fbpx

Za što se sve tereti bahati direktor KPZ-a Sarajevo Faruk Zubčević: Prijetio, zlostavljao i vrijeđao uposlenike Zavoda!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine intenzivno radi na krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Faruka Zubčevića, a on se - kako smo ranije pisali - sumnjiči za krivična djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. Krivičnog zakona Federacije BiH, Zlostavljanje u obavljanju službe iz člana 182. KZ F BiH i krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH.

Dakle, osumnjičeni Faruk Zubčević tereti se, da je u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, koristeći svoj položaj, utjecaj i ovlasti, kao službena osoba imenovana na poziciju  javnog organa uprave, u obavljanju svoje službe druge zlostavljao, nanosio im duševne patnje, zastrašivao ih i vrijeđao, te ozbiljnom prijetnjom, da će napasti na život ili tijelo osoba, te na taj način izazvao uznemirenje i strah kod Ediba Termiza, Emira Korjenića i Amera Softića.

Prema informacijama iz istrage, Zubčević se tereti, da je i bivšem direktoru KPZ-a Sarajevo Ameru Softiću upućivao prijetnje ozbiljne po život.

 • Osumnjičeni Faruk Zubčević tereti se da je, dana 29. 03. 2021. godine, oko 09,30 časova, u svojstvu direktora Kazneno – popravnog zavoda Sarajevo, zloupotrebom svoga položaja i ovlasti, sa umišljajem ušao u kancelariju medijatora državne službe u KPZ-u Sarajevo kod Ozane Džano, i tom prilikom uposleniku KPZ-a Sarajevo Edibu Termizu, iznio prijetnju prema Ameru Softiću, kazavši: „Amer je mrtav“, a što je kod Softića stvorilo ozbiljni osjećaj straha, te fizičke i pravne nesigurnosti.
 • Osumnjičeni direktor KPZ-a Sarajevo, također se tereti, da je u periodu od kraja 2017. godine pa sve do danas, u namjeri da se po svaku cijenu riješi Amera Softića, preduzimao niz radnji s ciljem fizičke i egzistencijalne eliminacije bivšeg direktora KPZ-a Sarajevo  Amera Softića, a koje radnje Zubčevića se manifestiraju u tome, da je Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo slao fingirane službene izvještaje o navodnom počinjenom krivičnom djelu i učiniocu, a o čemu je upoznato i Tužiteljstvo BiH.

Faruk Zubčević, a kako smo ranije pisali, se sumnjiči za krivična djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. Krivičnog zakona Federacije BiH, Zlostavljanje u obavljanju službe iz člana 182. KZ F BiH i krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH.

Faruk Zubčević tereti se po još nekoliko točaka, a o čemu smo pisali:

 1. Istragom je utvrđeno, da je osumnjičeni Faruk Zubčević u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, dana 29. 03. 2021. godine, u 14:36 sati, sa broja 061-973-590, pozvao uposlenika KPZ-a Sarajevo Emira Korjenića na privatni broj telefona 062-988-948, te istom putem telefonske veze saopćio prijetnju : „crno ti se piše“, a što je kod oštećenog Korjenić Emira izazvalo stres i strah za ličnu sigurnost, kao i opće stanje nespokoja, a što proizlazi iz snimka koji je – kako saznajemo – u posjedu Tužiteljstva BiH.
 2. Nadalje, istragom je utvrđeno, da je osumnjičeni Faruk Zubčević u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, od početka 2019. godine pa do marta 2021. godine, sa umišljajem, svjestan da nezakonito i protivno Ustavu postupa, nanio i ostvario niz radnji zastrašivanja, vrijeđanja, kao i upućivanje ozbiljnih prijetnji Emiru Korjeniću, te na taj način istome nanio duševne patnje, te stvorio nespokoj, strah, te izazvao  narušavanje osjećaja pravne sigurnosti, i to na način da je, obraćajući se Emiru Korjeniću kazao:

Je*o te Bog;

Je*o ti Bog majku;

Ti si Korjeniću bolesna osoba;

Ti si ovisan o pisanju;

Da li si razmišljao o tome, da ideš da se liječiš;

Poslat će te na vanredni ljekarski pregled;

Je li ti znaš da imaš psihičkih problema;

Ja ću tebe da uništim;

E sad ću da te razbijem;

Da nećeš možda i mene da prijaviš;

Nećeš proći sigurnosne provjere;

Zajedno će te sa prethodnom upravom uhapsiti SIPA;

Ne smiješ se družiti sa Tarikom Trakom, Termiz Edibom i Amerom Softićem;

Uništit ću ti život;

Premjestit ću te u drugi zatvor u F BiH;

Prema saznanjima iz istrage, navedene prethodno opisane radnje, koje se stavljaju na teret Faruku Zubčeviću predstavljaju povredu prava na slobodu i ličnu sigurnost Emira Korjenića, te takve radnje vrijeđaju dostojanstvo svakoga čovjeka, ali i izazivaju osjećaj ugroženosti, straha i nespokoja.

 1. Osumnjičeni Faruk Zubčević tereti se da je, u periodu 2019. godine, u vrijeme dok je funkciju v.d. zapovjednika zatvorske policije/straže obavljao Zeković Salko, osumnjičeni Faruk Zubčević u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, na sastanku kolegija Zavoda, kojem je prisustvovao i v.d. zapovjednik Zeković Salko i Mladen Krpan, iznio ozbiljnu prijetnju prema Emiru Korjeniću, izjavivši pred prisutnima: Korjenića ću skratiti za glavu“, i tom prilikom sa umišljajem nanio radnju zastrašivanja, vrijeđanja i ozbiljnih prijetnji prema Emiru Korjeniću, te istome nanio duševne patnje i stvaranje nespokoja kod istoga.
 2. Osumnjičeni Faruk Zubčević tereti se, da je u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, kao službena osoba imenovana u organ javne uprave odlukom Vlade Federacije BiH, dana 29. 03. 2021. godine, oko 09,00 sati, zloupotrebom svoga položaja ili ovlaštenja, sa umišljajem ušao u kancelariju medijatora državne službe Kazneno – popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo Ozane Džano, i tom prilikom uposleniku Kazneno – popravnog zavoda Sarajevo Edibu Termizu, u toku obavljanja postupka medijacije, sa umišljajem nanio niz radnji zastrašivanja, vrijeđanja i ozbiljnih prijetnji, da će napasti na život ili tijelo Ediba Termiza, te na taj način kod istoga izazvao duševne patnje, stvorio stanje straha i nespokoja kod istoga.

Radnja izvršenja krivičnih djela manifestuje se u tome, da je osumnjičeni Zubčević Faruk ozbiljnim prijetnjama prema Edibu Termizu izazvao strah i ugroženost za istoga po vlastitu sigurnost i sigurnost njegove porodice, te je s tim u vezi u periodu od 09,00 sati do 09,10 sati, istoga dana, osumnjičeni Faruk Zubčević kazao slijedeće prijetnje:

Uništit ću tebe i tvoju porodicu;

Čuvaj svoju porodicu;

Pokrenut ću protiv tebe sve što imam;

Napravit ću ti probleme van zatvora i to žestoke;

Da će tebi i Ameru biti suđeno na Kantonalnom sudu;

Da ti cijela porodica neće nigdje raditi;

Da nećeš izaći iz BiH, ni ti ni niko iz tvoje porodice;

Nećeš raditi u zatvoru, ni u centralnom, ni u državnom, niti bilo gdje u kantonu,

Dok samo provjerim ‘ko piše i ko se obraćao mimo zatvora, pakao ću ti napraviti;

Mogu ti kupiti cijelu porodicu (vadeći novčanik iz đžepa);

Da li znaš ko sam ja;

Da li znaš da sam ja veliki katil;

Žena ti neće moći ići više van zemlje;

Ni otac, ni majka, ni brat neće moći nigdje;

Ni brat ti neće raditi;

Dakle, u prethodno opisanim radnjama osumnjičeni Faruk Zubčević u svojstvu direktora KPZ-a Sarajevo, koristeći svoj položaj, utjecaj i ovlasti, kao službena osoba imenovana na poziciju  javnog organa uprave, u obavljanju svoje službe druge zlostavljao, nanosio im duševne patnje, zastrašivao ih i vrijeđao, te ozbiljnim prijetnjama, da će napasti na život ili tijelo istih, te na taj način izazvao uznemirenje i strah kod Ediba Termiza, Amra Softića i Emira Korjenića.

Navedene radnje osumnjičenog predstavljaju povredu ličnosti i pravo na ličnu slobodu i sigurnost, ugrožavajući slobodu i dostojanstvo ljudske ličnosti, 

Čime bi počinio krivična djela:

Ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. Krivičnog zakona Federacije BiH, Zlostavljanje u obavljanju službe iz člana 182. KZ F BiH i krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 383. KZ F BiH.

VEZANI LINKOVI:

 1. https://www.dnevno.ba/vijesti/direktor-kpz-a-sarajevo-faruk-zubcevic-uzurpirao-poziciju-direktora-uposlenici-traze-njegovo-razrjesenje-zbog-starosne-penzije-226297/
 2. https://www.dnevno.ba/vijesti/saznajemo-tuziteljstvo-bosne-i-hercegovine-istrazuje-direktora-kpz-a-sarajevo-faruka-zubcevica-226874/
 3. https://www.dnevno.ba/vijesti/dokazi-tuziteljstvo-bih-prosiruje-istragu-protiv-direktora-kpz-a-sarajevo-faruka-zubcevica-mup-vec-postupa-po-naredbama-tuziteljstva-226930/
 4. https://www.dnevno.ba/vijesti/samo-demokratski-odmazda-bahatog-direktora-kpz-a-sarajevo-faruka-zubcevica-prema-zvizdacima-226770/
 5. https://www.dnevno.ba/vijesti/kazneno-popravni-zavod-poluotvorenog-tipa-sarajevo-uputio-demant-na-tekst-226490/

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI