fbpx

Pada montirana optužnica protiv državnog tužitelja Bože Mihajlovića?! Već su pravomoćno oslobođeni Azra Miletić i Vladimir Špoljarić.

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Ne rijetko svjedočimo montiranim optužnicama protiv bivših, odnosno sadašnjih pravosudnih i političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, jer podjelom na dva entiteta, BiH je učinjena funkcionalno invalidnom, pa stoga malo što funkcionira sa europskim civilizacijskim standardima. Nevjerojatna količina političke bahatosti, montiranih optužnica i prezira prema građanima ove zemlje od strane političke klase kontinuirano upropaštava zemlju strovaljujući je na civilizacijsko dno. Borba za stranačke političke pozicije i privilegije obnašatelja političkih i pravosudnih funkcija, potisnuli su opći interes za koji bi se trebali zauzimati i po kojem bi se trebali prepoznavati, piše Josip Šimić-Đinđić!

Umjesto istinske borbe protiv kriminala i korupcije, nažalost pojedinci unutar bh. pravosuđa su čoporativno grupisani, podmećući jedni drugima noge.

Državni tužitelj Božo Mihajlović!

O svemu tome tako svjedoči slučaj montirane optužnice nekadašnjem zamjeniku glavnog državnog tužitelja i šefu Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije Boži Mihajloviću.

Nakon što je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv Bože Mihajlovića, usljedila je njegova suspenzija do okončanja krivičnog postupka.

Tužilaštvo BiH je podiglo, a Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 02. jula 2018. godine, optužnicu koja optuženog Božu Mihajlovića tereti da je počinio produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH. Dana 20. avgusta 2018. godine u predmetu Božo Mihajlović optuženi Božo Mihajlović se izjasnio da nije kriv za izvršenje produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. u vezi stava 1. sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 11.  septembra 2018. godine. Sudija pojedinac bila je Huskić Amela. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 9.6.2020. godine, prvostepenu presudu u predmetu Božo Mihajlović kojom je optuženi Božo Mihajlović oglašen krivim što je počinio produženo krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženog Božu Mihajlovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.

Prema navodima prvostepene presude Suda BiH, Mihajlović je svjesno propustio dužnost nadzora nad daktilografinjom Sadinom Beridan Zuhrić, koja je raspoređena za rad na njegovim predmetima, te time omogućio da bude otuđen novac iz dokaza, a koji je držan u tužilačkom sefu.

Suspendirani tužilac Mihajlović optužen je za nesavjestan rad u službi, jer je od 2006. do 2015. godine, kao tužilac i rukovodilac Specijanog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine propustio nadzor nad radom daktilografkinje s kojom je sarađivao. Daktilografkinja Sadina Beridan-Zuhrić koja je uzimala novac iz vreća s dokazima i privremeno oduzetih predmeta Tužilaštva BiH jedna je od glavnih akterica u slučaju protiv Mihajlovića. Kako je Beridan-Zuhrić izuzimala novac iz predmeta i vreća s dokazima te gdje je, odnosno u čijim rukama završio taj novac, nije u potpunosti jasno. Čak je i u Sudu BiH prilikom  izricanja prvostepene presude Mihajloviću u nekoliko navrata rečeno, da je “daktilografkinja bez znanja tužitelja na neutvrđen način izuzela novac iz privremeno oduzetih predmeta”.

Na taj način, kako je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine iznijelo u završnim riječima, daktilografkinja Beridan-Zuhrić je prisvojila novac u iznosu od 225.762 konvertabilnih maraka (oko 115.000 eura), a koje će morati da vrati Mihajlović. Tužiteljica Ivana Petković navela je tada u završnoj riječi, da je dokazano da je u predmetima koje je vodio Mihajlović periodično nestajao novac kada je u kontakt s njim dolazila daktilografkinja. Petković je tada u završnim riječima istakla da je daktilografkinja prisvajala novac i neovlašteno otvarala dokaze, što Mihajlović nije ni primijetio.

U prijevodu to znači, da je Božu Mihajlovića Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno osudio za nesavjestan rad u službi, jer nije pazio i otkrio lopovluk daktilografkinje Sadine Beridan-Zuhrić koja je godinama krala novac iz vreća s dokazima, preko 200.000 KM.

Nakon drakonske kazne (jer dogodi se ubistvo, pa ne dobiju toliko) Vlado Adamović, advokat državnog tužioca Bože Mihajlovića kojeg je Sud BiH osudio na pet godina zatvora, najavio je žalbu na tu prvostepenu presudu.

“Neka svako izvrši logičku prosudbu ovakvog presuđenja, a sve ostalo će biti u žalbi. Sutkinja je obavezala Božu Mihajlovića da vrati novac, a nije uvrđeno ko je ukrao novac. Kada se sutra utvrdi ko je ukrao novac, od njega se mora oduzeti protupravna imovinska korist. Mora po zakonu. Znači država će hajrovati duplo”, istakao je Adamović.

Apelacijsko vijeće Suda BiH Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, donio je rješenje kojim se uvažava žalba branioca optuženog Bože Mihajlovića, te se ukida presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K 024337 18 K od 09.06.2020. godine i određuje održavanje pretresa. Vođenje krivičnog postupka protiv optuženog Bože Mihajlovića koji se pred Sudom Bosne i Hercegovine vodi pod brojem S1 2 K 024337 20 Kž 2, prenijet je na mjesno nadležni Općinski sud u Sarajevu.

Nakon što je predmet za suđenje u ovoj pravnoj stvari ustupljen Općinskom sudu u Sarajevu, prema informacijama ovog portala, bit će oslobađajuća presuda, kao i u slučaju sutkinje Suda BiH Azre Miletić.

Pravomoćno oslobođena sutkinja Suda BiH Azra Miletić!

Predmeti protiv sutkinje Suda BiH Azre Miletić i bivšeg glavnog tužioca Gorana Salihovića ranije su prebačeni na Općinski sud u Sarajevu.

Predmet protiv sutkinje Suda BiH Azre Miletić po optužnici za primanje mita prebačen je na općinski nivo, ali tek nakon što je na Državnom sudu proveden cjelokupni prvostepeni postupak, nakon kojeg je osuđena na dvije i po godine zatvora. Cijeli postupak protiv Azre Miletić odisao je odmazdom tadašnje predsjednice Suda BiH Meddžide Kreso, jer je Miletićevu uhapsio intimus tadašnje predsjednice Suda BiH, državni tužitelj Džermin Pašić.

Sutkinju Miletić OSA-a BiH je prisluškivala na osnovu nezakonite naredbe Meddžide Kreso. Bivša predsjednica Suda naknadno je pokušala legalizovati ove dokaze, dok je svjedok S3 saslušavan u pola dva ujutro u prostorijama Tužilaštva BIH. Ko god je bio u sudnici i čuo obrazloženje presude sutkinje Suda BiH Biljane Ćuković, nije mogao zaključiti ništa drugo osim da je presuda Suda BiH protiv Azre Miletić u najmanju ruku bila skandalozna

Ukratko, suspendovana sutkinja Suda BiH Azra Miletić, prvostepenom presudom Suda BiH osuđena je na dvije i po godine zatvora zbog toga što je, prema obrazloženju presude, „kao službena osoba u institucijama BiH primila obećanje dara i primila dar, da u okviru svog ovlaštenja izvrši što ne bi smjela izvršiti, čime je počinila krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi“. Istovremeno, Sud BiH oslobodio je Azru Miletić „optužbe da je kao sudija Suda BiH, s ciljem da drugom pribavi kakvu korist, prekršila zakon u vršenju svoje dužnosti čime bi počinila krivično djelo kršenja zakona od strane sudije“.

Prvo, u samom obrazloženju presude, sutkinja Ćuković nije sigurna da li je Azri Miletić samo obećan dar ili je ipak primila dar. Pa, stoga, navodi da Miletićku osuđuje zato što je primila obećanje dara i primila dar. Koji, pri tome, i u obrazloženju naziva – pozajmicom od tri hiljade eura.

Drugo, Azra Miletić je kriva što je obećala da će izvršiti radnju koju ne bi smjela izvršiti. Međutim, Sud istovremeno smatra da ona nije izvršila radnju koju nije smjela izvršiti. Pojednostavljeno, Azra Miletić je kriva što je primila obećanje dara i primila dar (ni Sud nije siguran šta je od ovoga dvoje tačno), da učini radnju koju ne bi smjela učiniti, a koju na kraju nije ni učinila. Treće, Sud BiH, u svom obrazloženju, navodi da su naredbe za posebne istražnje radnje (prisluškivanje telefona) protiv Azre Miletić – nezakonite. Prema tome, Sud cijeni da su svi dokazi prikupljeni prisluškivanjem – nezakoniti. No, ipak nalazi za shodno da Azru Miletić osudi na dvije i pol godine zatvora, i to temeljem iskaza samo jednog svjedoka.

No, sam tok istrage i datumi mogli bi dati odgovore na brojna pitanja. Krajem oktobra, tačnije, 24. 10. 2014. godine Tužilaštvo BiH donosi naredbu o provođenju istrage protiv Rame Brkića i Senada Šabića zbog sumnje da su počinili krivično djelo davanje dara. Šabić i Brkić su u prvostepenom postupku osuđeni na deset godina zatvora zbog trgovine drogom, ali su prije drugostepenog postupka, pokušavali podmiti članove Apelacijskog vijeća Suda BiH čiji je član bila Azra Miletić. Tada na scenu stupa bivša predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso koja 21. novembra 2014. godine izdaje naredbu za prisluškivanje sutkinje Azre Miletić. Kreso izdaje naredbu na osnovu Zakona o OSA-i BiH i ti materijali se, prema Zakonu o krivičnom postupku BiH, ne mogu koristiti za krivično gonjenje.

Svjesna toga, Meddžida Kreso, sedam dana poslije naredbe OSA-i, saziva sjednicu Apelacijskog odjela Suda BiH, te traži da sudije usvoje zaključak da se „materijali prikupljeni radom OSA-e mogu koristiti kao dokazi u krivičnom postpku“. Uprkos tome, istraga se nastavlja, pa se na osnovu prikupljenih saznanja radom OSA-e, izdaju naredbe za prisluškivanje sutkinje Miletić. Ali sada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. No, i te naredbe Sud BiH je kasnijom presudom proglasio nezakonitim jer ne sadrže kvalitetno obrazloženje.

Ipak, bez obzira na nedostatak obrazloženja, po nalogu Tužilaštva BiH sutkinja Azra Miletić je uhapšena 25. februara 2015. godine. Naredba o provođenju istrage protiv nje donesena je tek dan kasnije. Na naredbi, međutim, nije bilo imena sudija Miloša Babića i Tihomira Lukesa koji su, zajedno sa Azrom Miletić, bili članovi Apelacijskog vijeća koje je odlučivalo u predmetu Brkić i Šabić. No, zato su na naredbi Ramo Brkić, Senad Šabić i kasnije svjedok-pokajnik S1, kojem je tadašnji glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović dao imunitet.

S1 je u svom iskazu priznao da je bio posrednik između Šabića, Brkića i sutkinje Miletić, ali da ona nije znala da je on od njih uzeo novac. Prema njegovom iskazu – on joj je pozajmio 3000 eura od novca koje je dobio od Šabića. Osim ovoga, još jedan detalj bitan je za cijelu priču. Prema dokumentima, zaštićeni svjedok S3 u Tužilaštvu BiH saslušavan je u pola dva ujutro. A rekao je da je on dovezao Šabića na sastanak sa svjedokom S1.

Njegov iskaz nije se podudarao sa iskazom svjedoka S1. Ipak, sutkinja Biljana Ćuković presudila je da je Azra Miletić kriva. Dokazi su nezakoniti, sutkinja je postupala zakonito, ali za pozajmicu od 3000 eura Azri Miletić je izrečena kazna u trajanju od dvije i po godine.

Apelaciono vijeće Suda BiH je ukinulo ovu presudu i naložilo da se postupak obnovi pred sarajevskim Općinskim sudom, gdje Miletićeva pravomoćno oslobođena svih optužbi. U toku svjedočenja pred Općinskim sudom u Sarajevu, svjedoci su potvrdili, da je “Miletićeva žrtva Meddžide Kreso”!

Pravomoćno oslobođeni predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir Špoljarić!

Apelacijsko krivično vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je pravomoćnu Presudu, kojom se predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir Špoljarić oslobađa od krivičnih optužbi Tužiteljstva BiH, da je počinio krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, na štetu Enise Pazalje, uposlenice Kantonalnog suda u Sarajevu.

U narednim danima, Špoljarić će biti vraćen na dužnost Predsjednika Suda, jer je bio suspendiran do okončanja krivičnog postupka.

Podsjećanja radi, Sud Bosne i Hercegovine, sudija Mirsad Strika, donio je i dana 01. 10. 2021. godine, javno objavio prvostepenu Presudu, kojom se predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir Špoljarić oslobađa od krivičnih optužbi Tužiteljstva BiH, da je počinio krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, na štetu Enise Pazalje, uposlenice Kantonalnog suda u Sarajevu.

Sud BiH je tada u prvostepenoj presudi zaključio, da Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati van svake razumne sumnje da je Špoljarić od decembra 2018. do sredine 2019. godine kontinuirano uznemiravao Enisu Pazalju, koja obavlja dužnost sekretara u Sudu. Na prvostepenu presudu Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu, ali je ona presudom Apelacijskog odjeljenja Suda BiH odbijena kao neosnovana, te potvrđena prvostepena oslobađajuća presuda Špoljariću.

Špoljarić je ranije pravomoćno oslobođen odgovornosti u disciplinskom postupku vođenom u VSTV-u u vezi sa ovim slučajem.

Naime, portal Dnevno.ba je još u fazi istrage, i prije nego li je podignuta optužnica protiv Vladimira Špoljarića, ukazivao, da se radi tada o montiranom postupku, te da je Enisa Pazalja lažno tada SIPA-i prijavila predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimira Špoljarića, a koja lažna prijava i lažni iskaz su odveli Špoljarića na optuženičku klupu Suda Bosne i Hercegovine, te da je to Pazalja uradila sve iz osvete u koju su se uključili podobni huškački mediji.

Odbrana Vladimira Špoljarića je u završnoj riječi, pred sudijom Mirsadom Strikom, navela tada, da je Tužilaštvo BiH ignorisalo svjedoke saslušane u istrazi, a koji ekskulpiraju Špoljarića. Branilac Senad Pizović je tada rekao da je odbrana pozvala ove svjedoke, kako je rekao, 13 eminentnih ljudi.

Branilac Pizović je tada podsjetio sudiju Mirsada Striku, da su svjedoci kazali da je u periodu iz optužnice odnos Špoljarića i Pazalje bio “i više nego odličan”, da su bili zajedno na pauzama, da su se smijali i šalili, te da joj je on pomagao u nabavci lijekova, kupovini automobila i dobijanju kredita. Naveo je da je oštećena pila čaj iz “famoznih” šolja koje joj je poklonio, da ga je zvala kako bi pili kafu, da je išla na polaganje zakletve, kupovala knjige i slično.

“Koja žrtva to radi”? – pitao je branilac Pizović

On je istakao tada sudiji Mirsadu Striki, da je optuženi Vladimir Špoljarić oslobođen u disciplinskom postupku, u kojem je utvrđeno da se ne može pokloniti vjera iskazu Pazalje.

U završnoj riječi sudiji Mirsadu Striki, branilac Pizović je tada ocijenio, da je vještačenje po prijedlogu Tužilaštva BiH bilo nezakonito, te napomenuo da je Pazalja odbila poziv vještaka koje je predložila odbrana. Pizović je dalje tada u završnoj riječi kazao, da je motiv ovog postupka bio da se “napakosti” optuženom Špoljariću, jer je pozvao inspekciju zbog nepravilnosti u radu oštećene. O zahtjevu za inspekcijskim nadzorom odbrana je uložila i dokaze, koje je Sud BiH prihvatio. U toku svjedočenja, Kovač- Grabonjić je kazala da joj je Špoljarić nakon sto se sve saznalo, rekao, da je “Enisa smislila način da ga uništi, jer je našao nepravilnosti u njenom radu.”

Sudija Mirsad Strika, donoseći oslobađajuću presudu, obrazložio je pojedine tačke optužnice, navodeći da izvedeni dokazi dopuštaju sumnju i da za neke radnje nema drugih dokaza osim tvrdnji oštećene Enise Pazalje. On je naveo da za tačku optužnice koja tereti Špoljarića da je oštećenu uznemiravao porukama “poželio sam te”, “hvala ti što postojiš” i slično, Tužilaštvo nije ponudilo nikakve dokaze osim izjave oštećene. Za navode optužnice o uznemiravanju oštećene šoljama s njenom slikom koje joj je poklonio optuženi, Strika je naveo da su se čule i suprotne tvrdnje, da je oštećena pila čaj iz tih šolja i da se smijala.

Dodao je da nisu mogle biti pouzdano utvrđene okolnosti upisivanja u rokovnik poruke “volim te”. Prema prvostepenoj presudi, nije bilo dovoljno dokaza ni za navode da je Špoljarić pozivao Pazalju u svoj kabinet i pokušavao da je poljubi i zagrli, te izjavljivao da želi da se brine o njoj, uprkos tome što ga je odbijala, kao ni da joj je prijetio da će ostati bez posla i da joj niko neće vjerovati, jer je on čovjek “s vezama”.

Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine odbilo je kao neosnovanu žalbu Tužilaštva BiH izjavljenu protiv prvostepene oslobađajuće presude Vladimiru Špoljariću. Apelacijsko vijeće Suda BiH u potpunosti je prihvatilo zaključke i obrazloženje prvostepene presude, konstatirajući, da “žalba Tužilaštva BiH nije dovela u pitanje potpunost i pravilnost zaključaka prvostepene presude”!

VEZANI TEKST:

  1. https://www.dnevno.ba/kolumne/predsjednik-suda-vladimir-spoljaric-je-pravomocno-osloboden-ko-ce-stati-u-kraj-montiranim-optuznicama-i-laznim-iskazima-246572/?fbclid=IwAR33z9DvN6IdMyoVECPEIiUeOy81X9jOAF_CmnRbY69AlEIGEQKlsewBGXY
  2. https://www.dnevno.ba/kolumne/analiziramo-sutkinja-suda-bih-azra-miletic-pravomocno-je-oslobodena-troskovnik-montirane-optuznice-ce-biti-isporucen-gradanima-bih-244812/?fbclid=IwAR392AyBmjIe0Mq7KFE9Zn2xMLnksZSnVFiNOWltsOXn1zqRhP0IHDte_NU

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI