UZNEMIRUJUĆE SLIKE: Skandal trese MUP KS – privedeni brutalno u MUP-u KS premlaćivani!

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Postupajući po Naredbi iskompromitiranog i kriminaliziranog Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo još iskomprimitiraniji i kriminaliziraniji MUP Kantona Sarajevo radi na „rasvjetljavanju“ dvostrukog ubojstva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su prije 12 dana ubijeni prilikom obavljanja svojih redovnih policijskih aktivnosti u Alipašinom polju, u C fazi, u Sarajevu.

Iako je stvarna i mjesna nadležnost za postupanje po ovome predmetu na nesumnjiv način pripadala Državnom tužiteljstvu i Sudu Bosne i Hercegovine shodno članu 250. KZ BiH i članu 12. Zakona o Tužiteljstvu BiH, jer kriminal prelazi i nadilazi međuentitetske granice i granice van Bosne i Hercegovine, obzirom, da je u pitanju „Organizirani kriminal“, koji po pravnoj kvalifikaciji zadovoljava pravni standard udruživanja tri ili više osoba s ciljem i namjerom, da čine kaznena djela i članu 7. Zakona o Sudu BiH, jer je slučaj ubijenih policajaca takav slučaj, koji je dobro uznemirio javnost, izazvao opće stanje nespokoja i nesigurnosti kod građana Bosne i Hercegovine, naštetio interesima Bosne i Hercegovine i izvan granica Bosne i Hercegovine, ipak komesar MUP-a KS Mevludin Halilović „smatrao“ je, da teret ubijenih sarajevskih policajaca može rasvjetliti MUP KS i njegovi ljudi – diplomirani konobari.

Na taj način, obzirom, da je istragu odlučilo provoditi Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo i MUP KS, istraga se znatno otežala, s obzirom, na jurisdikciju pravosudno-policijskog djelovanja Tužiteljstva KS i MUP-a KS, obzirom, da samo mogu djelovati u okrugu i granicama Kantona Sarajevo, a za svako daljnje postupanje i provođenju određenih aktivnosti na teritoriju RS-a, potrebna je Zamolnica MUP-a KS prema MUP-u RS-a, što predstavlja samo gubitak vremena, nije ekonomično, niti efikasno. Da je Tužiteljstvu BiH odmah i bez odlaganja ustupljen predmet dvostrukog ubojstva sarajevskih policajaca, ubojice i nalogodavci već bi bili u pritvoru, isto je imalo nesrazmjernu moć i pravnu snagu djelovanja preko SIPA-e na području cijele teritorije BiH, jer Tužiteljstvo BiH i SIPA, kao servis Tužiteljstva BiH imaju puno veće mehanizme, način djelovanja, logistiku i operativni puno bolji način rada. No, to komesar MUP-a KS nije učinio, a na taj način MUP KS odlučio je, da znatno oteža ovu istragu: Ne samo, da nikada pomoć Tužiteljstva BiH zatražena nije, nego su i kamere izuzete tek 4 dana kasnije, što predstavlja totalni amaterizam i neprofesionalizam MUP-a KS.

Kada su mediji objavili, da je u likvidaciji sudjelovao rexton s policijskim blinkerima nastao je muk MUP-a KS. Tek šture informacije za medije se daju, a hapšenja, torture, batinjanje, vrijeđanje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, koje pripadnici MUP-a KS provode na uhapšenim dosegle su toliki stupanj i intenzitet, da se može govoriti o izravnom kršenju, i to:

1.) Člana II/3. b) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno pravo lica, da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni. Ovakav nehuman postupak  u kojem su bili podvrgnuti privođeni i ispitivani i prebijani u MUP-u KS u konkretnom slučaju dostigao je potreban stupanj jačine, da bi se moglo govoriti o kršenju člana 3. EKLJP;

2.) Člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno, pravo uživanja prava i sloboda bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status, jer su privođeni vrijeđani i premlaćivani po vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

