Vijeće ministara o povećanom prilivu migranata

Autor: Dnevno.ba

SARAJEVO - Vijeće ministara trebalo bi da u ponedjeljak, 18. lipnja, razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH

Na dnevnom redu sjednice su i informacije o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine i prava BiH u Hrvatskoj, u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u državnom vlasništvu, kao i o predmetima koje je vodilo i vodi Pravobraniteljstvo BiH u pravnim stvarima zaštite imovine i prava BiH u Hrvatskoj, priopćeno je iz Vijeća ministara.

Pred ministrima će se naći i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca ove godine i analiza Vanjskotrgovinske razmjene BiH za prva tri mjeseca.

Biće riječi o informaciji o rezultatima istraživanja javnog mnjenja “Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU” provedenog u ožujku i travnju.

Vijeće ministara razmotrit će informaciju o dokumentima Europske komisije i Komiteta Europskog savjeta u funkciji procjene Programa ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020. godina – zajednički zaključci ekonomsko-fiskalnog dijaloga između EU i zemalja zapadnog Balkana i Turske; smjernice za programe ekonomskih reformi za period 2019-2021, procjena Europske komisije o programu ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020.

Na dnevnom redu sjednice je i nacrt sporazuma o financiranju između BiH i Europske komisije o izmjeni Sporazuma o financiranju između BiH i Evropske komisije koji se odnosi na “IPA Jadranski program prekogranične suradnje” u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /podijeljeno upravljanje/.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa za zaštitu potrošača u BiH za ovu godinu i informacija o načinu i provođenju adekvatne kontrole nad financijskim sredstvima koje Vanjskotrgovinska komora BiH ostvaruje u vršenju javnih ovlaštenja.

Autor: Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI