VJEROVALI ILI NE: Vlada FBiH prošle godine ostvarila suficit od 81 milijun KM!

Autor: M. Gavran

SARAJEVO - Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici, usvojila i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Izvješće o izvršavanju Proračuna FBiH za 2014. godinu.

Osnovne aktivnosti Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija u 2014. godini bile su usmjerene na kontrolu i unaprjeđenje financijske discipline, kako u obavljanju redovite djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava.

U Izvješću, urađenom na temelju pokazatelja iz Glavne knjige Riznice, navedeno je kako je u 2014. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit), odnosno ukupni prihodi, primitci i financiranja veći su od ukupnih rashoda i izdataka za 81,3 milijuna konvertibilnih maraka. Izmjenama i dopunama proračuna Federacije BiH za 2014. godinu, po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, planirana su sredstva od 2.475,6 milijuna KM, a ostvareno je 2.328,8 milijuna KM, što je 94 posto planiranih sredstava.

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od neizravnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.310,4 milijuna KM, što je 56,2 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, pristojbe, novčane kazne…) od 354,6 milijuna KM, što je 15,2 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovi financiranja ostvareni u iznosu od 662,5 milijuna KM, s udjelom od 28,4 posto u ukupnom ostvarenju.

Ovdje je važno istaknuti da se u ukupnim prihodima iznos od 11,7 milijuna KM odnosi na prihod namjenskog transakcijskog podračuna koji je namijenjen za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu, a koji nije planiran Izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu.

U odnosu na 2013. godinu, ostvareni prihodi, primitci i financiranje bilježe porast od 20 posto i u apsolutnom iznosu su veći za 393 milijuna KM.

U odnosu na izvršenje u 2013. godini, rashodi i izdatci bilježe porast od 12 posto i u apsolutnom iznosu su veći za 246,4 milijuna KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznosili su 1.015 milijuna KM. Najveća izdvajanja odnose se na redovite mjesečne transfere: MIO 246,5 milijuna KM, invalidnine 311 milijuna KM, neratne invalidnine 119,4 milijuna KM, provedba Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja 16,6 milijuna KM i transfer civilnim žrtvama rata 26,8 milijuna KM.

Bitno je istaknuti kako je u okviru redovitog transfera za MIO isplaćeno 43,1 milijuna KM verificiranog duga prema ovom fondu. Također, u okviru transfera za vojne invalidnine isplaćeno je osam milijuna KM po osnovi razlike sredstava osobne i obiteljske invalidnine (obveza iz 2009. godine), dok je u okviru transfera za dobitnike ratnih odličja isplaćeno 0,4 milijuna KM po osnovi obveza iz 2009. godine.

Kad su u pitanju subvencije, od ukupno planiranih 115,7 milijuna KM, u 2014. godini realizirano je 112,4 milijuna KM, odnosno 97 posto. Realizirana sredstva odnose se na poticaje za poljoprivredu (61,1 milijun KM) i veterinarstvo (2,4 milijuna KM), subvenciju JP Željeznice FBiH (22 milijuna KM), poticaj proizvodnji, industriji i rudarstvu (20,2 milijuna KM), transfer JP Elektroprivreda HZHB po osnovi subvencije troškova električne energije (2,3 milijuna KM), kao i subvencije JP “BH Airlines” (2,7 milijuna KM), javnim poduzećima “Komos” Mostar i za rad Agencije za reviziju privatizacije (0,7 milijuna KM) i zračnim lukama Mostar i Tuzla (po 0,4 milijuna KM).

Autor: M. Gavran

ZADNJE VIJESTI