Borio se ostrašćeno svim snagama komesar MUP-a KS Mevludin Halilović, kako „neće dozvoliti, da se MUP KS isključi iz aktivnosti i radnji ubijenih sarajevskih policajaca, te kako će MUP KS voditi glavnu riječ u svemu ovome“, a niti je glavnoj kantonalnoj tužiteljici Dalidi Burzić „padalo na pamet“, da izvrši presjek postupanja, presignaciju i uput predmeta prema Državnom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. To nisu učinili iz jednoga razloga, jer „mislili“ su, da će procesuiranje pravih i stvarnih počinitelja dvostrukog ubojstva sarajevskih policajaca ići po uobičajenom, njima sklonom „voznom planu“ – „daj šta daš, nisu važni dokazi, ni ubojice, jer mi znamo kako se pakuje, montira i batina“ – što je moto Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo. Zna to najbolje Ljubo Seferović, kojemu su isnpektori MUP-a KS pištolj u usta gurali, što je odvjetnik Rusmir Karkin u završnoj riječi u predmetu „Dženan Memić“ na Kantonalnom sudu u Sarajevu, i kazao.

U pronalasku „Drugog Ljube Seferovića“ MUP KS uz „uspješnu“ suradnju s Tužiteljstvom KS je uspio: naplatio je „nesrećni Srećko Trifković“, koji je, kao što sam ranije opisao brutalno u MUP-u KS pretučen, od šepanja i masnica, koje je trebalo sakriti od javnosti, sutkinja Indira Jahić na prijedlog Tužiteljstva KS „ekspresno“ je riješila: zabranila je medijima prisustvo na ročištu povodom određivanja pritvora za Srećka Trifkovića, kako bi sakrila i prikrila brutalna postupanja pripadnika MUP-a KS. Iako je prošao poligraf, Trifkovićev stan nikada pretresen nije, što je neodloživa radnja, kad zakonita pravosudna vlast slobode lišava.

Iako sam od samoga početka tvrdio, da su svi privedeni, koji su ispitani, pa pušteni, prethodno u MUP-u KS brutalno prebijeni, moje tvrdnje su se, kao i uvijek, obistinile. Da su privođeni u MUP-u KS bili izvrgnuti teškom mučenju i torturama, pokazuju i fotografije, koje su u posjedu portala Dnevno.ba, koje nam je ustupio jedan od privedenih u akciji MUP-a KS, ispitanih, pa zbog neoborivog alibija na slobodu puštenih. Sve potencijalne „ubojice“, odnosno automafijaši su ispitani, pa zbog alibija pušteni, dakle automafija nije, a što sam već potanko objasnio.

Izvor tvrdi, da kada je jedan od privedenih uhićen i u MUP KS doveden, da su odmah angažirali odvjetnika, te da ih nitko neće ni pipnuti, ni tući.

Dnevno.ba saznaje, da kada je jedan od odvjetnika privedenih došao u MUP KS, pripadnici MUP-a KS odvjetniku se rekli: „Nosi se odavde poizbijat ćemo ti zube“! Da je MUP KS „majstor“ i „specijalizant“ u pronalasku Ljubi Seferovića i prišivanja brojnih djela nekome ‘ko ih nije niti počinio, sam u svojim tvrdnjama bio u pravu – pored te „velike vještine“ svojstvene MUP-u KS i njihovim inspektorima, odnosno diplomiranim konobarima, odlikuju se i još jednom „velikom vještinom“ – dobro batinaju i dobro laju!

„Mučenje u MUP-u KS je bilo stravično: četničku majku su nam jebavali, kliještima uši gnječili, dženazu smo klanjati morali, repetirali su pištolj i držali nam ga na glavi i u usta nam ga stavljali i govorili: „Sad ćemo Vas ubiti, jebemo li Vam majku četničku, sa 4 kata su govorili, da će nas baciti, poligraf im je bila neka letva 8×5 na kojoj je pisao „poligraf“ i po leđima, stomaku, stražnjici i bubrezima udarali, gurali su nam kišobrane u anale, dok smo bili na podu i ležali udarali su nas u glavu, skakali po leđima i trljali čizmama, đonovima nas po faci udarali, a kod jednog je i nos slomljen, naprije su nam suzavac u oči stavljali, a onda su sve torture koje sam prethodno opisao usljedile, raširili su nam noge i po genitalijama udarali i govorili: „Nećete više imati djece, jebemo li vam majku četničku“, kad je već alibi bio iznijet, tjerali su nas da „ukopamo“ nekog od automafijaša, kako bi „riješili“ slučaj, toliko smo namučeni i isprepadani, jer krv mokrim već nekoliko dana“ – tvrdi za Dnevno.ba jedan od privedenih u akciji sarajevske policije, zbog ubojstva sarajevskih policajaca, koji je ispitan, mučen, pa na slobodu, zbog neoborivog alibija pušten, koji nam je i ustupio ove fotografije.

„Zaprijetili su nam u MUP-u KS, da ako ikada ikome kažemo bilo što, da će nas mrak pojesti, jer oni imaju naše adrese“ – tvrdi sugovornik.

Kako Dnevno.ba nadalje saznaje, brutalno prebijanje i batinjanje privedenih odobrila je izravno glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, koja je uvijek tu zaštitnički nastrojena pripadnicima MUP-a KS, čija bliskost ih veže još iz uzajamnog i kriminalnog djelovanja u predmetu „Dženan Memić“!

Izvor tvrdi, da će privedeni kod nadležnog suda uputiti tužbe protiv pripadnika MUP-a KS zbog nehumanog i nečovječnog postupanja. Kako saznajem, Državno tužiteljstvo BiH donijet će Naredbu o provođenju istrage protiv svih pripadnika MUP-a KS, koji su učestvovali u nehumanom, nečovječnom i brutalnom prebijanju privedenih, koji su nakon, što je utvrđen njihov alibi na slobodu pušteni.

U ostalom, da skratim, u prilogu imate slike, koje najbolje potkrepljuju teze u sklopu ovoga, gdje se vide brutalna prebijanja, otisci od čizama nastali od udaraca na tijelu privedenih i mnoge druge brutalne rane.

NAPOMENA : 

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, po naređenju tamošnjeg komesara, prelaze  entitetsku granicu bez bilo kakve najave plasirajući  i pri tome priču da im je problem granica, što je novi pokušaj pravljenja zajedničke policije , odnosno policije BiH iskorištavajući slučaj ubojstva dva policajca. Takve neosnovane tvrdnje namjerno plasiraju iako je Policijska uprava Istočno Sarajevo  provela sve radnje i privela sva lica koja je MUP Kantona Sarajevo tražio.

Povezani tekstovi:

https://www.dnevno.ba/vijesti/ubojstvo-sarajevskih-policajaca-je-organizirano-i-osmisljeno-usmjeriti-istragu-protiv-mup-a-ks-154233/

https://www.dnevno.ba/vijesti/gdje-su-nestale-cahure-jesu-li-pripadnici-mup-a-ks-sudjelovali-u-skrivanju-dokaza-154059/

https://www.dnevno.ba/vijesti/najbrutalnija-neprocesuirana-ubojstva-policajaca-u-f-bih-s-poznatim-pociniteljima-1998-i-2018-godine-153965/

https://www.dnevno.ba/vijesti/ekskluzivno-srecko-trifkovic-brutalno-premlacivan-u-mup-u-ks-153910/

https://www.dnevno.ba/vijesti/mup-ks-koji-stiti-ubojice-i-laze-gradane-ne-zasluzuje-ni-podrsku-ni-postovanje-vec-gadenje-i-osudu-153732/

Autor: Josip Šimić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI