fbpx

BRUKA I SRAMOTA: VSTV BiH i Halil Lagumdžija preko svoje zvanične web stranice promoviraju vještaka Ševala Kovačevića, koji je osumnjičen za organizirani kriminal u vezi predmeta Dženan Memić!

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) odavno je postalo biti sve, samo ne vijeće, nego smeće, te se odlaskom Milana Tegeltije sa čela VSTV-a BiH, te “ustoličenje” Halila Lagumdžije na čelo VSTV-a BiH, te mijenjanjem kompletne strukture VSTV-a, posebno Predsjedništva BiH, ništa se nije promijenilo, piše Josip Šimić-Đinđić, teolog.

Odavno sam pisao, ponavljam i pišem, da su u VSTV BiH, kao regulatorni organ trećeg stupa pravosudne vlasti u državi BiH, ušli isti, gori igrači, samo sa drugim dresovima. Njih sve predvodi nekopetentni i teško stimulirani Halil Lagumdžija zajedno sa svojim potpredsjednicama Sanelom Gorušanović Butigan i Biljanom Simeunović, te tužiocem Tužilaštva KS Saninom Bogunićem, kome je otac bio optužen za ratne zločine.

Javnost je upoznata, da je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prije par dana donijelo formalnu Naredbu o proširenju istrage protiv Dalide Burzić, bivše glavne tužiteljice Kantona Sarajevo i trenutno suspendirane sutkinje Suda BiH, zbog pokretanja istraga, vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića i drugih, a sve u vezi njihove kriminalne i koruptivne uloge u predmetu “Dženan Memić”!

Burzić je suspendirana, a evo objašnjenja njezine suspenzije od strane VSTV-a:

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH se, prilikom donošenja odluke, rukovodila prirodom i vrstom krivičnih djela koji su osumnjičenoj Dalidi Burzić stavljeni na teret Naredbom o provođenju istrage Tužilaštva BiH (krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona FBiH u vezi sa krivičnim djelima, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH, zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH i dr.) kao i visinom Zakonom zapriječene kazne za ovo krivično djelo (kazna zatvora najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora), te svih specifičnosti ovog krivičnog predmeta.

Kako osumnjičena Burzić obnaša dužnost sudije Suda BiH, Prvostepena disciplinska komisija smatra da vođenje krivične istrage protiv imenovane za navedeno krivično djelo, uz njeno obavljanje dužnosti sudije Suda BiH, ugrožava kredibilitet navedene institucije, radi čega je opravdano njeno privremeno udaljenje od vršenja funkcije sudije Suda BiH do okončanja krivične istrage pokrenute predmetnom Naredbom.

Prvostepena disciplinska komisija smatra da je nužno privremeno udaljenje osumnjičene od vršenja dužnosti sudije navedenog Suda kako bi se stvorili uvjeti za nepristrasno i objektivno vođenje krivične istrage. Ovom odlukom će se istovremeno zaštiti profesionalni integritet imenovane, kao i integritet Suda u kojem imenovana obavlja svoju funkciju.

Osumnjičeni Ševal Kovačević, vještak prometne struke, osumnjičen je, da je zajedno sa drugima (posebno u svezu sa Dalidom Burzić) počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ F BiH i drugo.

Opis nije dostupan.

Podsjećamo, da je i dana 16.09.2021. godine, osim stana Muamera Budnje, policija je prtetresla i stan vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, kao i prostorije hotela Crystal na Ilidži. Kovačević je jedna od pedesetak osoba protiv kojih su otac Dženana Memića Muriz Memić i njegov pravni zastupnik Ifet Feraget podnijeli prijavu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

No, ništa od ovoga nije spriječilo “kompetentnog” predsjednika VSTV-a BIH Halila Lagumdžiju, da preko službene web stranice VSTV-a BiH, čiji redizajn web stranice je financirala Europska unija i druge strane ambasade, preko te web stranice VSTV-a BiH, promovira osumnjičenog Ševala Kovačevića, koji je osumnjičen, da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. KZ F BiH i drugo, a sve u vezi zataškavanja i prikivanja dokaza i lažnog vještačenja u predmetu “Dženan Memić”, koji se vodio pred Kantonalnim, odnosno Vrhovnim sudom F BIH. Oba ova suda, nalaz vještaka Ševala Kovačevića cijene kao neprihvatljivim, da nije sačinjen u skladu sa strukom i naukom.

Ako je Dalida Burzić suspendirana, zbog čega onda nadležni ne zabrane rad vještaku Ševalu Kovačeviću (suspendiraju ga od dužnosti) jer je lažnim vještačenjem osramotio struku i nauku, kao i Dalida Burzić.

Ako VSTV BiH preko svoje web stranice promovira one koje su pod istragama za najteža kaznena djela, onda ovo pravosuđe budućnosti nema.

Dana 07. 07. 2022. godine, kako su tada javljali mediji, na Konferenciji “Antikorupcija kao sigurnosna strategija: Kako reforma pravosuđa može pomoći političkoj stabilizaciji BiH” koja je održana tada u Sarajevu, predstavljen je i izvještaj o stanju u pravosudnim institucijama Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Rezultate rada parlamentarne komisije o stanju u bh. pravosuđu komentirao je i ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy:

– Izvještaj privremene Istražne komisije Predstavničkog doma BiH baca svjetlo na rastuću korupciju i političko zarobljavanje pravosudnog sistema u BiH. Ponosni smo što podržavamo Komisiju i njene prijedloge za prijeko potrebnu reformu VSTV-a i pravosudnih institucija – naveo je Murphy.

Dakle, i nakon odlaska Tegeltije i Tadićeve sa čela VSTV-a i Tužilaštva BIH ništa se nije promijenilo. Stanje o ostalo kud ikamo gore.

Bitno je napomenuti, da je upravo Milan Tegeltija stavljen na američku crnu listu, zbog mahinacija, koje je provodio prilikom imenovanja sudija i tužilaca na pravosudne funkcije, a ovo je isto prigovoreno i Lagumdžiji.

To upravo sada čini i novi saziv VSTV-a BiH na čelu sa Halilom Lagumdžijom. Dakle, ista pravosudna politika na koju su pismom prije par dana (prije mjesec dana) upozorile ambasade SAD, OHR, OSCE i EU, a u kojem pismu podcrtavaju aktuelnom sazivu VSTV-a BiH, da „Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH proces imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija provodi netransparentno i često proizvoljno. Prilikom imenovanja sudija i tužilaca ne poštuju se rang liste, a nema ni konkretnih obrazloženja za pojedinačne odluke o imenovanjima“ – ovo je suština pisma kojeg potpisuju ambasadori SAD-a, EU, OSCE-a i visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

Odlaskom Tegeltije i Tadić sa čela institucija državnog pravosuđa, ništa se nije promijenilo, a problem je ostao isti, o čemu smo pisali:

VIŠE NA: https://www.dnevno.ba/vijesti/problem-je-isti-pravosudni-sistem-je-i-dalje-politicki-zarobljen-a-korupcija-rastuca-a-vstv-bih-i-dalje-nositelje-pravosudnih-funkcija-imenuje-proizvoljno-i-netransparentno-260397/?fbclid=IwAR028LF2sG6uVe0nwuCUyhryK1TbOjJjYT_O0i8IJq_H9JlgbYS8hsPlg98

Dana 12. 09. 2022. godine, Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Michael Murphy pisao je na svome blogu o radu sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini te kritikovao nedovoljnu podršku tužiteljima koji rade na procesuiranju moćnih političkih dužnosnika. Murphy je naveo da je povjerenje građana u sposobnost pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine da se bori protiv korupcije na najnižoj razini do sada, a da je percepcija javnosti o razini odgovornosti javnih dužnosnika, sudske nepristranosti i ponašanju sudaca i tužitelja također se značajno pogoršala u posljednjih godinu dana. “Neki tužitelji i sudije čak priznaju kako su oni dio problema, vjeruju kako je njihova profesija vrlo podložna podmićivanju i vide sistem kao kompromitiran političkim uticajem i korupcijom. Ukratko, pravosudni sistem BiH ne funkcioniše, a to znaju i građani i pravosuđe”, upozorio je ambasador Murphy.

Istakao je kako je ova izjava potkrepljena podacima u najnovijem Indeksu efikanosti pravosuđa BiH za 2021. godinu. Kritikovao je da su VSTV, predsjednici sudova i glavni tužitelji isuviše rijetko su pružali bilo kakvu podršku ili zaštitu onima koji odlučno procesuiraju moćne javne dužnosnike koji zloupotrebljavaju zakon zbog lične i političke koristi.

Mnogo ranije, Viši nezavisni pravni stručnjak Evropske unije (EU) Reinhard Priebe predstavio je početkom prosinca 2019. godine, Evropskoj komisiji, državama članicama EU i vlastima Bosne i Hercegovine glavne nalaze Izvještaja nezavisnih viših eksperata o pitanjima vladavine prava u našoj zemlji, kojima je ukazano na niz zabrinjavajućih nedostataka u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

„Pored toga pravosudni sistem u BiH ne uspijeva se obračunati sa ozbiljnim kriminalom i korupcijom“, navodi Priebe, te nadodaje, da „Reformu mora proći i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, ali i promjenu ponašanja. U tom kontekstu mora se osigurati integritet nosilaca pravosudnih funkcija… VSTV BiH je nakon niza afera izgubio svoj integritet…“ – navodi sudac Priebe u svome izvještaju.

 

Autor: Dnevno.ba/ Josip Šimić Đinđić

ZADNJE VIJESTI