Vijeće ministara o Prijedlogu godišnjeg nacionalnog programa BiH

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018 – 2019. godine, čiji je predlagač Komisija za NATO integracijski proces BiH.

Na predloženom dnevnom redu su i informacije o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te provedbi Akcionog plana hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice prije svega sa istočnim susjedima BiH koja sadrži pokazatelje o broju maloljetnika bez pratnje.

Vijeće ministara BiH treba razmatrati i informaciju o procesu prevođenja dokumenata potrebnih za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, kao i informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar – oktobar 2018. godine.

Predviđeno je i da se Vijeće ministara izjasni o prijedlogu odluke o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za identifikacijske  dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i Ureda za veterinarstvo BiH u budžet Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI