Slađenko Čerkez, kao patološki lažov – “Sud BiH nije izdao Naredbu za privođenje Šimića“!

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

SARAJEVO - Na osnovu člana 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, člana 17. Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH (Sl. Glasnik BiH, broj: 49/06), a sve u vezi sa članom 15. stav 2. ZKP-a F BiH, odvjetnik Ifet Feraget, dana 31. 01. 2020. godine, podnio je Zahtjev Sudu Bosne i Hercegovine za dostavljanje izjašnjenja i informacija, koji se nalaze pod kontrolom Suda Bosne i Hercegovine, a za potrebe obrane optuženog Josipa Šimića-Đinđića.

Odvjetnik Feraget podnio je Sudu BiH navedeni Zahtjev, nakon što je dana29. 01. 2020. godine, s početkom u 11,00 sati, na Općinskom sudu u Sarajevu, u tijeku održavanja glavnog pretresa u kaznenom predmetu, broj: 65 0 K 665895 18 K, na upit odvjetnika Ifeta Ferageta, upućen pripadniku SIPA-e svjedoku Slađenku Čerkezu: „Zbog čega je Josip Šimić-Đinđić dana 30. 08. 2017.g., od strane pripadnika SIPA-e prvi puta u SIPA-u priveden, u kom svojstvu je priveden, i ko ga je priveo“, da bi svjedok odgovorio, da ga je „toga dana u popodnevnim satima pozvao načelnik KIO SIPA-e Vahidin Šahinpašić u svoj Ured i saopćio mu, da se Šimić nalazi na Grbavici, te da pošalje tim, da ga privedu u SIPA-u, da su to bili Tomić Goran i Pekić Dragan, koji su i postupili po naredbi nadređenih u SIPA-i i priveli Šimića i doveli ga u SIPA-u, ali da je Šimić, kako je svjedok Čerkez Slađenko izjavio na sudu – tada priveden zbog neodazivanja na pozive Suda Bosne i Hercegovine…“.

Naime, istoga dana u svojstvu svjedoka-optuženog svjedočio je i Josip Šimić-Đinđić, koji je na upite odvjetnika Ifeta Ferageta kazao, da su „pripadnici SIPA-e Tomić Goran i Pekić Dragan, djelujući bez naredbe nadležnog tužiteljstva, a po direktivi Vahidina Šahinpašića, načelnika KIO SIPA-e, u svojstvu svjedoka na području Sarajeva u blizini objekta „Lalinea“ na Trgu Heroja, lišili slobode Josipa Šimića-Đinđića, zbog predaje spornog akta SIPA-e, koji je dana 28. 08. 2017.g., predan neposredno putem prijemne kancelarije Tužiteljstva BiH u 15,40 sati, na „provjeru i postupanje“, a ne zbog neodazivanja na navodne pozive Suda BiH, iako iz ostalih materijalnih dokaza proizlazi, i to iskaza Josipa Šimića-Đinđića, da Josip Šimić-Đinđić nikada nije od strane Suda BiH pozvan, da svjedoči u bilo kom kaznenom predmetu, pa stoga nije bilo radnji niti ne odazivanja na pozive, iako postupak privođenja lica, koji se ne odazovu na pozive Suda i Tužiteljstva BiH vrše pripadnici odjeljenja sudske policije, a ne SIPA-e, dakle Čerkez Slađenko postupao u namjeri, da tvrdnjama protivnim istini prikrije i zaštiti protuzakonita i protivpravna djelovanja pripadnika SIPA-e, načelnika KIO SIPA-e Vahidina Šahinpašića i dr., zbog kojih se na Tužiteljstvu BiH u kaznenim predmetima, broj: T20 0 KT 0014645 17 i T20 0 KTK 0015919 18, sprovodi istraga zbog više kaznenih djela, a između ostaloga i zbog kaznenog djela „Ometanja rada pravosuđa“ iz člana 241. KZ BiH, a u vezi lišavanja slobode Josipa Šimića-Đinđića na dan 30. 08. 2017.g., bez naredbe Tužiteljstva BiH, čime su pripadnici SIPA-e djelujući samoincijativno, svojim radnjama dobrinjeli ometanju rada pravosuđa, znajući da se sprovodi istraga protiv više lica, zbog nezakonitog praćenja i snimanja Glavne državne tužiteljice Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a BiH Ružice Jukić; dakle Vahidin Šahinpašić, znajući prethodno, da istu zapovijed za lišavanje slobode Josipa Šimića, pripadnicima SIPA-e, i to Pekić Draganu i Tomić Goranu, nije smio izdati, bez pribavljene Naredbe Tužiteljstva BiH, te da će takvim svojim postupkom izazvati štetu nesagledivih razmjera, kako po istragu Tužiteljstva BiH, u predmetu, broj: T20 0 KT 0014645 17, tako i po Josipa Šimića, kao dostavljača navedenih dokumenata na provjeru i postupanje Tužiteljstvu BiH, a sve s ciljem ometanja rada pravosuđa i dr., iz Šahinpašić Vahidinu poznatih razloga.

Naime, Slađenko Čerkez u potpusnosti je izmislio činjenicu na glavnom pretresu, da je Josip Šimić-Đinđić dana 30.08.2017.g., dok se nalazio u društvu odvjetnice Belme Balijagić Džuho, priveden od strane SIPA-e, zbog navodnog neodazivanja na pozive Suda BiH. Čerkez je ovo izmislio, kako bi se zaštitio na sudu, jer kako objasniti Sudu, da su pripadnici SIPA-e, po njegovoj uputi, a sprovodeći naredbu Vahidina Šahinpašića, lišili slobode svjedoka Josipa Šimića-Đinđića, gdje još u povijesti nije zabilježeno, da se svjedok može lišiti slobode.

 

Iz iskaza Josipa Šimića-Đinđića i odvjetnice Belme Balijagić Džuho, a čiji iskazi su u korelaciji, nedvojbeno proizlazi, da su dana 30.08.2017.g., pripadnici SIPA-e Tomić Goran i Pekić Dragan, a postupajući po prethodnim uputama i naredbama Vahidina Šahinpašića i Slađenka Čerkeza, priopćili istoga dana Josipu Šimiću pred njegovom odvjetnicom Belmom Balijagić Džuho, da „za sada on (Josip Šimić) sa njima mora u SIPA-u u svojstvu svjedoka, te ako sada ne pođe, onda će biti prisilne metode“. Čerkez je na sudu morao ovo da objasni, kako je moguće da se svjedok slobode liši, iz čega proizlazi, da su pripadnici SIPA-e – svi, koji su zajedno i po prethodnim dogovorima učestvovali u lišavanju slobode Josipa Šimića, zloupotrijebili svoja policijska ovlaštenja, ali je Čerkez u namjeri, da izbjegne prethodno navedeno, u potpusnosti slagao činjenicu, da je Šimić toga dana lišen slobode zbog neodazivanja na pozive Suda BiH, a sve to u namjeri, da opravda svoja nezakonita postupanja.

Kako postoji osnov sumnje, da je svjedok Čerkez Slađenko na Općinskom sudu u Sarajevu, više puta u tijeku glavnog pretresa, na upite odvjetnika Ifeta Ferageta, koji brani Josipa Šimića-Đinđića, svjesno i namjerno ponudio pred sudom više uzastopnih odgovora i tvrdnji, a koji kao takvi nisu u suglasnosti s ostalim iskazima svjedoka, i svjestan da neistinito iskazuje pred sudom, odvjetnik Ifet Feraget, a u cilju provjere vjerodostojnosti iskaza Slađenka Čerkeza, dana 05.02.2020. godine dobio je od Suda Bosne i Hercegovine odgovor na Zahtjev od 31.01.2020. godine.

Odgovarajući na postavljeni Zahtjev odvjetnika Ifeta Ferageta, da li je Josip Šimić-Đinđić bio svjedok i u jednom predmetu Suda BiH, da li je ikada zbog neodazivanja na pozive Suda BiH bio priveden, te da li je ikada bio optužen od strane Tužiteljstva BiH?

Iz Suda Bosne i Hercegovine pismenim putem, dostavili su odgovor, broj: Su-5/13612 od 05.02.2020. godine: „Nakon izvršenih provjera utvrdili smo, da Josip Šimić-Đinđić, sin Miroslava i Ljubice, rođen 19.03.1992.g., nije bio pozvan u svojstvu svjedoka u predmetima Suda Bosne i Hercegovine, te da se u odnosu na navedeno lice pred Sudom BiH nikada nije vodio postupak. Sud Bosne i Hercegovine nije izdao naredbu za privođenje imenovanog“.

VEZANI TEKST:

Odvjetnik Feraget na Sudu „izuo iz cipela“ pripadnika SIPA-e Slađenka Čerkeza!

Autor: Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba

ZADNJE VIJESTI