Sud BiH potopio glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić i lakrdijaša Ćazima Hasanspahića: „Iznenađuje nas nepoznavanja zakona od strane istih“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u profesionalnom kolapsu, odavno je ustvrdio aktuelni sudija Suda Bosne i Hercegovine Branko Perić. Nepoznavanje zakona, praksi, koje su sudovi zauzeli u svojim stajalištima, te nepoznavanja zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, kao i odredaba ZKP-a, nije nikakva nepoznanica, niti novost niti za Milana Tegeltiju, kao predsjednika VSTV-a BiH, ali i Gordanu Tadić, glavnu državnu tužiteljicu BiH, inače poslušnicu Milana Tegeltije.

Njihovo nepoznavanje zakona seže čak dotle, da bi im čovjek postavio samo jedno pitanje: „Gospodo, da li ste sigurni, da ste studirali pravo“?

Visoki predstavnik OHR-a u BiH dr. Valentin Inzko gostovao je dana 27.02.2020.g., u emisiji „Jutro za sve“ na BHRT-u. Inzko se, gostujući u emisiji posebno osvrnuo na bh. pravosuđe, kazavši, da je „odlazak stranih sudaca i tužitelja 2009. godine iz Suda i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine bila velika zabluda, te da je od tada je sve krenulo niz brdo“ – kazao je Inzko, implicirajući, da je njihov odlazak bio greška. „Pravosuđe Bosne i Hercegovine krenulo je niz brdo. Problem je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine“ – zaključio je Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko gostujući na BHRT-u.

S druge strane, dodatnu potvrdu briljantnih riječi Visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka u odnosu na bh. pravosuđe i VSTV BiH, mnogo je prije dao nezavisni pravni ekspert EU njemački sudija Reinhard Priebe sačinivši Izvještaj o stanju u bh. pravosuđu, koji u svome Izvještaju, a objašnjavajući široke ovlasti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), navodi, da je “tokom proteklih godina VSTV sam postao dio problema, a ne rješenja, i da je propustio priliku da uspostavi integritet“. Izvještaj suca Priebea također navodi, da je „VSTV nakon niza afera u medijima izgubio svoj integritet“, implicirajući na aferu „Potkivanje“ u kojoj je glavni akter te afere upravo Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH, koji od procesuiranja uživa zaštitu Gordane Tadić.

Milan Tegeltija je s vremenom već pokazao, da nema pojma o zakonu, o zakonskim okvirima institucije kojom rukovodi, a još manje Ustavu BiH. Njemu se uskoro pridružila i Gordana Tadić. On je najnepozvaniji, da tumači neki akt, nakon nečuvene njemu pljuske od strane Suda BiH, o čemu smo ranije pisali.

O svemu tome tako svjedoči nedavna Presuda Suda Bosne i Hercegovine u postupku ocjene zakonitosti općih akata pokrenutom po zahtjevu Olge Pantić, protiv Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija broj: 06-02-2-3902/2018 od 24.12.2018. godine i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u BiH broj: 06-08-1-3897- 2/2018 od 24.12.2018. godine koje je donijelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na čelu sa Milanom Tegeltijom, kojom presudom se Zahtjev Olge Pantić, sudije Okružnog suda Banja Luka usvaja, te se Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija broj: 06-02-2-3902/2018 od 24.12.2018. godine i Kriteriji za ocjenjivanje rada sudija u BiH broj: 06-08-1-3897-2/2018 od 24.12.2018. godine, UKIDA.

U obrazloženju presude stoji, da je VSTV BiH donošenjem pomenutih pravilnika “prekoračio granice svojih ovlašćenja, što za posljedicu ima očiglednu povredu načela zakonitosti. Sud utvrđuje, da je osporeni Pravilnik donio zakonom neovlašteni organ, pa predmet uređenja osporavanog Pravilnika upućuje na zaključak da je VSTV u konkretnom slučaju prekoračio granicu svojih ovlašćenja utvrđenih Zakonom o VSTV-u BiH” – stoji u obrazloženju presude.

Tako je Sud BiH i kroz presudu potvrdio, da Milan Tegeltija nema pojma o Zakonu i Ustavu BiH, te da je s vremenom u odnosu na svoje postupanje postao teret sam sebi – on koji je u profesionalnoj pravosudnoj zajednici poznat kao šibicar i pokeraš, zbog načina rada svoga djelovanja.

I tako je ovih dana, stoji na web stranici Tužilaštva BiH od 28. 07. 2020.g., Glavna tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, održala prošireni kolegij glavnog tužioca i šefova tužilačkih odjela  i odsjeka u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a povodom zaključaka iz Suda BiH koji su dostavljeni samo pojedinim rukovodiocima u ovoj instituciji.

„Navedeni zaključci dostavljeni su pojedinim rukovodiocima i tužiocima, a u njima Sud ukazuje na navodne neregularnosti prilikom izuzimanja dokumentacije u istražnim predmetima u kojima postupaju tužioci i ovlaštene službene osobe, te izdavanju usmenih naredbi sudaca za postupanje u predmetima“ – stoji u saopćenju Tužilaštva BiH.

Ma zamislite samo, stoji na web stranici Tužilaštva BiH: „Tužioci su mišljenja da navedeni „zaključci“ (op.a. Suda BiH) predstavljaju izravno miješanje i opstrukciju rada Tužilaštva BiH, u borbi za jačanje vladavine prava, te izravno miješanje i opstrukciju u pojedinim aktivnim predmetima u kojima postupa Tužilaštvo, a koji su od izuzetnog značaja za vladavinu prava“.

Zaključak je kolegija da se VSTV BiH upozna sa navedenim zaključcima te u najkraćem roku očituje o istima kako ne bi nastupile štetne posljedice – navodi se u saopćenju Tužilaštva BiH.

Zamislite saopćenja Tužilaštva BiH: „Tužioci su mišljenja…“, postavlja se pitanje koji tužioci, da li onaj tužilac Ćazim Hasanspahić, inače šef odsjeka za borbu protiv terorizma, koji bije svoju ženu, i ne zna puno o svome poslu, ili neki drugi, poput Diane Kajmaković rođene Budalica (djevojačko prezime tužiteljice je Budalica), nakon njezine sramne uloge u aferi Budimir. Da čovjek prahne u smijeh.

Da čovjek prahne u smijeh ili podsmijeh na račun Tužilaštva BiH, kada web stranici Tužilaštva BiH stoji, da je „Zaključak kolegija Tužilaštva BiH da se VSTV BiH upozna sa navedenim zaključcima, te u najkraćem roku očituje o istima kako ne bi nastupile štetne posljedice“. Da Tužilaštvo BiH išta o zakonu zna, a ne zna, jer se u njemu nalaze obični lakrdijaši i zgubidani, znali bi, da Zakonom o VSTV-u BiH, ovaj organ, kojemu je Sud ranije zveknuo šamar, ni na koji način nije nadležan, da komentira ili preispituje procesne odluke Suda BiH u krivičnim predmetima, gdje Sud postupa po prijedlozima Tužilaštva BiH.

Miješanje VSTV-a BiH u odluke Suda BiH po kaznenim predmetima bila bi zloupotreba službenog položaja onog člana VSTV-a BiH koji se odvaži na tu radnju, a na koju poziva Gordana Tadić.

Sud Bosne i Hercegovine, povodom saopštenja Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 04.08.2020. godine, u kojem se navodi kako je akt Suda od 28.07.2020. godine „izravno miješanje i opstrukcija rada Tužilaštva“, kao i „opstrukcija u aktivnim predmetima od izuzetnog značaja za vladavinu prava“, radi ispravljanja netačno predstavljenog stanja stvari i krivo stvorene slike u javnosti, uputio javno sapštenje, da TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE ZLOUPOTREBLjAVA SVOJU POZICIJU RADI PRAVLjENjA MEDIJSKOG SPEKTAKLA.

Sud odlučno odbacuje zaključke proširenog tužilačkog kolegija, kojim je akt od 28.07.2020. godine neutemeljeno ocijenjen kao opstrukcija rada Tužilaštva, a posebno opstrukcija rada u aktivnim predmetima  – stoji u saopćenju Suda BiH.

Najprije, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prilikom izdavanja predmetnog saopštenja, iz razloga pravilnog informisanja javnosti, trebalo javnosti pojasniti suštinu onog na šta je Sud ukazao svojim aktom od 28.07.2020. godine.

Imajući u vidu da je Tužilaštvo propustilo ili izostavilo saopštiti ključnu stvar, Sud BiH je svojim saopćenjem to učinio.

Naime, predsjednica Krivičnog odjeljenja je, nakon elektronske sjednice zbog pandemije uzrokovane korona virusom i više usmenih konsultacija, uputila akt na ruke Glavne tužiteljice i četiri šefa odsjeka i odjela Tužilaštva Bosne i Hercegovine, a ne kako se to netačno navodi „samo pojedinim rukovoditeljima i tužiteljima.“

Akt sadrži zaključak o uočenim nepravilnostima u praksi, suprotnih članu 35. ZKP BiH, što je kao povreda odredaba procesnog zakona utvrđeno u ranijim presudama Apelacionog odjeljenja Suda. Dakle, upravo s ciljem vraćanja postupanja Tužilaštva u zakonite okvire, a ne s ciljem opstrukcije rada Tužilaštva, upućen je ovaj akt međuinstitucionalne saradnje. Nadalje, u aktu je naveden član 35. ZKP, te je dato pojašnjenje tog člana, koje se zapravo zasniva na dosadašnjoj sudskoj praksi. Nijednom riječju u aktu Suda nije ni na koji način implicirano ili aludirano na bilo koji pojedinačan, završen ili aktivan predmet, niti je to bila namjera, kako to krivo predstavlja Tužilaštvo, radi dezavuisanja javnosti.

Stoga, iznenađuje stav Tužilaštva BiH kojim predmetni akt Suda ocjenjuje kao „opstrukciju“, te posebno začuđuje zašto Tužilaštvo izlazi u javnost s netačnim informacijama i krivim predstavljanjem stanja stvari. Sud ne uviđa drugi razlog nego pravljenje medijskog spektakla, koji ima za cilj narušavanje autoriteta i ugleda Državnog suda.

Također, začuđuje stav Tužilaštva Bosne i Hercegovine da će zatražiti očitovanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o aktu Suda, kako ne bi nastupile štetne posljedice, te da će isti biti upućen i Disciplinskom tužiocu. Navedeni stav začuđuje iz razloga što niti VSTV BiH niti UDT nemaju niti jednu nadležnost u ovom pitanju, a što bi Tužilaštvo trebalo znati. Također, Sud ovim aktom nije ništa naložio niti je pokušao narediti bilo šta, već je dao svoje mišljenje o navedenom problemu. S obzirom na navedeno, ne postoji nikakvo uporište o nastupanju bilo kakvih štetnih posljedica usljed ovog akta. Stoga, Sud poziva Tužilaštvo da ne dezavuiše javnost najavama pokretanja postupaka pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem i Uredom disciplinskog tužioca, za šta ovi organi uopće nisu nadležni.

Sud Bosne i Hercegovine podsjeća Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da je, shodno svojoj poziciji u ustavnom poretku i u skladu s važećim propisima, itekako nadležan zauzimati stavove, davati mišljenja pa čak i izdavati pravno obavezujuće stavove o ostvarivanju vladavine prava u praksi, a naročito davati mišljenja važna za zakonito poduzimanje procesnih radnji tužilačkim i policijskim institucijama nad kojima ostvaruje svoju jurisdikciju.

Na kraju, Sud će radi zaštite integriteta ove institucije, važnosti sudijske funkcije i uloge Suda Bosne i Hercegovine u ostvarivanju vladavine prava, također poduzeti sve zakonom predviđene mjere i radnje – stoji na kraju u saopćenju Suda BiH.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI