SVE ZBOG SIRA I VINA: Tužilac Oleg Čavka ispao papak (ovca), lažno prijavivši kolegu Mirzu Hadžiomerovića!

Autor: Josip Šimić-Đinđić

Međusobni unutar pravosudni rat u državnom pravosuđu Bosne i Hercegovine se nastavlja. Pravosudni djelatnici, prvenstveno tužioci, preko njima poslušnih poltrona i poslušnika kreiraju i na adresu državnog tužilaštva, na ulicu Kraljice Jelene 88, šalju anonimne krivične prijave protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića – Osmice, zamjenika Glavnog disciplinskog tužioca pri VSTV-u BiH Mirze Hadžiomerovića, i spisku nikada kraja.

Na pravosudnoj, policijskog i obavještajnoj sceni do sada je najveći rat sa primjesama podmetanja, montiranja i lažnog prijavljivanja predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i zamjenika Glavnog disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića. Da pojasnimo, na sceni je čistka onih pravosudnih djelatnika nelojalnih Milanu Tegeltiji, predsjedniku VSTV-a BiH i njegovoj u VSTV-u BiH poslušnoj pravosudnoj kamarili, koji su se do sada na sve moguće načine odupirali političkom utjecaju, pa ih se sada preko Tužilaštva BiH, lažnim i anonimnim krivičnim prijavama nastoji „disciplinovati“ i zastrašiti..

Na udaru nije samo predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, koji je od stupanja na poziciju predsjednika Suda BiH otrgnuo tu instituciju iz ralja politike, povratio povjerenje javnosti u Sud BiH, a moralni autoritet i integritet Suda BiH, koji su od najveće važnosti u modernom demokratskom društvu, Debevec je podigao na najviši nivo. Nezavisnost, efikasnost i odgovornost vlada u radu Suda Bosne i Hercegovine, no to je upravo ovo što ne odgovara partijskim političkim šefovima Milana Tegeltije i Gordane Tadić.

No nije ovdje kraj. Nepismeni i neupućeni državni tužilac Oleg Čavka otišao je dalje sa svojom prijavom prijavivši lažno zamjenika Glavnog disciplinskog tužioca Mirzu Hadžiomerovića. Kad je u pitanju tužilac Oleg Čavka radi se o veoma kompromitiranom tužiocu, višestrukim povratnikom u disciplinskim i krivičnim prekršajima, kojega je nekadanja glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo Dalida Burzić, koja se trenutno sumnjiči zbog primanja mita od 250.000 eura u predmetu „Dženan Memić“, „spasila“ od krivičnog progona zbog primanja mita od 30.000 Eura. Istragom kojom je rukovodila tužiteljica Nevena Aličehajić „uspješno“ je po zadatku Dalide Burzić sabotirana.

Tužilac Tužilaštva BiH Oleg Čavka je tako podnio krivičnu prijavu protiv disciplinskog tužioca Mirze Hadžiomerovića prijavljujući ga, da je kao poklon od Obavještajno – sigurnosne agencije BiH (OSA BiH) primio sir i flašu vina, što je uobičajen i prigodan poklon, o čemu su mediji pisali. Sir i vino, kao poklon  sigurno ne prelaze tržišni iznos od 200 KM, odnosno 100 KM.

Ovo je tužilac Čavka morao znati, jer je prethodno sve regulirano zakonom i Uredbom Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH. ‘Ko se još u ovoj državi prodao sa sir i flašu vina, za razliku od tužioca Olega Čavke koji u svome „meniu“ ima poprilično visoke novčane cifre za pojedine usluge. Čavka je sklon i krađama, i to onoj kada je jednom iz privremeno oduzetih predmeta po naredbi Suda BiH odnio plejstejšn svojoj djeci. Namjerno sam u duhu „licentia et poetica“ stavi naslov, da je Čavka ispao papak, kao primjer ovce koja ima papke, kao sintagmu za neupućene: samo bleji, a ništa ne zna.

Prema Uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Her­cegovine, na 33, sjednici održanoj 18.01.2012. godine, donijela je Uredbu o primanju poklona u organima vlasti. Prema toj Uredbi, u članu 12 Uredbe Vlade F BiH propisano je, da poklon ne smije prelaziti tržišnu cijenu od 200 KM.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na osnovu čl. 3. i 10. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na 65. sjednici održanoj 30. oktobra 2008. godine, donijelo je: PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU EVIDENTIRANjA, PREDAJE I ČUVANjA PRIMLjENIH POKLONA ČIJA JE VRIJEDNOST VEĆA OD 200,00 KONVERTIBILNIH MARAKA“ – (Objavljeno u “Sl. glasnik BiH”, br. 095 od 01. decembra 2008).

I prema Uredbi Vijeća ministara BiH dozvoljeno je primiti poklon čija tržišna vrijednost ne prelazi 200 KM, dok oni pokloni čija tržišna vrijednost prelazi 200 KM, onaj kojemu je uručen takav poklon dužan je ga predati i prijaviti.

Sir i vino, kao veoma prigodan poklon, koji je od OSA-e BiH primio zamjenik Glavnog disciplinskog tužioca Mirza Hadžiomerović ne prelazi vrijednost ni 100 KM, pa je tužilac Čavka znao, da iz osvete, i prvenstveno iz pritiska na Ured disciplinskog tužioca (UDT), sa kojim Čavka ima problem zbog lošeg ponašanja, lažno prijavljuje Mirzu Hadžiomerovića.

Prema Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH naznačeno je, da u preporukama zemljama članicama EU o pravilima ponašanja u javnim službama, Vijeće ministara definiše sukob interesa – Preporuka Komiteta ministara Savjeta Europe državama članicama, br., R (2000) 10 o pravilima ponašanja javnih službenika.

Dalje, pravi se razlika između privatnih poklona i drugih koristi npr., porodice ili bliskih prijatelja koji nisu povezani za obavljanje dužnosti u pravosuđu. Istina, nosiocu pravosudne funkcije jest zabranjeno primanje poklona samo ako je taj poklon u vezi sa obavljanjem pravosudne dužnosti, odnosno ova zabrana se odnosi na stranke u predmetima. Postoje izuzeci od zabrane primanja  poklona i drugih oblika koristi u vezi sa obavljanjem pravosudne funkcije. Informativni materijal, kao što su knjige, izvještaji, časopisi, učešće na prijemu, edukaciji i konferenciji se ne smatraju poklonom.

U Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, i u posebnim prilikama, kao što su vjenčanja, rođendani i druge slične situacije, nosilac pravosudne funkcije može prihvatiti poklon ili drugu korist i od drugih lica, ukoliko je vrijednost poklona u skladu sa prilikom i njihovim međusobnim odnosom, odnosno ukoliko vrijednost poklona ne prelazi 200 KM.

____________________________________________________________________________________

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Dnevno.ba

Autor: Josip Šimić-Đinđić

ZADNJE VIJESTI