo uputio je novi demantij koji prenosimo u cjelosti:

“Poštovani,

Medijski portal “Dnevno.ba” dana 05.06.2021. godine je objavio tekst sa naslovom “Samo Demokratski: Odmazda bahatog direktora KPZ-a Sarajevo Faruka Zubčevića prema – zviždačima”, u predmetnom tekstu je navedeno između ostalog da je direktor ispunio uvjete za starosnu penziju, u vezi čega su uposlinci Salko Zeković, Edib Terminz, Emir Korjenić i Amer Softić upitili pismo određenim institucijama i dr. saznanja. TAkođer, portal je objavio sljedeće naslove: “Dokaz: Tužiteljstvo BiH proširuje istragu protiv direktora KPZ-a Sarajevo Faruka Zubčevića. MUP Već postupa ppo naredbama tužiteljstva!” od 07.06.2021., zatim “SAZNAJEMO: Tužiteljstvo BiH istražuje direktora Faruka Zubčevića”, od 07.06.2021., kao i od 11.06.2021. godine sa naslovnom “Za što se sve tereti bahati direktor KPZ-a Sarajevo Faruk Zubčević: Prijetio, zlostavljao i vrijeđao uposlenike naslova”, kao i sadržaj od 12.06.2021. godine gdje naslov glasi “Službena zabilješka KPZ Sarajevo otkriva kabadahijsko i sramno ponašanje direktora KPZ-a Sarajevo Faruka Zubčevića”, odnosno sadržaj od 13.06.2021. godine sa naslovom “Stručna komisija Vlade FBIH ispitat će odgovornost FAruka Zubčevića i sadržaj objavljen 14.06.2021. godine pod naslovom “Uposlenici KPZ-a Sarajevo tužili sudu direktora Faruka Zubčevića zbog mobinga”.

Imajući u vidu prezentirani sadržaj na isti dajemo sljedeće demante sadržane u alinejama od 1 do 9:

  1. Zubčević Faruk nije ispunio niti jedan od uslova za odlazak u mirovinu, za što postoji pravno relevantna dokumentacija diskriptno nadležnog odjela PIO/MIO koju Vam, obzirom na pokrenute postupke protiv osoba uposlenika KPZ-a koje su dovode u vezu sa navedenim aktivnostima kao i to da se radi o osobnim podacima, nećemo na ovaj način
  2. Protiv Zeković S. i drugih smo pokrenuli disciplinske postupke zbog grubog kršenja zakonskih i podzakonskih akata ne samo KPZ-a nego i Ministarstva pravde Federacije, što je uređeno na više načina između ostalog i objelodanivanja određenih akata, podatak i saznanja, i što cijenimo da predstavlja teški displinski prijestup.
  3. Prema imenovanim uposlenicima su također pokrenute tužbe za klevete pred nadležnim sudskim organom.
  4. Vlada Federacije, tačnije Komisija za administrirativna pitanja je u svom aktu broj: 05-30-15-2/2021 od 22.04.2021. godine, Zaključkom odbacila prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv direktora Zubčevića Faruka, dok ovaoj Zaključaj stupa na snagu danom njegovom donošenja sukladno članku 32. stav 2. Uredbe i protiv njega nije dozvoljena žalb.
  5. Protiv Zubčevića nije pokrenuta istraga zbog radnji koje su u diskriptnoj nadležnosti Tužilaštva Bih, kao što je navedeno u Vašim tekstovima na koji se odnosi ovaj demant, sadržanih u početnom dijelu ovog dokumenta.
  6. Prijetnje koje su taksativno navedene od strane Termiz Ediba prilikom medijacije su jedan nevješto konstruirani spin za što posjeduje pravno relevantne dokaze u više vidova, imajući u vidu specifičnost radnje medijacije kao početni stadij disciplinskog postupka.
  7. Službena zabilješka napisana u rukopisu Salko Zeković je također jedna od konstrukcija, obzirom da taj nije dokument nastao u prostorijama KPZ imajući u vidu da nije nastao sukladno proceduri informisanja, nije protokolisan niti potpisan od strane rukovodioca organizacione jedinice, niti ima prijemni pečat što predstavlja grubo kršenje zakona i podzakonskih akata KPZ SArajevo i Ministarstva pravde FBiH
  8. Stručna komisija Vlade FBiH je tijelo koje će se sukladno zakonskoj regulativi ispitati predmetne navode, na razini kako je to precizirao zakon, a ne kako to u svojim konstrukcijama i spinovanjima prezentiraju pojedini mediji elektronskog karaktera
  9. Autori tekta objavljenog dana 14.06.2021. su objavili sudski dokument sa potpisom sudije i pečatom suda, što je protivpravno obzirom da u tom predmetu nije donesena odluka iako su dosadašnjem periodu tužbe koje je podnio Softić Amer i dr. odbijene kao neosnovane, te ovakav način medijskog istupa šteti svrsi zbog koje postoji Vaš portal, a i samom ugledu ove ustanove i rukovodioca, što će u narednom periodu biti procesuirano.

Imajući u vidu prednje navedeno, kao i to da predmetne aktivnosti imenovanih pojedinaca koji su obuhvaćeni određenim aktivnostima nadležnih organa sukladno ZKP-u FBiH te da su antikorupcione aktivnosti ovog Zavoda u toku fokusirane na period od 05.11.2015. do 30.09.2017., između ostalog i izgradnja kompleksa pritvorske jedinice na Igmanu, objavljeni sadržaji neće apsolutno uticati na nastavak realizacije predmetnih aktivnosti. Stoga, zahtjevamo da odmah i bez odlaganja objavite ovaj demant sukladno zakonu koji reguliše predmetnu oblast, jer nepoznavanje pravne procedure ni po kom osnovu za osobe koje čine dio radnje ili radnje čiji činjenični supstrat ukazuje na grubo kršenje pravne legislative, te ponavljanje tih radnji u više navrata, inicira postupke kao što smo to naveli u tekstu, kao i odluke nadležnih organa.”

Autor: dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI